Presentation

Bromölla – en av årets klättrare!

Publicerad 8 november 2017

Maria Block, näringslivs­utvecklare och Per-Anders Green, näringslivschef i Bromölla kommun. Foto: Joachim Persson, rejophoto
Maria Block, näringslivs­utvecklare och Per-Anders Green, näringslivschef i Bromölla kommun. Foto: Joachim Persson, rejophoto
Bromölla klättrade 82 placeringar på Svenskt Näringslivs senaste ranking och därmed blev kommunen ”Årets Raket” i Skåne. Mer resurser, ökad synlighet och fler mötesplatser är sannolikt tre av anledningarna till detta avsevärda lyft.

Det senaste året har präglats av nytänkande och kreativitet inom näringslivsutveckling i Bromölla kommun. Förutsättningar har skapats för att göra en bra kommun bättre och bland annat har näringslivschefen fått en kollega i form av en nyanställd näringslivsutvecklare. Närvaron på sociala medier har kraftigt stärkts, dialogen med företagen har utökats och förbättrats och flera satsningar på näringslivet har gett mycket god respons.
– Vi har verkligen växlat upp det senaste året. Inte nog med att vi tydligare synliggör våra initiativ utan vi har även skapat fler plattformar för företagare att mötas och nätverka. Det är när man träffas som det händer, säger Per-Anders Green, näringslivschef i Bromölla.
– Att vi numera är två på näringslivsenheten har gjort stor skillnad, och det har gett oss chansen att också fördjupa oss i fler frågor. Handelsutveckling och integration är exempel på sådana, fortsätter han.

Den lilla kommunens styrka
Han får medhåll av näringslivsutvecklaren Maria Block, som betonar att Bromölla har utmärkta förutsättningar att skapa bra och nära relationer med näringslivet, i synnerhet på grund av sin mindre storlek.
– Vi har den lilla kommunens styrka och satsar på att vara familjära och tillgängliga. Det ska vara enkelt att nå oss och vi vill möta våra företag på plats, något som kan vara svårare för en större kommun. I nuläget arbetar vi på tre grundläggande spår: att få våra redan etablerade företag att frodas och må bra, att underlätta för nyföretagande såväl på kort som på lång sikt samt att skapa bra förutsättningar för nyetableringar.

Regional samverkan
Mycket är på gång i kommunen i form av breda temamöten, riktade aktiviteter, dialog med kommunens skolor för att uppmuntra till ungt entreprenörskap och utvecklad samsyn kring exempelvis handelsfrågor.
– Vi satsar allt mer på regional samverkan inom Skåne Nordost och även gentemot Blekinge. Kommungränserna spelar allt mindre roll för näringslivet. Arbetsmarknaden är regional och vi vinner på att spela ihop. En stark region ger starka kommuner och vi vill inte minst verka för att företagen också allt mer finner regionala nätverk, betonar Per-Anders.
– Vår strategi för att vidareutveckla växer fram sakta men säkert ju mer vi samverkar. Detta gör att vi blir allt bättre på att identifiera vilka insatser vi behöver satsa på.
Vi fortsätter på inslagen väg och tänker gå från klarhet till klarhet, avslutar Maria.

Bromölla kommun
Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Bromölla har en lång och stark tradition inom tillverkningsindustrin. Näringslivet präglas av såväl tradition som förnyelse, och det lokala utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete med företagen.

Kontakt:
Per-Anders Green, Näringslivschef
Tel: 0456-82 22 72
E-post: per-anders.green@bromolla.se

Maria Block, Näringslivsutvecklare
Tel: 0456-82 22 06
E-post: maria.block@bromolla.se
www.bromolla.se/naringsliv