Sammankoppling

Sverige, Norge och Finland har kopplat ihop sina system

Publicerad 11 november 2019
Text: Anette Bodinger Larsson
Anita Galin, projektledare på MSB. Foto: Thomas Henrikson

I samband med samverkansövningen Barents Rescue kopplade Sverige, Norge och Finland ihop sina nationella system för radiokommunikation, svenska Rakel med norska Nödnett och finska Virve. En milstolpe som kommer att stärka samverkan över gränserna vid räddningsinsatser och kriser.

– Sammankopplingen av de nationella systemen ger en smidig kommunikation vilket underlättar samhällsviktiga aktörers arbete. Nu kan de snabbt skapa sig en gemensam lägesbild vilket kan ha avgörande betydelse vid olyckor, stormar, terrorhot och andra händelser, säger Anita Galin, projektledare på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
I praktiken innebär trepartssammankopplingen till exempel att en svensk blåljusaktör kan prata med en finsk och norsk räddningsledare i en talgrupp, vilket möjliggör samtidig kommunikation mellan de tre länderna.
– När alla kan kommunicera med varandra blir det lättare att använda de resurser som finns på platsen på ett effektivare sätt.
Det var första gången någonsin som tre länder kopplade ihop sina säkra radionät. Anita Galin hoppas nu på att andra nationer ska följa de nordiska ländernas exempel.
– När Sverige drabbades av allvarliga skogsbränder deltog aktörer från flera olika EU-länder i räddningsinsatserna. Då kan den här typen av sammankoppling vara väldigt bra. Min förhoppning är att fler länder kommer att koppla ihop sig och på så vis främja gränsöverskridande samverkan på alla nivåer i samhället.