Presentation

MUCF utbildar vuxna i samtal med unga

Publicerad 8 november 2017

Anna Westin, utredare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
Anna Westin, utredare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
I början av 2017 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) i samverkan med Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) ett uppdrag att utbilda personer som möter unga nyanlända i hur de kan samtala om frågor som rör hälsa, jämställdhet och sexualitet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Författade en vägledning
Myndighetens del av uppdraget har huvudsakligen varit att fokusera på att utbilda vuxna som möter nyanlända i olika sammanhang. Målet är att visa hur de kan öppna en dialog och skapa tillåtelse till samtal med unga, även kring frågor som ibland kan anses känsliga.
– Oavsett om du talar svenska eller ej är det din rättighet att få ta del av den här informationen. Därför författade vi Youmo i praktiken, en vägledning som ska stödja vuxna i hur de kan börja prata om dessa frågor med unga nyanlända på ett inkluderande sätt, säger Anna Westin, utredare vid MUCF.
Vägledningen Youmo i praktiken ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och andra som möter unga nyanlända.

Materialet blir tillgängligt för alla
Nästa steg var att utforma heldagarsutbildningar i samverkan med länsstyrelser, landsting och regionförbund. Intresset var så stort att MUCF inte helt kunde tillmötesgå det, så framöver har myndigheten planerat att livesända en av de 10 planerade utbildningsdagarna samt utforma och sända tre webbinarier om en timme vardera.
– Vi utgår från samma information och samma utbildare som under utbildningsdagarna. Fördelen med det digitala materialet är att det kommer att vara tillgängligt för alla som kommer i kontakt med nyanlända på något vis. Det är vår förhoppning att vägledningen Youmo i praktiken och utbildningarna tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexualitet som de har rätt till, avslutar Anna Westin.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
www.mucf.se
Facebook.com/ungciv