Presentation

BoKlok tror på en bostadsmarknad för alla

Publicerad 8 november 2017

Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
Överallt syns de – byggkranarna. Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket som idag. Men nu hörs röster om att det redan byggts för mycket och att vi snart riskerar att stå med tomma lägenheter samtidigt som det råder bostadsbrist.

– Det byggs helt enkelt fel typ av bostäder. Det vi ser är en felmatchning mellan det som byggs och det människor faktiskt har råd att bo för, säger Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
I över tjugo år har Boklok byggt bostäder för människor med vanliga inkomster. Det var grunden redan från början när Ingvar Kamprad var med och skapade konceptet. Då precis som nu är utgångpunkten att en ensamstående förskollärare med ett barn ska ha råd att bo i en Boklok-lägenhet.

Flera parallella bostadsutmaningar
Kommunerna har flera utmaningar när det gäller bostäder. Det framgår av den dagliga dialogen som BoKlok har med politiker och tjänstemän runt om i Sverige.
– Egentligen kokar det ner till frågan, hur kan vi skapa en bostadsmarknad för alla utan att ställa olika grupper mot varandra?, säger Bengt Fardelius.
I bostadsbristens Sverige har särskilt några grupper utmaningar på bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om unga som ännu inte kommit in på hyres- eller bostadsrättsmarknaden, nyanlända som har svårt att komma in både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, och äldre som har behov av en mer tillgänglig bostad.

Ökande kostnader för åldrande befolkning
I takt med den åldrande befolkningen ökar behovet av bostäder för äldre. Samtidigt ökar kostnaderna för kommunernas äldreomsorg. För att möta detta behov har BoKlok i samarbete med Silviahemmet tagit fram en ny typ av bostäder där människor ska kunna bo kvar i sitt eget hem längre.
– SilviaBo är inget vårdboende utan vanliga bostäder till en rimlig kostnad, anpassade för äldre och personer med till exempel demenssjukdom, säger Bengt Fardelius.
Genom samarbetet med Silviahemmet har man hittat smarta lösningar som underlättar vardagen. Det kan handla om särskilt tillgänglighetsanpassade badrum, olika tekniska hjälpmedel i hemmet eller något så enkelt som olika färger på entréerna till husen.

Blockhyrning kan minska insteget på bostadsmarknaden
För att hjälpa till med bland annat nyanländas etablering i samhället har BoKlok tillsammans med utvalda kommuner tagit fram ett koncept som ger förutsättningar för arbete, bostad och utbildning. Det nya i BoKloks koncept är att kommunen långtidshyr i nybildade bostadsrättsföreningar, som BoKlok startar och bygger. Kommunen hyr i sin tur ut dessa lägenheter till nyanlända eller andra grupper som står längre ifrån bostadsmarknaden.
– Genom den här modellen kan nyanlända snabbt etablera sig och få möjlighet till ett långsiktigt boende där de kan träffa nya grannar, lära sig språket och få tillgång till arbetslivserfarenhet. Då får vi en form av vardagsintegration, säger Bengt Fardelius.
Haninge blir första kommunen som kommer att blockhyra lägenheter i ett nytt projekt i Jordbro med inflyttning hösten 2018. Kommunen hyr lägenheterna i tio år, och hyr i sin tur ut dem på treårskontrakt. När kontraktet går ut ges familjerna som bor i lägenheten möjlighet att köpa den för att kunna bo kvar, annars kan kommunen hyra ut lägenheten igen.

Nytt ramavtal ger kommunerna prisvärda bostäder
Länge har SABO:s kombohus gjort det möjligt för kommunala bostadsbolag att avropa prisvärda bostadshus. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomfört en ramupphandling som gör det möjligt för över 900 kommunala bolag att bygga prisvärda hyresrätter upphandlade enligt LOU. BoKlok blev som en av fyra leverantörer utvalda. Första projektet som Bo­Klok kommer att bygga enligt SKL-avtalet blir i Leksand.
– Vi ser stora möjligheter i att kombinera hyresrätter enligt SKL-avtalet tillsammans med SilviaBo-konceptet och upplägget för blockuthyrning i samma bostadsområde. Det skapar en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter, lägenheter och radhus. Då kan vi verkligen nå olika målgrupper, i olika åldrar, med olika behov i skiftande livssituation. Vi är övertygade om att detta minskar klyftorna och segregationen på bostadsmarknaden och skapar förutsättningar för en mer inkluderande bostadsmarknad, för alla.

BoKlok
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget bygger omkring 1 200 bostäder per år och har hittills byggt 10 000 bostäder för människor med vanliga inkomster. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning. BoKlok har cirka 350 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Kontakta oss:
Kundtjänst: 020-26 55 65
Växel: 010-448 00 00
E-post: kontakt@boklok.se
www.boklok.se

www.boklok.se