Etikettarkiv: Bästa skolkommun

Rankingen årets bästa skolkommun är viktig för skolans utveckling

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Lärarförbundet utser sedan sjutton år tillbaka Sveriges bästa skolkommun. Rankingen sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Vår ranking har under många år bidragit till att få igång lokala samtal kring styrkor och förbättringsåtgärder i kommuner runtom i landet. Lärares förutsättningar är centrala för elevernas kunskapsutveckling, och de kommuner som arbetar medvetet med att säkra rätt förutsättningar lyckas också i Bästa skolkommun, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället rankas hur kommuner har satsat på sin skola och vad de får ut utifrån 13 olika kriterier. Bland annat mäts andel utbildade lärare, lärartäthet, genomsnittligt meritvärde i årskurs nio, andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs nio samt resurser till undervisningen.

Driver på nödvändiga skolsatsningar
– Bästa skolkommun sätter ljuset på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. Det som kännetecknar de kommuner som lyckas är att de har en gemensam målsättning, en plan för vad som krävs för att nå dit och en konstruktiv dialog om nödvändiga åtgärder, säger Johanna Jaara Åstrand.
Sveriges bästa skolkommun är den största och bredaste rankingen i sitt slag. Bästa skolkommun är inte bara ett verktyg för att visa hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan – det är också ett verktyg för att synliggöra nödvändiga åtgärder.
– Det viktigaste är att man som kommun har koll på sin egen utveckling och en idé om vad man vill med sin skola. Idag står tyvärr lärarbristen i vägen för varje elevs rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare. För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver Sverige attraktiva lärararbetsgivare som värnar och värderar sin lärarkår överallt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2018:

Plats Kommun Poäng 2017
1 Vellinge 732 1
2 Orust 930 2
3 Vadstena 1045 12
4 Båstad 1089 21
5 Torsby 1165 87
6 Borgholm 1172 26
7 Ödeshög 1274 74
8 Piteå 1281 6
9 Karlsborg 1321 129
10 Kalmar 1327 4

Skolans digitalisering innebär nya pedagogiska möjligheter

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge
kommun.

Skolans digitalisering är en nödvändighet för att skolan ska utvecklas i takt med övriga samhället. Samtidigt öppnar digitaliseringen upp nya möjligheter till individuellt lärande, effektivisering och särskilt stöd för elever som är i behov av det.

Vellinge kommun, som de senaste fyra åren utsetts till årets skolkommun och i år tilldelades Guldtrappan, en utmärkelse för digitalt lärande, har arbetat konsekvent med digitalisering i skolan sedan 2010.
– För att lyckas med digitalisering av skolan krävs att skolan redan i ett tidigt skede får med sig kommunpolitikerna på tåget. Bjud in dem till skolan så de får en bild av hur lärare och elever använder digitala verktyg. Se också till att budgeten för digitaliseringen av skolan är realistisk, räkna med att det kostar minst tjugo procent mer än beräknat, säger Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.

Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.

Utpräglad vilja att testa nytt
– Ett tips är att börja med enkla funktioner så alla lärare vänjer sig vid att använda digitala verktyg. Vi började med att digitalisera frånvaro- och omdömeshanteringen. Därefter har vi byggt på med fler funktioner efterhand. Inled digitaliseringssatsningen i ett mindre sammanhang, gärna på lärarlagsnivå, säger Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
– Vi satsade redan tidigt på att erbjuda alla elever en bredd av digitala verktyg, exempelvis talsyntes och rättstavningsprogram som kan användas vid behov. En framgångsfaktor för oss är också att det finns en utpräglad vilja bland lärare och elever att använda och våga testa olika digitala verktyg, säger Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.
Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Effektiviserar lärarnas arbete
– I början av digitaliseringsprocessen gör många kommuner misstaget att stirra sig blinda på vilka digitala verktyg man ska använda, hur programmen ska installeras och hur man ska hantera it-säkerhetsfrågor. Visst är det viktigt, men dessa frågor brukar lösa sig efterhand, säger Roger Funhagen.
Han anser att kommuner bör uppmuntra lärare att våga prova sig fram med olika digitala verktyg. Kollegialt lärande är också viktigt för att det digitala lärandet ska bli framgångsrikt.
– Digitala verktyg kan även bidra till att spara tid för lärare och elever. I slöjdundervisningen har vi exempelvis lagt in svaren på vanliga frågor som eleverna ofta ställer i en digital plattform. Det gör att de slipper vänta och själva kan hitta svaret på enklare frågor. Då kan läraren fokusera mer på de elever som verkligen behöver hjälp, säger Roger Funhagen.

Årets skolranking är klar

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
– Kommunerna måste sluta slåss om lärarna och börja slåss för lärarna. Alla måste bidra för att göra läraryrket mer attraktivt. Det sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i samband med att priserna för Sveriges Bästa skolkommun delades ut i början av oktober.

Lärarförbundet presenterade nyligen sin årliga rankning Bästa Skolkommun. Rankingen som genomfördes för sextonde året i rad baseras på 13 kriterier och omfattar bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Vellinge kommun hamnade i topp, tätt följd av Orust och Ovanåker.
– Huvudsyftet är att lyfta fram de kommuner som värnar om sina lärare och sätta ljuset på hur viktiga kommuner är som lärararbetsgivare och förutsättningsgivare till en bra skola, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon påpekar att rankingen inte mäter allt, men fungerar som dörröppnare för viktiga samtal om lokal skolutveckling.
– Vi får många signaler på att rankingen driver skolutveckling och inte minst initierar att man träffas lokalt och samtalar kring styrkor och svagheter med sin skola, om vad som behöver åtgärdas och om vad som kan bli bättre.
Listan toppas av små kommuner, såväl Stockholm, Göteborg som Malmö återfinns långt ner i listan. Men enligt Johanna Jaara Åstrand spelar storleken ingen roll.
– Med rätt beslut, investeringar och dialog kan alla kommuner bli Bästa Skolkommun.

Olika recept
Utmaningarna för dagens skola är många och de ser olika ut i olika kommuner.
– Vi ska ha en skola som är likvärdig i hela Sverige. För att klara det krävs ett nationellt ansvarstagande för att säkerställa att resurserna fördelas bättre än vad som sker idag. Receptet för att säkerställa en bra skola ser inte lika ut överallt. Det handlar om att kunna anpassa organisation, lärarinsatser, specialpedagogiska insatser och andra typer av åtgärder som krävs för att eleverna ska få det som de behöver.
En av skolans allra största utmaningar är lärarbristen.
– På kort sikt så tvingas jag nog konstatera att bristen på lärare kommer att förvärras. Men kommunerna måste sluta slåss om lärarna och i stället börja slåss för lärarna. Alla måste dra sitt strå till stacken för att göra yrket mer attraktivt. Högre löner, bättre villkor och större tillit till lärarna är viktiga grundstenar i det arbetet, avslutar Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2017:

Plats Kommun Poäng Plac. 2016
1 Vellinge 713 1
2 Orust 1058 42
3 Ovanåker 1068 52
4 Kalmar 1100 12
5 Aneby 1144 60
6 Piteå 1184 5
7 Grästorp 1208 93
8 Osby 1209 48
9 Varberg 1219 2
10 Lomma 1285 22