Varberg är en av Dagens Samhälles tre superkommuner

Publicerad 13 november 2018
Text: Sandra Ahlqvist

Sommarkväll på Varbergs torg. Foto: Mikael Pilstrand
Sommarkväll på Varbergs torg. Foto: Mikael Pilstrand
Varberg har under lång tid format en kommun som är lika attraktiv som tillväxtort och destinationsort som den är som livsplats. Efter att fem år i rad ha fått Fokus utmärkelse Bäst att bo, har kommunen nu ytterligare bekräftelse på sitt arbete genom utmärkelsen Årets Superkommun.

Carl Bartler, kommun­direktör i Varbergs kommun. Foto: Varbergs kommun
Carl Bartler, kommun­direktör i Varbergs kommun. Foto: Varbergs kommun
Varberg kommun har under lång tid siktat på att vara en kommun som strävar framåt, där tillväxt och utveckling står i centrum och man vågar vara kreativ och ta extra initiativ. Utmärkelsen Årets Superkommun inom klassen Småstad och landsbygdskommuner är ett tydligt kvitto på att arbetet har gett resultat, men kommunledningen avser inte att vila på gamla lagrar.
– Det är verkligen fantastiskt positivt att tilldelas den här utmärkelsen – det är en bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt och att vi är på rätt väg inför framtiden. Alla våra medarbetare har varit med och bidragit till våra framgångar och det bygger både självförtroende och en stolthet, betonar kommundirektören Carl Bartler.

60 år av tillväxt
Den prestigefyllda utmärkelsen avgörs genom hela 70 olika kartlagda parametrar som bland annat inkluderar ett bra näringslivsklimat, goda förutsättningar för tillväxt, ett högt nöjd-kund-index, tydliga satsningar på vård och skola och mycket mer. Det är ett väl genomarbetat och brett underlag som kräver målmedvetet och idogt arbete under lång tid. Kommunen har tidigare tilldelats Fokus utmärkelse Bäst att bo, fem år i rad, så chanserna att vinna var goda, men konkurrensen var oerhört tuff.
– Varberg har haft 60 år av kontinuerlig tillväxt, där invånarantalet har ökat varje år. Det beror inte på att vi har haft tillväxten som specifikt mål utan att vi har fokuserat på att utveckla både näringslivet och kommunen i stort på ett sätt som bibehåller hög kvalitet inom all service, förklarar Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande de senaste 4 åren.
En stor fördel är att kommunen inte är beroende av en liten handfull stora arbetsgivare, utan är hem åt en mängd små och medelstora företag, något som dels ger trygghet vid konjunktursvängningar och dels medför en låg arbetslöshet.
– Pendlingen in till Varberg är nästan lika stor som utpendlingen, och ett välmående och sprudlande näringsliv gör att invånarna inte bara kan bo utan också arbeta på hemmaplan. Med det sagt har vi också ett utmärkt geografiskt läge med goda kommunikationer till både Göteborg och Halmstad. Utmaningen framöver är att hålla takten med att ta fram detaljplaner så att vi på allvar kan leverera till alla de som vill expandera och etablera sig här, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Foto: Hidvi Group
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Foto: Hidvi Group
Enighet kring tillväxtstrategi
Varberg har dock en tydlig tillväxtstrategi för fortsatt utveckling av kommunen. Strategin inkluderar fyra prioriterade områden: ökat bostadsbyggande, satsningar på infrastruktur, främjande av kompetensförsörjning och förbättringar av företagsklimatet.
– Kring dessa fyra områden råder en bred enighet och de är grundpelarna som vi kommer att arbeta med i vårt långsiktiga arbete. Vi är övertygade om att detta kommer att utgöra en stabil plattform för positiv tillväxt, men även för arbetet inom organisationen. Vi har en historik och ett värderingssätt i Varberg som vi är måna om och stolta över, och det bär vi också med oss i vardagen, säger Carl Bartler.
Han betonar att det inte handlar om att bygga ett nytt Varberg utan om att vårda kommunen som både tillväxtort, destinationsort och livsplats.
– Målet är att värna om den goda livsmiljö som finns här och det gör vi genom att ha ett starkt näringsliv och att fortsätta satsa på att skapa förutsättningar för utveckling och välfärd.

Lägger grunden för utveckling
Visionen är inte bara tomt prat; flera av kommunens aktuella satsningar lägger grunden för en mycket gynnsam utveckling i Varberg.
– Vi måste främst nämna kommunens stadsutvecklingsprojekt om tre delar, varav den första inkluderar ett tunnelprojekt på Västkustbanan i samverkan med Trafikverket, Region Halland och Jernhusen. Det kommer att kraftigt öka kapaciteten på banan och det leder till den andra och tredje delen, nämligen att vi flyttar Varbergs hamn till ett än bättre läge, samtidigt som vi frigör stora arealer för en ny stadsdel om 2 500 bostäder som heter Västerport. Kort sagt händer det verkligen mycket i Varberg, så det är en spännande tid, avslutar Ann-Charlotte Stenkil.