Presentation

Tjeders utvecklar framtidens omsorgssystem

Publicerad 8 november 2017

Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Larmföretaget Tjeders grundades 1942. Affärsidén är densamma nu som då, att vara en trygg samarbetspartner för sina kunder där tekniken är ett viktigt medel men inget mål.
– Grundtanken är att underlätta vardagen för både användare och brukare, säger Marie Svensson, vd.

Tjeders har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. En viktig del av framgångarna är att företaget tillverkar sina egna produkter.
– Vi har elektronikmontering, formsprutar våra egna plastdetaljer och utvecklar även hård- och mjukvara tillsammans med samarbetspartners, berättar Marie Svensson.
Just nu befinner sig verksamheten i en omvälvande fas. Produkterna var tidigare mer analoga men nu sker en snabb utveckling mot även digitala lösningar, och med det en ökad funktionalitet.
– Den digitala utvecklingen har bland annat lett till att vi idag kan erbjuda service och support på distans.
En viktig grundsten i Tjeders företagsfilosofi är att utvecklingen av nya produkter ska ske ur ett användarperspektiv och vara behovsstyrd.
– Bara för att tekniken finns kanske man inte ska ta fram allting. Därför utvecklar vi våra produkter i nära dialog med användarna. Det har gett oss en insikt om att vi ska använda ny teknik när den ger ett tydligt mervärde, säger Marie Svensson.

Tjänsteplattform
Tjeders skrev nyligen avtal med Göteborgs Stad gällande tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Kontraktet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.
– Vi har lång erfarenhet av liknande lösningar från sjukvården som vi nu överför till äldresektorn och ordinära boenden. En för oss relativt ny marknad där vi redan nu ser ett stort intresse även från andra kommuner.
I takt med att den digitala teknikutvecklingen går framåt sker en förskjutning av Tjeders verksamhet, från tillverkning och försäljning av produkter till att även leverera tjänster. För att ytterligare vässa sitt erbjudande har Tjeders inlett ett spännande samarbete med Aifloo som utvecklar e-hälsosystem baserade på medicinsk artificiell intelligens.
– Vi erbjuder idag lösningar med fokus på att öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ och bidra till högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ytterligare ett steg framåt, fastslår Marie Svensson.

Tjeders
Tjeders är ett svenskt personalägt företag grundat 1942 som tillverkar och säljer säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. Med Tjeders produkter och tjänster erbjuds en helhetslösning som skapar en lugn och trygg vårdmiljö för både brukare, patienter och vårdpersonal.

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Tel: 010-494 99 00
www.tjeders.se