Skolans digitalisering innebär nya pedagogiska möjligheter

Publicerad 8 november 2017
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge
kommun.

Skolans digitalisering är en nödvändighet för att skolan ska utvecklas i takt med övriga samhället. Samtidigt öppnar digitaliseringen upp nya möjligheter till individuellt lärande, effektivisering och särskilt stöd för elever som är i behov av det.

Vellinge kommun, som de senaste fyra åren utsetts till årets skolkommun och i år tilldelades Guldtrappan, en utmärkelse för digitalt lärande, har arbetat konsekvent med digitalisering i skolan sedan 2010.
– För att lyckas med digitalisering av skolan krävs att skolan redan i ett tidigt skede får med sig kommunpolitikerna på tåget. Bjud in dem till skolan så de får en bild av hur lärare och elever använder digitala verktyg. Se också till att budgeten för digitaliseringen av skolan är realistisk, räkna med att det kostar minst tjugo procent mer än beräknat, säger Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.

Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.

Utpräglad vilja att testa nytt
– Ett tips är att börja med enkla funktioner så alla lärare vänjer sig vid att använda digitala verktyg. Vi började med att digitalisera frånvaro- och omdömeshanteringen. Därefter har vi byggt på med fler funktioner efterhand. Inled digitaliseringssatsningen i ett mindre sammanhang, gärna på lärarlagsnivå, säger Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
– Vi satsade redan tidigt på att erbjuda alla elever en bredd av digitala verktyg, exempelvis talsyntes och rättstavningsprogram som kan användas vid behov. En framgångsfaktor för oss är också att det finns en utpräglad vilja bland lärare och elever att använda och våga testa olika digitala verktyg, säger Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.
Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Effektiviserar lärarnas arbete
– I början av digitaliseringsprocessen gör många kommuner misstaget att stirra sig blinda på vilka digitala verktyg man ska använda, hur programmen ska installeras och hur man ska hantera it-säkerhetsfrågor. Visst är det viktigt, men dessa frågor brukar lösa sig efterhand, säger Roger Funhagen.
Han anser att kommuner bör uppmuntra lärare att våga prova sig fram med olika digitala verktyg. Kollegialt lärande är också viktigt för att det digitala lärandet ska bli framgångsrikt.
– Digitala verktyg kan även bidra till att spara tid för lärare och elever. I slöjdundervisningen har vi exempelvis lagt in svaren på vanliga frågor som eleverna ofta ställer i en digital plattform. Det gör att de slipper vänta och själva kan hitta svaret på enklare frågor. Då kan läraren fokusera mer på de elever som verkligen behöver hjälp, säger Roger Funhagen.