Höga ambitioner

Vi vill ha bäst företagsklimat i Sverige

Publicerad 11 november 2019
Text: Sandra Ahlqvist
Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, Herman Crespin, kommunchef och Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun. Foto: Lars Jansson
Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, Herman Crespin, kommunchef och Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun. Foto: Lars Jansson

Under de senaste åren har Höganäs kommun klättrat stadigt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. I år hamnade kommunen på andra plats och ambitionen är att förr eller senare knipa förstaplatsen.

När näringslivschefen Åsa Lundqvist Peyron kom till Höganäs för sex år sedan låg kommunen på 17:e plats i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat i kommunerna. Sedan dess har det skett ett strategiskt förbättringsarbete inom en stor mängd områden och företagsklimatet är en ständig punkt på agendan.
– Det är fantastiskt roligt att hamna på andra plats. Vi har legat bra till inom näringslivsområdet länge och det gör det svårare att klättra, så detta är ett bra kvitto på att vårt utvecklingsarbete ger resultat, säger Åsa.

Håller frågan levande
Hon betonar att framgången har krävt många ingredienser och att det fortfarande finns områden som går att förbättra. De senaste åren har kommunen etablerat tydliga rutiner, vilka bland annat inkluderar företagsbesök varje vecka, en företagslots, mötesplatser för politiker, tjänstemän och företag samt kontinuerliga utbildningar för tjänstepersoner och politiker med företagskontakter.
– Därutöver har vi ett näringslivsutskott bestående av politiker och kommunchef, som en gång i månaden uppdateras om vad som är aktuellt. Vi arbetar konstant med dessa frågor inom hela organisationen, inte bara på näringslivsavdelningen. Självklart är Höganäs inte ensamt om att göra sådana här satsningar, men vi har sett att det är viktigt att frågan hålls levande.

Har förtydligat sin vision
Kommunchefen Herman Crespin tycker även han att det är roligt att få bekräftelse på att Höganäs ansträngningar ger resultat. Han konstaterar att ett dylikt förbättringsarbete kräver uthållighet och att det ibland kan vara svårt att hålla sig på den inslagna vägen. Liksom Åsa poängterar han vikten av att ständigt ha näringslivsfrågorna på dagordningen och att ha en öppen och kontinuerlig kommunikation.
– Vi har förtydligat vissa delar av vår vision, i synnerhet de strategier som handlar om att förenkla för företag och växla upp besöksnäringen. Orsaken är att olika aktörer ska ha lättare att förstå vilken ambition vi har, vad vi vill och likaså vad vi förväntar oss av oss själva. Det är lätt att vila på gamla lagrar när det går bra, så vi måste hela tiden sträva framåt.

”Vi siktar på att vara familjära men professionella”

Viktigt att skapa förtroende
En viktig aspekt är att skapa förtroende och bygga en relation mellan kommunen och dess näringsliv. Det är nämligen förutsättningen för att föra en dialog i positiv anda där alla parter kan vara öppna och ärliga.
– Vi siktar på att vara familjära men professionella. Det innebär att vi ska vara lätta att nå och hitta, att vi ska ha förståelse för företagens behov och önskemål, men att vi samtidigt är noga med att upprätthålla olika riktlinjer och att vi ser till att allting sker inom lagens ramar.
Han får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander, som understryker att ambitionen har varit att fungera som företagarnas partner snarare än en myndighet.
– Vi ska vara den man som företagare vänder sig till för att få hjälp och tillgång till stöd och information. Eftersom vi har ett parti­överskridande fokus på dessa frågor har vi möjligheten att vara bollplank på ett stabilt och enkelt sätt.

Kommunerna utmanar varandra
Höganäs resultat blir än mer imponerande då man tar i beaktning det faktum att det finns ett flertal parametrar i Svenskt Näringslivs ranking, inom exempelvis infrastruktur, som kommunen på grund av sitt läge inte kan uppfylla. Schölander betonar dock att kommuner över hela Sverige blir allt bättre och starkare.
– Vi utmanar varandra och det blir en sporre till att fortsätta utvecklas. För oss har det inneburit att ständigt försöka hitta framkomliga vägar. Det är lätt att säga nej, för då riskerar man inte att det blir fel. Spannet är dock jättestort och därför har vi föresatt oss att inte säga nej, utan att försöka hitta en väg som passar. Det har gett fantastiska och många gånger väldigt positiva resultat.
Peter ser ljust på framtiden och är övertygad om att Höganäs bara kan bli bättre framöver. Han medger att det ibland kan bli fel fortfarande, men menar att det blir allt mer sällan.
– Vi ska bli ännu bättre på att hjälpa företagarna och skapa ett ännu bättre klimat. Det finns massor av förbättringspotential här – vi är ju trots allt bara tvåa!