Presentation

Optimera upphandlingen med Colligio

Publicerad 13 november 2018

Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Varje år görs offentliga upphandlingar till nästan 700 miljarder kronor. Kraven är höga och juridiken komplex. Colligio har spetskompetens och är en samarbetspartner genom hela processen.

Till skillnad mot många konsultbyråer som arbetar med offentliga upphandlingar har Colligio ett tydligt fokus på själva affären, inte enbart juridiken. Företaget arbetar självständigt, i nära dialog med kunden och konsulterna har sina specialområden.
– Vi är inte ett bemanningsföretag. Här har vi högt kvalificerade specialister, som kan sitt område och som kan vara en partner genom hela processen, från ax till limpa. Tack vare sin spetskompetens är de verkliga experter på den aktuella upphandlingen. Vi anser att man måste kunna den specifika marknaden för det som upphandlingen gäller för att kunna leverera den absolut bästa och mest affärsmässiga lösningen, säger Johan Lundvall, VD för Colligio.
På Colligio arbetar ett 30-tal konsulter, spridda på fem orter i landet. Här finns bland annat ingenjörer, jurister, ekonomer och statsvetare, som alla har lång erfarenhet av sitt område. Inför varje uppdrag skräddarsys ett optimalt team, som sedan arbetar fokuserat och kostnadseffektivt. Företaget erbjuder tjänster inom juridik, utbildning och affärsstöd inom alla typer av offentliga upphandlingar.

Ställ rätt krav
En viktig aspekt av en upphandling är att ställa rätt krav från början. Idag finns ett stort fokus på innovationer, men vad detta egentligen innebär är ofta luddigt.
– Alla upphandlingar lämpar sig inte för innovation, däremot ska förfrågningsunderlaget skapa ett värde för leverantören att jobba med utveckling. Ibland är kravspecifikationerna så detaljerade att det finns noll utrymme för smarta, hållbara lösningar. Vi är duktiga på att hjälpa kunden att ställa rätt krav, säger Johan Lundvall.
Värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till en sjättedel av BNP. Det handlar om våra gemensamma medel som ska gå till viktiga samhällstjänster. Därför är det oerhört viktigt att de görs rätt och ger ett kostnadseffektivt och högkvalitativt resultat.
– Det är en stor andel av våra skattepengar som går till detta och därför blir dåliga upphandlingar dyra för medborgarna. Särskilt små kommuner anser sig ofta inte ha råd att ta in experthjälp, men det lönar sig ofta att konsultera oss för att undvika kostsamma misstag, menar Johan Lundvall och tillägger:
– Här på Colligio känner vi ett starkt samhällsansvar. Detta är något vi verkligen både kan och brinner för.

Colligio
Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor.
Bolaget erbjuder tjänster för alla typer av upphandlingar och är en partner genom hela upphandlingsprocessen. Colligio erbjuder även utbildning för inköpare på alla nivåer. Colligios konsulter har alla spetskompetens och lång erfarenhet av sina områden. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping och Falun.
www.colligio.se