Presentation

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Publicerad 8 november 2017

Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
– Trygghetslarm har historiskt sett varit knutna till en fast apparat i hemmet, då kan man lätt känna sig bunden till sitt boende. Med hjälp av våra lösningar kan våra äldre ta med sig tryggheten ut, säger Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.

Doro grundades för mer än 40 år sedan och har sedan starten allt mer fokuserat på moderna Telecare-lösningar och erbjuder idag ett brett sortiment av mobila trygghetslarm. Genom att anpassa modern teknik, så att den blir enklare att höra, läsa och använda gör Doro det möjligt för människor att hålla kontakten, njuta mer av livet och känna sig säkrare.
– Vi har en idé om att seniorer och andra som är i behov av trygghetslarm inte enbart ska känna sig trygga i hemmet. Tryggheten ska omfatta hela deras vardag och bidra till att de kan leva ett aktivt och självständigt liv utanför hemmet, säger Annika Hübner.

Nyhet
Den senaste nyheten är Doro Connect, där användaren har en direktkoppling från det mobila trygghetslarmet till en anhörig.
– Om den anhörige inte svarar kopplas larmet automatiskt vidare till Doros larmcentral. Det här är en lösning som ger trygghet inte minst för de närstående.
Doro erbjuder även larm i form av GPS-klocka som ser ut som ett vanligt armbandsur. Förutom möjlighet till GPS-positionering innehåller larmet flera andra smarta och trygga funktioner.

Lyckad pilot
Annika berättar att lanseringen av Doro Connect föregåtts av ett pilotförsök bland seniorer i Trelleborg.
– Piloten slog väl ut, samtliga deltagare uppger att de känner sig mycket tryggare i sin vardag utanför hemmet och har därför valt att fortsätta efter försöksperiodens slut.
Hon påpekar att den förändrade åldersstrukturen i samhället ökar behovet av fler och nya trygghets- och omsorgslösningar.
– Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla produkter som möjliggör för seniorer att bo kvar hemma längre samtidigt som de bidrar till större självständighet och bibehållen trygghet i vardagen.

Doro Care
Doro utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslösningar och tjänster för äldre och funktionshindrade personer för ett självständigt och tryggt boende i hemmet.
www.doro.com