Presentation

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Publicerad 8 november 2017

Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Det råder akut brist på utbildad vårdpersonal i landets kommuner. Samtidigt väntas behoven av kommunal omsorg öka framöver, vilket stärker behovet av smarta digitala tjänster som ökar brukarens självständighet och avlastar sjukvårdspersonalen så de kan fokusera mer på kvalitativ omvårdnad.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Ett exempel på en intelligent digital tjänst är Evondos, en tjänst där det ingår en läkemedelsrobot som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering.
– En lösning på den kommunala omsorgens utmaningar är att de i högre grad nyttjar digitala tjänster. Evondos används i dagsläget i flera kommuner runtom i Sverige. Vår robot ökar brukarnas självständighet och trygghet och avlastar personalen. Eftersom den automatiserar läkemedelsutdelning som idag sker manuellt, frigör den mycket tid så kommunernas vårdpersonal kan ägna den åt kvalitativ omvårdnad, säger Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Evondos kan användas av brukare i såväl hemsjukvården som hemtjänsten och socialpsykiatrin. Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.

Patientsäker med god följsamhet
– När många brukare ska få sina läkemedel vid ungefär samma tid, exempelvis på morgonen, ökar risken för fel. Vår tjänst tillhandahåller rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt till varje brukare. Om brukaren av någon anledning inte tar sin medicin i rätt tid lägger roboten medicinen i ett låst fack, säger Clarence Jacobson.
– Kommunens omsorgspersonal larmas så snart en patient inte tagit sin dos.
Läkemedelsroboten skickar ett larmmeddelande till ansvarig sjuksköterska, som därefter kan agera på det sätt som situationen kräver, säger Clarence Jacobson.
En nyligen genomförd attitydundersökning som Evondos genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Omnibus visar att allt fler svenskar är positiva till ny välfärdsteknologi. Medan en dryg tredjedel, 35 procent, av svenskarna 40–59 år tror att ny teknologi för egenvård kan senarelägga behovet av direkt daglig hjälp från vårdpersonal, är motsvarande siffra för sextioplussare 40 procent.

Evondos
Evondos är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat tjänsten där läkemedelsroboten ingår. Tjänsten som ökar följsamheten enligt en klinisk studie av Rantanen et al. delar läkemedel till mer än 1 000 brukare runtom i Norden.

Evondos AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: 018-50 04 25
www.evondos.se