Presentation

Mora allt bättre för företag

Publicerad 8 november 2017

MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster är ett av Moras mest snabbväxande företag. Företaget flyttade in i nya lokaler i somras.
MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster är ett av Moras mest snabbväxande företag. Företaget flyttade in i nya lokaler i somras.
På ett år klättrade Mora 84 platser på Svenskt Näringslivs kommunranking.
Viktiga faktorer är tätare dialog mellan företagare och kommunen, lokala upphandlingar och satsningar på infrastruktur.
– Moras företag går bra. Vi ser oss som en möjliggörare när de vill växa, säger kommundirektör Peter Karlsson.

2014 tog politiker och tjänstemän i Mora ett krafttag tillsammans med företag och invånare. Fyra fokusområden formades: Trafik och infrastruktur. Kompetensförsörjning. Mark- och planredskap och kommunikation. Dialog och service.
– När det gäller exempelvis flygtrafik och tågtrafik verkar vi inom politiken genom våra kanaler och företagen inom sina. Dessutom agerar vi tillsammans. Det ger resultat och stärker den viktiga Moraandan, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och fortsätter:
– Kompetensförsörjning och infrastruktur är andra viktiga frågor. De är centrala för företagen och kommunen. Ett exempel är att vi satsat 80 miljoner kronor på bredband, bland annat till byn Venjan. Även byar och företag utanför centralorten ska utvecklas.

Bättre upphandling
Förutom förbättrad infrastruktur premierar Svenskt Näringsliv även andelen kommunala upphandlingar. Här har Mora lyckats få mer lokalproducerad mat på skolor och serviceboenden genom smarta upphandlingar tillsammans med grannkommuner.
– Det gynnar våra odlare och uppfödare samtidigt som en önskan från medborgarna uppfylls, säger Anna Hed.
Kommundirektör Peter Karlsson konstaterar att Mora är en samlande kraft för kommuner och företag i norra Dalarna:
– Vi har ett stabilt näringsliv med en besöksnäring och handel som lockar. För kommunen betyder det intäkter och möjlighet till bättre service för medborgare och företagare, den bekanta symbiosen i sammanhanget.
– Vasaloppet, Anders Zorn, vårt hockeylag och våra klassiska storföretag med knivar, dalahästar och kranar känner de flesta till. Teknikindustrin fortsätter att växa här också, bland annat inom telekom. Med förbättrad dialog, en ny serie företagsbesök och än smidigare service gör vi från kommunen det vi kan för att även de ska växa.
Ett företag som växt snabbt är MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster. VD Pierre Bengtsson konstaterar:
– Vi tycker att Mora är en mycket bra plats att driva företag på. Samarbetet mellan företagen såväl som med kommunen fungerar mycket bra. Mora­andan stimulerar till fortsatt tillväxt.

– Vi är glada över resultatet men fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Mora, säger Anna Hed, kommunalråd och Peter Karlsson, kommundirektör i Mora.
– Vi är glada över resultatet men fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Mora, säger Anna Hed, kommunalråd och Peter Karlsson, kommundirektör i Mora.
Mora kommun
• 20 376 invånare.
• 2 034 företag.
• Största branscher: Handel. Tjänster. Bygg.
• Plats 79 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking.
• Stora företag: FM Mattsson Group. Assre Assistans. Jale. Wibe. Morakniv.
www.mora.se