Presentation

Aiai effektiviserar administration av personlig assistans

Publicerad 13 november 2018

Christian Ljunge, vd, och  Mette Grefsrud Persson, sälj- och marknadschef på Kaustik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christian Ljunge, vd, och Mette Grefsrud Persson, sälj- och marknadschef på Kaustik. Foto: Gonzalo Irigoyen
I snart ett decennium har Kaustik tillhandahållit sitt skräddarsydda system för personlig assistans, Aiai. Tjänsten eliminerar behovet av manuell handläggning och effektiviserar processerna, vilket innebär kostnadsbesparingar samt att mer tid kan läggas på det som är viktigt – assistansen.

Kaustiks tjänst för personlig assistans, Aiai, föddes på brukarnivå, av en brukare som brann för jämlikhet och ett jämställt samhälle. Målet var att förenkla tillvaron med personlig assistans för brukarna och har utvecklats till att bli ett nästan oumbärligt verktyg för såväl brukare som personliga assistenter.
– Vi har växt i snabb takt och idag förser vi både kommuner och privata aktörer med ett system som uppfyller behoven hos alla parter, från schemaläggning, tidsrapportering och ärendehantering till journalföring, hantering av vikarier, anställning av personal, avtalshantering och mycket mer. Aiais funktioner är anpassade för kommunens behov och minimerar behovet av manuella processer; effektiviseringen blir enorm, understryker Christian Ljunge, Kaustiks vd.

Mycket användarvänligt
Många kommuner kämpar med manuella processer och att få korrekt ersättning från Försäkringskassan och det kan i vissa fall ta uppemot ett halvt år innan ett ärende avslutats och kommunen har ”pengarna på kontot”. Stora resurser läggs på att administrera tidrapporter på papper och att ringa vikarier.
– Med Aiai sparar kommunerna både tid och pengar från första brukaren – systemet är användarvänligt och vi tillhandahåller utbildning för att hjälpa till att komma igång. Aiai innebär en gigantisk skillnad som medför att kommunens administratörer kan lägga tid på annat. Det går inte att sätta ett värde på det, betonar sälj- och marknadschefen Mette Grefsrud Persson.

Har blivit branschstandard
Aiai standardiserar rapporteringen och minimerar felmarginalerna. Det är ett av Försäkringskassan godkänt system och har under de senaste åren i stor utsträckning kommit att utgöra branschstandard.
– Vi har gjort en fantastisk resa och det är verkligen roligt att få chansen att hjälpa så många människor, inte minst eftersom vi brinner för omsorg. Därför försöker vi leva som vi lär, bland annat genom att främja branschen i stort och att engagera skickliga medarbetare som även råkar behöva personlig assistans. Kort sagt vill vi vara en aktör som hjälper samhället att lösa vårdens utmaningar och det gör vi bäst genom Aiai, avslutar de.

Kaustik
Kaustik utvecklar verksamhetsstödet Aiai som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för personlig assistans. Med drygt 45 000 användare är Kaustik marknads­ledande i Sverige.

Tel: 031-701 00 41
E-post: info@kaustik.com
www.kaustik.com