Etikettarkiv: Colligio

Experten på hållbar upphandling

Johan Lundvall, VD på Colligio. Foto: Johan Marklund
Johan Lundvall, VD på Colligio. Foto: Johan Marklund

Hållbarhet och den cirkulära ekonomin står alltmer i fokus inom offentlig upphandling. Men det är ofta svårt att veta hur detta ska implementeras i praktiken. Colligio har Sveriges kanske främsta expertis på området och erbjuder stöd genom hela processen.

Miljömässigt hållbar upphandling syftar till att minska utsläpp och uttaget av naturresurser genom cirkulär ekonomi. Det är ett område som är högaktuellt.
– Vi på Colligio ser att det finns ett stort behov att styra svensk offentlig upphandling i en mer hållbar riktning. Vi ökar nu vår fokus på hållbarhet eftersom detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna för såväl den offentliga sektorn som samhället i stort. Hållbarhetstänkandet och den cirkulära ekonomin finns med i alla upphandlingar som vi medverkar i och det är något som samtliga av våra konsulter prioriterar, säger VD Johan Lundvall.
Offentlig upphandling står för närmare 20 procent av Sveriges BNP och uppgick i fjol till cirka 900 miljarder kronor. I kraft av sin storlek är den därför ett viktigt verktyg i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle. Rätt genomförd kan den offentliga upphandlingen spela en avgörande roll för att Sverige ska lyckas med sina miljö- och klimatmål.

Komplext område
EU arbetar intensivt med att ta fram kriterier för så kallad Green Public Procurement, eller grön offentlig upphandling. Delegationen för cirkulär ekonomi, som regeringen tillsatte förra året, har också offentlig upphandling som ett fokusområde. Därtill jobbar många svenska kommuner, myndigheter och organisationer genom ett antal olika projekt för att utveckla hållbarhetskriterier och metoder för hållbar upphandling.
Johan Lundvall framhåller att det ofta finns en genuin vilja hos aktörer i den offentliga sektorn att upphandlingar ska vara hållbara och en del av den cirkulära ekonomin. Men det är ett oerhört komplext område, och det är inte lätt för den upphandlande myndigheten att navigera bland svenska och europeiska regelverk och rekommendationer.
– Det kan vara väldigt svårt att veta vilken lagstiftning som gäller och vilka krav som bör ställas på leverantörer. Våra kunder vill göra rätt, men behöver stöd för att formulera krav och utvärdera mervärden. Vi är ett expertbollplank, som hjälper till att säkerställa att allt blir rätt från början, säger han.

Specialistkompetens
Colligio, som är en av Sveriges ledande konsulter inom offentlig upphandling, har specialistkompetens i den absoluta framkanten på hållbar upphandling. Nyligen rekryterades hållbarhetsexperten Erik Årling, som har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete i Sverige och internationellt, bland annat inom FN.
– Erik lyfter vår kompetens inom hållbar upphandling till en helt ny expertnivå. Han stöttar och utbildar våra andra konsulter och detta är en nisch där Colligio nu är i främsta ledet, säger Johan Lundvall.
Colligio är en samarbetspartner genom hela upphandlingsprocessen. Företaget erbjuder utbildning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi, rådgivning samt stöd i framtagandet av krav och mervärdesmodeller för miljömässig hållbarhet. Uppföljning av avtal med speciellt fokus på mervärden och de hållbarhetskrav som ställts och överenskommits under upphandlingen är också en viktig del av verksamheten.

Samordnad elupphandling
Colligio har sedan 11 år tillbaka årligen genomfört samordnad upphandling av elkraft. I linje med sitt hållbarhetsfokus tog Colligio för två år sedan ett strategiskt beslut att all elkraft som upphandlas ska vara producerad från förnybara energikällor. Detta har fått en mycket positiv respons, och idag är företaget en av de största upphandlarna inom elenergi till offentlig sektor.
Colligio är en av ett fåtal upphandlingskonsulter i Sverige som erbjuder ett komplett tjänsteutbud för alla delar av offentlig upphandling.
– Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda både specialinriktning och helhetsleveranser. Dessutom har vi en stor utbildningsverksamhet. För oss handlar det inte bara om att optimera varje enskild upphandling för våra kunder. Vi känner också ett stort samhällsansvar och ser det som vår uppgift att vara med och bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Colligio

Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor och en av de främsta experterna på hållbar upphandling.
Bolaget erbjuder tjänster för alla typer av upphandlingar och är en partner genom hela upphandlingsprocessen. Colligio erbjuder även utbildning för inköpare på alla nivåer. Colligios konsulter har alla stort affärskunnande med spetskompetens och lång erfarenhet av sina områden. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping, Malmö och Falun.

www.colligio.se

Optimera upphandlingen med Colligio

Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Varje år görs offentliga upphandlingar till nästan 700 miljarder kronor. Kraven är höga och juridiken komplex. Colligio har spetskompetens och är en samarbetspartner genom hela processen.

Till skillnad mot många konsultbyråer som arbetar med offentliga upphandlingar har Colligio ett tydligt fokus på själva affären, inte enbart juridiken. Företaget arbetar självständigt, i nära dialog med kunden och konsulterna har sina specialområden.
– Vi är inte ett bemanningsföretag. Här har vi högt kvalificerade specialister, som kan sitt område och som kan vara en partner genom hela processen, från ax till limpa. Tack vare sin spetskompetens är de verkliga experter på den aktuella upphandlingen. Vi anser att man måste kunna den specifika marknaden för det som upphandlingen gäller för att kunna leverera den absolut bästa och mest affärsmässiga lösningen, säger Johan Lundvall, VD för Colligio.
På Colligio arbetar ett 30-tal konsulter, spridda på fem orter i landet. Här finns bland annat ingenjörer, jurister, ekonomer och statsvetare, som alla har lång erfarenhet av sitt område. Inför varje uppdrag skräddarsys ett optimalt team, som sedan arbetar fokuserat och kostnadseffektivt. Företaget erbjuder tjänster inom juridik, utbildning och affärsstöd inom alla typer av offentliga upphandlingar.

Ställ rätt krav
En viktig aspekt av en upphandling är att ställa rätt krav från början. Idag finns ett stort fokus på innovationer, men vad detta egentligen innebär är ofta luddigt.
– Alla upphandlingar lämpar sig inte för innovation, däremot ska förfrågningsunderlaget skapa ett värde för leverantören att jobba med utveckling. Ibland är kravspecifikationerna så detaljerade att det finns noll utrymme för smarta, hållbara lösningar. Vi är duktiga på att hjälpa kunden att ställa rätt krav, säger Johan Lundvall.
Värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till en sjättedel av BNP. Det handlar om våra gemensamma medel som ska gå till viktiga samhällstjänster. Därför är det oerhört viktigt att de görs rätt och ger ett kostnadseffektivt och högkvalitativt resultat.
– Det är en stor andel av våra skattepengar som går till detta och därför blir dåliga upphandlingar dyra för medborgarna. Särskilt små kommuner anser sig ofta inte ha råd att ta in experthjälp, men det lönar sig ofta att konsultera oss för att undvika kostsamma misstag, menar Johan Lundvall och tillägger:
– Här på Colligio känner vi ett starkt samhällsansvar. Detta är något vi verkligen både kan och brinner för.

Colligio
Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor.
Bolaget erbjuder tjänster för alla typer av upphandlingar och är en partner genom hela upphandlingsprocessen. Colligio erbjuder även utbildning för inköpare på alla nivåer. Colligios konsulter har alla spetskompetens och lång erfarenhet av sina områden. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping och Falun.
www.colligio.se