Etikettarkiv: AI

AI framkallar digital stress hos ledningsgrupper

Torbjörn Larsson, ledamot i KommITS styrelse.
Torbjörn Larsson, ledamot i KommITS styrelse.

Många arbetsuppgifter inom den offentliga förvaltningen kan automatiseras med hjälp av robotar och artificiell intelligens. Men det är viktigt att tänka efter före. Ibland kan en enkel integration vara ett billigt alternativ till kostsamma investeringar i digital arbetskraft.

I grunden handlar den typ av automatisering som används för att effektivisera flöden inom offentlig förvaltning om att flytta data från ett system till ett annat. Men integrationsmotorer har vi hållit på med lika länge som det har funnits it. Det kan vara värt att göra en ordentlig processgenomgång av flöden man planerar att automatisera. Kanske kan det hela lösas med hjälp av en enkel integration istället för en betydligt mer kostsam robotlösning, säger Torbjörn Larsson, ledamot i KommITS styrelse.
Viktigt är också att hålla isär begreppen. Torbjörn Larsson påpekar att AI fortfarande är långt ifrån de lösningar som finns inom dagens kommunala förvaltningar.
– AI står för artificiell intelligens, men dit har vi inte kommit än. Idag handlar det mer om Machine Learning, eller RPA, Robot Process Automation, där man lär en dator att utföra vissa uppgifter.

”Drivkraften bakom automatiserade processer är nästan alltid kostnadseffektivisering”

Genial lösning
Begreppsförvirring åsido, AI har blivit ett modeord som står högt upp på agendan och inte sällan framkallar digital stress i styrelserummen.
– Drivkraften bakom automatiserade processer är nästan alltid kostnadseffektivisering. För att lyckas fullt ut gäller det att göra sin hemläxa. Annars riskerar man att fastna i ett leverantörsnät, investera i ett robotpaket på 100 000 kronor och sedan inte få ut önskad effekt, säger Torbjörn Larsson.
Han påpekar att Trelleborgs kommun, vars förvaltning brukar lyftas fram som föregångare inom området, planerade i sex år innan de var redo att sätta gång.
– Den som tror att man kan sätta upp och få igång automatiserade processer på bara några månader är fel ute. Då är risken stor för att det går åt skogen och att automation får en negativ klang i verksamheten. Lösningen i sig är genial, men den får inte förstöras av en massa misslyckade projekt. Därför är det viktigt att man studerar sina processer ordentligt och tänker igenom var i verksamheten det är enklast att få det hela att fungera. Gör man det finns alla möjligheter att åstadkomma en lyckad automatisering med stora effektivitetsvinster som följd.

Robotar ger ökad effektivitet och tillgänglighet

Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.
Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Med rätt kompetens och erfarenhet går det att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation, RPA – i dagligt tal kallat digitala medarbetare.
– RPA kan göra allt som en mänsklig medarbetare kan göra i ett system, förutsatt att den digitala input som krävs finns tillgänglig, till exempel i ett affärssystem, tabell, databas, på en skärm, i excel, och liknande. Man måste även beskriva de undantag och avvikelser som kan tänkas dyka upp, och utmaningen är just att lära roboten att hantera avvikelser och att förstå att den inte har tillräckligt med information för att genomföra en transaktion, säger Pär Hedin.

Lång erfarenhet från kommuner och offentliga organisationer
PS Provider har arbetat med att effektivisera processer sedan 90-talet och är idag en av Nordens absolut ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag, kommuner, myndigheter och offentliga organisationer. En stor del av framgången kan tillskrivas en djup och bred erfarenhet inom processutveckling och affärssystem. Det handlar också om en robust, objektbaserad metodik som ger snabb och kvalitetssäker utveckling samt enkel och resurseffektiv förvaltning.
– Tillsammans med våra kunder gör vi en analys av befintliga processer och hur väl de passar att robotisera. Hur mycket tid kan frigöras, vad innebär det för besparing och vilka andra mervärden kan detta tillföra. Roboten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och den gör inte fel så länge man tränat den att göra rätt.
För verksamheter som inför digitala medarbetare innebär förändringen en kraftigt ökad tillgänglighet, kortare ledtider, höjd säkerhet och en väsentligt förbättrad kostnadseffektivitet. Allt inom ramen för befintliga system och applikationer genom att roboten tar informationen från de skärmbilder och gränssnitt som redan finns.
– Genom att effektivisera och säkerställa administrativa stödprocesser så kan de mänskliga medarbetarna fokusera på mer värdeskapande arbete. Digitala medarbetare är också en skalbar lösning som kan komma på plats väldigt snabbt jämfört med att automatisera en process på traditionell väg.

Hjälp med träning
Parallellt med att träna robotarna på processerna så utbildar PS Provider kundens medarbetare i konsten att träna robotar.
– När kunskapen väl finns i den egna organisationen så blir stegen allt kortare från tanken att det här borde roboten kunna utföra till att få den att genomföra just den arbetsuppgiften.
Ytterligare en utveckling på stark frammarsch är chatbotar och virtuella assistenter.
– Tidigare fanns det chatbotar som i princip bara svarade som en FAQ, idag så kan man hålla en mer naturlig dialog med boten. Den kommer ihåg kontext, om jag till exempel har sagt att jag bor i Halmstad så kommer den inte senare att fråga om adress utan bara vilken gata det är jag bor på. De mer avancerade kognitiva agenterna kan känna av kundens humör och anpassa sina svar utifrån kundens sinnesstämning.
Hur ser ni på utvecklingen framåt?
– Utvecklingen av självlärande robotar innebär att ju mer avancerad AI desto mer kan den också lära sig. RPA kommer att få kognitiva funktionaliteter vilket gör att den typen av robot på egen hand kommer att förstå vad som kan automatiseras och därmed också kunna föreslå lämpliga processer att automatisera. Den kommer också att kunna göra ett utkast till hur automationen ska se ut, sen krävs det bara att en människa går in och godkänner den. Det här ligger sannolikt inte mer än något år fram i tiden.
– Med AI kommer det att finnas en helt annan kraft och dynamik i processen. Det är inte otänkbart att där roboten idag gör monotona, rutinmässiga uppgifter så kommer den i morgon att kunna hantera mer avancerade analyser.

Stor potential inom offentlig sektor
Där roboten, RPA, utför saker i systemet så sköter chatboten dialogen i gränssnittet, den gör ingenting i de bakomliggande systemen. Men man kan redan idag koppla samman dem.
– Det finns en stor potential för den här tekniken inom bland annat offentlig verksamhet. Kommuner kan dela på chatbotar, där de kan ta hand om till exempel frågor om bygglov. Svaren kring dessa är till 90 procent samma oavsett ort, genom att bygga upp bibliotek med de 100 vanligaste frågorna så kan man effektivisera arbetet med att besvara dem. Tekniken ger ökad effektivitet och bättre lönsamhet men det är minst lika viktigt att uppmärksamma högre processkvalitet, ökad tillgänglighet och säkerhet, avslutar Pär Hedin.

PS Provider

PSP grundades på 90-talet av fyra seniorkonsulter från PwC och tre riskkapitalkonsortier. Utifrån djup erfarenhet och kunskap om processutveckling, affärssystem (ERP) och Business Process Outsourcing (BPO) skapades vår kraftfulla RPA-lösning. PSP är idag en av Nordens ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag och offentliga organisationer.

psprovider.se

Vidareutveckla smarta staden

Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad. Foto: Liselotte van der Meijs
Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad. Foto: Liselotte van der Meijs
I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering och vidareutveckla den smarta staden, i vilken skolans digitalisering är en viktig del.

Strategin har vi tagit fram tillsammans med stockholmarna och är en del i vårt arbete med att nå visionen – Ett Stockholm för alla. I strategin finns målsättningen att göra staden hållbar inom fyra områden: ekologiskt, ekonomiskt, demokratiskt och socialt säger Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad.
För att kunna bedriva digitaliseringsarbetet på ett överskådligt sätt har de valt att starta pilotprojekt i det lilla formatet för att sedan skala upp de projekt som ger bra resultat.
– Det har varit en väldigt lyckosam strategi. Att digitalisera alla verksamheter i full skala i en storstad som Stockholm skulle annars bli övermäktigt.
De har skapat testbäddar inom olika områden och låtit exempelvis en förskola eller ett äldreboende testa nya digitala verktyg.
– Ett av de pilotprojekt inom skolan som nu skalats upp är att använda AI-tekniken (artificiell intelligens) för att screena elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. Tidigare tog en sådan screening en halv dag, nu tar den ett par minuter.
Det innebär att lärarna kan fånga upp även elever med mindre problem eftersom fler kan screenas, och dessutom kan lärarna använda den tid de vinner på att ge dessa elever mer hjälp och stöd.
– Ett annat projekt som sparat mycket resurser är de digitala papperskorgar som både komprimerar skräpet och skickar en digital signal när de behöver tömmas. De har sparat 97 procent av transportkostnaderna och 60 procent i tid som de som tömmer slipper lägga på att plocka skräp som hamnat utanför fulla papperskorgar.

Ett helt nytt sätt att arbeta
Den stora utmaning som Johanna Engman ser med att digitalisera stora delar av verksamheten är inte tekniken, utan att få de olika verksamheterna att definiera de behov och önskemål de har som sedan digitala verktyg kan hjälpa dem med.
– Det handlar om att få med sig alla i det förändringsarbetet som måste ske. Vi måste börja jobba på nya sätt, vilket på kort sikt kan bli lite mer tidskrävande. Men på lite längre sikt kommer det att effektivisera och underlätta många arbetsuppgifter.

Skolplattform
Skolplattformen är en del av stadens vision att år 2040 vara en stad för alla, och utvecklingen startade för cirka åtta år sedan.
– De verksamhetssystem och avtal vi då hade var gamla och behövde förnyas. Dessutom var det olika system för olika skolformer, till exempel ett separat för grundskola och ett för gymnasieskola. Den nya skolplattformen samlar allt på samma ställe, även förskolan, vilket ska göra det betydligt mer tillgängligt och effektivt, förklarar Johanna Engman.
Samtidigt är det en omfattande och komplex plattform som är tekniskt utmanande att få i full drift.

Omfattande förankringsarbete
För att se till att den nya plattformen möter skolans behov, krav och önskemål på innehåll samlade de 2013 över 100 pedagoger och sakkunniga som under ett år arbetade med att ta fram en genomarbetad kravspecifikation för den kommande upphandlingen.
– Vi valde då att låta Skolplattformen bestå av olika moduler. Dessa går att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten och i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger den nödvändiga flexibilitet som bidrar till att förskolans och skolans fortsatta digitalisering ska kunna genomföras på bästa sätt.
De genomförde därefter sex olika upphandlingarna, en för respektive modul.
– Vid upphandlingarna inträffade det smått unika att ingen av dem överklagades, vilket visar att den tid vi lade ner på förarbetet var väl investerad tid, avslutar hon.