Presentation
Hallstahammar kommun

Samverkan – viktig del av Hallstahammars framgångsrecept

Publicerad 11 november 2019
Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion, Catarina Petterson, kommunstyrelsens ordförande, Carin Becker Åström, kommunchef och Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammars kommun.
Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion, Catarina Petterson, kommunstyrelsens ordförande, Carin Becker Åström, kommunchef och Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammars kommun.

Hallstahammar har Västmanlands bästa företagsklimat. Det visar statistik från Svenskt Näringslivs årliga rankning. Bakom framgångarna finns en stark politisk vilja i kombination med gränsöverskridande samverkan och målmedveten satsning på att bli just en företagarvänlig kommun.

Hallstahammar ligger numera på 63 plats i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. En förbättring med 29 steg jämfört med förra årets placering.
Catarina Petterson (S) kommunstyrelsens ordförande, är förstås glad över utvecklingen.
–Redan 2007 tog vi fram en vision med tydliga mål för Hallstahammars kommun. Ett av dem var att sträva efter ett riktigt bra företagsklimat.
Under de tolv år som gått har det hänt en hel del. Idag låter Hallstahammar tala om sig för att vara en kommun där det händer mycket på näringslivssidan och som det är lätt att komma till tals med i olika frågor.
– Vi har arbetat hårt för att underlätta de olika stegen i etableringsprocessen. Den som vill driva verksamhet i Hallstahammar ska kunna komma igång så snabbt och lätt som lagar och förordningar tillåter, säger Carin Becker Åström, kommunchef.
Samverkan över organisationsgränser är en viktig nyckelfaktor i det arbetet.
–Vår främsta uppgift på näringslivsenheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företagare i kommunen och att hitta synergieffekter ihop med andra, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef.

Aktiviteter
Kommunens näringslivsenhet och Hallstahammar Promotion, kommunens näringslivsråd, bjuder in till gemensamma företagsfrukostar och anordnar Guldyror där duktiga företagare uppmärksammas. Näringslivsdagar med olika teman är andra återkommande evenemang. Listan över aktiviteter kan göras lång, den röda tråden är att tjänstemän, politiker och företagare förenas i en gemensam vilja av samverkan kring näringslivsfrågor.
–Det finns en samfälld uppfattning om att dialog och samverkan leder långt. Här sätter man sig ner och pratar om saker i syfte att försöka lösa de utmaningar som finns, säger Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion.

Dialog
Dialog, mötesplatser och kommunikation är viktiga ledstjärnor i arbetet med att skapa ett bra företagarklimat i kommunen. Detta gäller även internt. Verksamheten har bland annat genomgått Förenkla – helt enkelt, en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter med fokus på tillgänglighet och god service.
–Sedan går det inte att komma ifrån att det är myndighetsutövning som många arbetar med och då blir det negativa besked ibland, men informationen ska ges på ett sådant sätt att den som frågar ändå är nöjd med svaret, säger Carin Becker Åström.
Det interna förbättringsarbetet har bland annat resulterat i lotsmöten.
–Det är möten då alla kommunala förvaltningar som handlägger tillstånd finns med vid ett och samma tillfälle. Lotsmötena är mycket uppskattade och bidrar till att uppfylla kommunens mål om lättillgänglighet, berättar Madeleine Ahlqvist.

Vinnande koncept
Carin Becker Åström konstaterar att alla i kommunen tjänar på att företagare trivs och vill etablera sig i Hallstahammar.
– Vår vision är att Hallstahammar ska vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i.
Ett blomstrande näringsliv är en viktig del av den strävan.
På frågan om vilken plats kommunen strävar efter på Svenskt Näringslivs ranking blir svaret att placeringen inte är det viktigaste.
– Det viktiga är hur det fungerar i praktiken och vad vi gör för att få det så bra som möjligt för alla. Vi är inte överens om allt, och vi får naturligtvis inte allt att fungera, men vi tar stadiga steg framåt genom att det finns en unison vilja till att sitta ner vid samma bord och föra en öppen och enkel dialog om de utmaningar som dyker upp längs vägen, säger Mikael Metzmaa.
Catarina Pettersson tillägger att kommunens tydliga strategi och väl förankrade handlingsplan, som tagits fram i samverkan med Hallstahammar Promotion, är en viktig del av arbetet.
– Hallstahammar är en lagom stor kommun, men vi har inte hur stora resurser som helst. Därför måste vi fokusera och det nära samarbetet med andra aktörer har visat sig vara ett vinnande koncept för näringslivsfrågorna i vår kommun. Vi planerar för framtiden, har beredskap och hälsar gärna fler företag välkomna till Hallstahammar, en kommun med ett riktigt bra läge.

Hallstahammar kommun

Hallstahammar är en lagom stor kommun med stora möjligheter där alla medborgare är en viktig del av någonting större. Samverkan, utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00
www.hallstahammar.se