Presentation

Skärpta regler för datasäkerhet – svensk teknik klarar kraven

Publicerad 8 november 2017Larmen om IT-läckor, data­intrång och stulna identiteter blir allt vanligare. Snart skärps kraven på kommuner och landsting att ha en säker, digital kommunikation med spårbarhet. En teknik som klarar kraven är svensk och heter Lequinox.

Björn Franzén, affärs­utvecklare på HPE Pointnext.
Björn Franzén, affärs­utvecklare på HPE Pointnext.
Papper och pärmar är snart ett minne blott. Men när informationen och processer blir digitala, ökar kraven på säkerhet och spårbarhet, alltså att i efterhand kunna ta reda på vem som gjort vad och när.
– Inte minst för socialtjänsten, sjukhusen och myndigheter som hanterar sekretessbelagd information är säkerhet och integritet av yttersta vikt, säger Björn Franzén, affärsutvecklare på HPE Pointnext.
– Det gäller inte bara inom den egna organisationen, utan framför allt när man kommunicerar med externa parter, kanske med en annan kommun, sjukhus eller myndighet inom eller utanför Sveriges gränser. Då är det otroligt viktigt att man inte delar ut känslig information till obehöriga.
– Och de legala kraven är ställda utifrån ett företagsperspektiv, så när man ska skapa spårbarhet, måste man inte bara kunna visa vem som gjort vad utan också i vilken roll personen gjort det, säger Björn Franzén.

Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Regelverk ställer högre krav
– HPE Pointnext tillhandahåller nu Lequinox globalt. I Sverige är HPE:s partner IT-Total först ut med att leverera tekniken och applikationer som en tjänst för kommuner, landsting och företag, säger Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise, Sverige.
Tjänsten baseras på Lequinox, en teknik som kan kopplas till applikationer för att skapa spårbarhet och säkerhet. Informationen krypteras och signeras av användarna. De elektroniska signaturerna kan vara både ”avancerade” och ”kvalificerade”.
Flera regelverk ställer ökade krav på att persondata och annan information hanteras säkert, till exempel EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, EU-förordningen eIDAS, SKL:s rekommendationer om ”säker meddelandehantering”, e-legitimationsnämndens regelverk – och mycket mer!
– Med Lequinox kan vi anpassa tekniken så att vi kan möta både existerande krav och framtida regelverk, säger Björn Franzén.
Idag använder fortfarande många kommuner, sjukhus och socialtjänster fax eller brev för att skicka sekretessbelagd information, till exempel remisser mellan olika sjukhus.
– Det kan tyckas underligt i dessa tider av digitalisering, men det innebär exempelvis att en remissprocess mellan två sjukhus kan ta 3-15 dagar, säger Björn Franzén.
– Med vår lösning minskar den tiden till ett par minuter. Den tiden är värd otroligt mycket, inte bara i effektivitet, utan framför allt för patienten, kanske en cancerpatient som väntar på behandling.

Christer Alm, VD för IT-Total.
Christer Alm, VD för IT-Total.
Informationen skyddad
– Vi kan bygga det här på många olika sätt, beroende på hur behoven ser ut, säger Christer Alm, VD för IT-Total.
– För den som inte vill drifta en egen Lequinox-plattform, erbjuder vi lösningen också som en molntjänst utan att göra avkall på de lagkrav som ställs på informationshantering.
Han påpekar att IT-Totals personal inte har tillgång till någon information som skickas.
– Vi tillhandahåller plattformen, men har inte möjlighet att titta på någon information som skickas, det kan bara de som deltar i kommunikationen, säger Christer Alm.
Lequinox platform kan integreras i både existerande och nya applikationer som en kommun kan tänkas ha eller behöva, men standardpaketet för kommuner består av tre applikationer:
• Mailplus, för säker daglig kommunikation. Här skickas information som krypteras automatiskt och som försetts med tydliga regler via Microsoft Outlook.
• Documentplus, för elektronisk signering i process av dokument och information i olika format, till exempel Microsoft Word. Här skickas dokumenten krypterade till mottagarna, som får läsa och signera med ett klick.
• Signplus, för elektronisk signering av en eller flera filer i alla format, Microsoft Word, PDF, bilder eller andra filformat.

I alla tre applikationerna blir spårbarheten total. Efteråt kan allt som hänt i processen spåras; tider, roller och signaturer. Allt går att få fram i respektive arkiv, vilket minimerar risken för missbruk och otillåten läsning.
Lösningen kan även hantera kommunikation mellan kommun och medborgare. Ett exempel är att krypterad information mailas ut via en länk och avsändaren kan då se vem som tagit del av vilken information och vid vilket tillfälle.

Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapar nya möjligheter för tekniken att ge en meningsfull och positiv inverkan på människor, företag, myndigheter, organisationer och på samhället.
Som ett av världens största teknikföretag erbjuder HPE ett utbud av lösningar som spänner över tjänster och IT-infrastruktur samt mjukvara för att lösa kundernas problem och behov.
HPE har bland annat ledande lösningar inom Big Data med IoT (Internet of Things), Cloud, Security och Mobility.
HPE Pointnext är HPE:s serviceorganisation som kombinerar olika teknik-, konsult- och supporttjänster för att hjälpa kunders digitala transformation.
HPE Pointnext är en global distributör av Lequinox® Trust Service Platform och har utvecklat en bred portfölj av produkter och tjänster runt teknologin.

IT-Total är en service- och tjänsteleverantör inom IT-infrastruktur. Vi levererar säkra flexibla IT-plattformar från våra svenska datacenter.
Vi tror på att affärer fortfarande görs mellan människor och erbjuder alla typer av konsult och supporttjänster runt våra datacenter.
Vår leverans av molntjänster bygger på en flexibel modell där olika byggstenar kan kombineras för att passa varje kund perfekt.

Mer information om HPE, IT-Total och Lequinox:
www.hpe.com/info/lequinox
www.it-total.se/lequanet

Kontakt:
Björn Franzén
Affärsutvecklare, HPE Pointnext, EMEA
bjorn.franzen@hpe.com

Christer Alm
VD, IT-Total AB
christer.alm@it-total.se