Etikettarkiv: Dagens Samhälle

Nacka – superkommun i utveckling

Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Nacka är en av årets superkommuner. Fokus på en hög lägsta­nivå och ekonomi i balans är några av framgångsfaktorerna. Nu tar kommunen nästa steg och bygger stad i centrala Nacka. Totalt ska 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser få plats i hela Nacka.

Det är tidningen Dagens Samhälle som korar årets superkommuner, ett pris för kommuner ”som lyckas exceptionellt väl och står särskilt starkt rustade inför framtiden”. Utmärkelsen baseras på hur kommunen presterat inom en rad nyckelområden. Nackas framgångar är resultatet av ett långvarigt och konsekvent kvalitetsarbete och ständig utveckling, menar stadsdirektör Lena Dahlstedt:
– Årets superkommun är en väldigt rolig utmärkelse att få, eftersom den är helt faktabaserad och speglar hur det faktiskt ser ut inom våra olika områden. Utmärkelsen är ett kvitto på att vårt fokus, en riktigt hög lägstanivå i alla verksamheter, har gett resultat.

Bra skolor driver utveckling
Lena Dahlstedt lyfter fram förskolan och skolan som en nyckelfaktor när det gäller att stå starkt rustad för framtiden. Kommunen har under lång tid prioriterat utbildning högt. För tio år sedan inleddes ett strukturerat kvalitetsarbete, med tydliga mål i linje med läroplanen. Man arbetar metodiskt med kontinuerliga uppföljningar med alla skolor och förskolor varje år.
– Alla barn i Nacka ska ges de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Vi arbetar långsiktigt och uthålligt för att varenda elev ska klara sig och idag har nästan alla elever fullständiga betyg när de går ut grundskolan. Vi har ett väldigt högt snitt, jämfört med resten av landet. Vi vet att detta är oerhört viktigt för Nackaborna och också en av de faktorer som gör kommunen till en attraktiv inflyttningsort, berättar Lena Dahlstedt och tillägger:
– Vi satsar också mycket på kultur och fritid för barn och unga. Alla unga kan idag välja vilken kulturaktivitet de vill delta i. Vi har ett checksystem som har gjort det väldigt populärt och ökat tillgängligheten.
En förutsättning för utveckling och framgång är ett gott företagsklimat. Från kommunens sida vill man ge snabb och smidig service vid nyetableringar och tillstånd samt minska byråkrati och krångel.
– Vi är måna om att skapa bra förutsättningar för företagande, utveckling och innovation i Nacka. Därför arbetar vi löpande med att bli bättre och skapa förutsättningar för entreprenörskap. I Nacka startas i genomsnitt tre nya företag om dagen! Nya goda exempel är bland annat VERCITY, en mötesplats för utbildning och ed tech-hubben Beyond, som är ett nav för start-ups inom utbildningsteknologi.

Stadsutveckling i takt med Nackaborna
Nacka är idag en av de kommuner som växer snabbast. Inom de närmaste 20 åren ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser i Nacka, varav majoriteten på Västra Sicklaön, det framtida Nacka stad. Till detta kommer utveckling av lokala centrum och kommunal service. Samtidigt dras tunnelbanan till Nacka, som får tre nya stationer.
– Det pågår cirka 200 byggprojekt i kommunen och det är avgörande att utvecklingen sker i samklang och dialog med medborgarna. Centrala Nacka står inför urbanisering, men minst lika viktigt är att bevara och utveckla kommundelarnas särart och våra unika natur- och kulturvärden, säger Lena Dahlstedt.
Dagens befolkning på cirka 103 000 personer beräknas öka till 140 000, med en inflyttningstakt på närmare 2 500 nya invånare per år. Det skapar stora möjligheter, men även utmaningar.
– När kommunen växer måste vi säkerställa att välfärden utvecklas i takt med inflyttningen, utan att administrationen därför blir större och mer tungrodd. Det är en utmaning och vi ser att digitalisering av vissa processer kan vara en lösning.
Lena Dahlstedt framhåller vikten av att framtiden formas tillsammans med Nackaborna och utan att man tappar sikte på kommunens vision, om öppenhet och mångfald.
– Utveckling och förnyelse har gått som en röd tråd genom Nackas historia, från den tidiga industrialiseringen till att bli årets superkommun och bygga stad. Att vara öppen för förnyelse och mot omvärlden är en naturlig del av Nacka och en nyckel till framgång.

Så blev Halmstads kommun en av årets superkommuner

Storgatan i Halmstad. Foto: Anders Andersson
Storgatan i Halmstad. Foto: Anders Andersson
I kategorin Städer/stadsnära kommuner tog Halmstad hem Dagens Samhälles utmärkelse Årets superkommun. Priset är ett resultat av ett kontinuerligt kvalitetsarbete med kommunens utveckling och en tydlig vision om hur Halmstad ska växa i framtiden.

Dagens Samhälles prestigefyllda superkommuner utses efter en bedömning av 75 noggrant utvalda variabler fördelade på elva kategorier, som alla utgör tydliga och viktiga kommunala värdemätare inför framtiden. För Halmstad var utnämningen otroligt hedrande och en bra sporre inför det fortsatta arbetet.
– Att bli en superkommun är en stolthet för både våra invånare och för alla medarbetare som har bidragit, men vårt mål har alltid varit att skapa en blomstrande kommun med goda förutsättningar för både näringsliv, kulturliv, akademi och medborgare. Utmärkelsen är en bra bekräftelse på att vårt arbete har gett resultat, så att vi vet att vi är på rätt väg, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

150 000 invånare vid 2050
Utnämningen baseras på hur kommunerna historiskt har presterat inom de olika kategorierna och tar även hänsyn till en förväntad utveckling inom en mängd olika områden. Halmstads resultat är övergripande höga och Jonas betonar att det är resultatet av många års framsynt och långsiktig planering. En grundpelare i det strategiska arbetet har varit den tillväxtvision som ligger till underlag för beslut och satsningar inom kommunen; år 2050 ska Halmstad ha 150 000 invånare, och kommunen genomför en mängd satsningar inom olika områden för att nå sitt mål.
– Vi har en mycket gynnsam demografi med många människor som är mitt i livet och som vill vara med och bidra till att utveckla näringsliv och arbetsmarknad. Samtidigt ligger vi i det nationella toppskiktet vad gäller utbyggnad av fiber och digital infrastruktur, säger Jonas.
Framgångarna inom digital infrastruktur är ingen slump – Halmstad driver idogt den digitala utvecklingen, bland annat genom ett stort nytt projekt på fyra år som syftar till att digitalisera och automatisera hela samhällsbyggnadsprocessen.

Samverkan är en nyckelfråga
En viktig faktor i kommunens framgångar är det starka samarbete som finns både med Region Halland och med regionens kommuner, och Jonas betonar att just satsningar på samverkan kommer att vara avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt i hela Sverige. Som ett led i detta ansökte Halmstads kommun nyligen om medlemskap i Greater Copenhagen, en satsning som kraftigt flyttar fram kommunens positioner.
– Vi har utmärkta förbindelser både på marken och i luften till såväl Stockholm som Göteborg och Köpenhamnsregionen, men nu ska vi också bygga en ny hamn med färjeterminal och etablera en Stena line-förbindelse från Danmark. Det kommer att innebära oerhört stora nya möjligheter för såväl besöksnäringen som logistikbranschen och näringslivet i stort, inte minst för att en stor del av Sveriges bilimport går via Halmstad. Vi kommer också att kunna öka vår export av recyclingprodukter, vilket är mycket intressant.
Utvecklingen främjas ytterligare genom nära samarbete med högskolan inom en rad olika områden för att möta gemensamma utmaningar. Ett exempel är hur Halmstad ska utvecklas till en tillväxt- och kunskapsnod som studenter, invånare och företag söker sig till, ett annat är hur kommunen ska bli en bättre studentstad med goda fortsatta karriärmöjligheter efter studierna, vilket i sin tur borgar för en god kompetensförsörjning.

En levande stad med plats för alla
Kommunen satsar dock inte bara på näringsliv och akademi, utan på att utveckla en kommun att både leva, bo och arbeta i. Det finns sedan länge ett uttalat mål att göra Halmstad till en av Sveriges främsta kulturkommuner, något som ligger till grund för flera satsningar på kulturlivet, såsom en stor utbyggnad av Hallands Konstmuseum och ett nytt kulturhus som innebär fantastiska möjligheter för både kulturlivet och kulturskolan.
– Att skapa en attraktiv kommun är något som sker över tid och vi har utformat en tydlig väg framåt, där vi tar en aktiv roll i Halmstads utveckling. Det inkluderar även att bygga en levande stad med plats för alla, avslutar Jonas.

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Foto: Hallandsposten
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Foto: Hallandsposten

Varberg är en av Dagens Samhälles tre superkommuner

Sommarkväll på Varbergs torg. Foto: Mikael Pilstrand
Sommarkväll på Varbergs torg. Foto: Mikael Pilstrand
Varberg har under lång tid format en kommun som är lika attraktiv som tillväxtort och destinationsort som den är som livsplats. Efter att fem år i rad ha fått Fokus utmärkelse Bäst att bo, har kommunen nu ytterligare bekräftelse på sitt arbete genom utmärkelsen Årets Superkommun.

Carl Bartler, kommun­direktör i Varbergs kommun. Foto: Varbergs kommun
Carl Bartler, kommun­direktör i Varbergs kommun. Foto: Varbergs kommun
Varberg kommun har under lång tid siktat på att vara en kommun som strävar framåt, där tillväxt och utveckling står i centrum och man vågar vara kreativ och ta extra initiativ. Utmärkelsen Årets Superkommun inom klassen Småstad och landsbygdskommuner är ett tydligt kvitto på att arbetet har gett resultat, men kommunledningen avser inte att vila på gamla lagrar.
– Det är verkligen fantastiskt positivt att tilldelas den här utmärkelsen – det är en bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt och att vi är på rätt väg inför framtiden. Alla våra medarbetare har varit med och bidragit till våra framgångar och det bygger både självförtroende och en stolthet, betonar kommundirektören Carl Bartler.

60 år av tillväxt
Den prestigefyllda utmärkelsen avgörs genom hela 70 olika kartlagda parametrar som bland annat inkluderar ett bra näringslivsklimat, goda förutsättningar för tillväxt, ett högt nöjd-kund-index, tydliga satsningar på vård och skola och mycket mer. Det är ett väl genomarbetat och brett underlag som kräver målmedvetet och idogt arbete under lång tid. Kommunen har tidigare tilldelats Fokus utmärkelse Bäst att bo, fem år i rad, så chanserna att vinna var goda, men konkurrensen var oerhört tuff.
– Varberg har haft 60 år av kontinuerlig tillväxt, där invånarantalet har ökat varje år. Det beror inte på att vi har haft tillväxten som specifikt mål utan att vi har fokuserat på att utveckla både näringslivet och kommunen i stort på ett sätt som bibehåller hög kvalitet inom all service, förklarar Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande de senaste 4 åren.
En stor fördel är att kommunen inte är beroende av en liten handfull stora arbetsgivare, utan är hem åt en mängd små och medelstora företag, något som dels ger trygghet vid konjunktursvängningar och dels medför en låg arbetslöshet.
– Pendlingen in till Varberg är nästan lika stor som utpendlingen, och ett välmående och sprudlande näringsliv gör att invånarna inte bara kan bo utan också arbeta på hemmaplan. Med det sagt har vi också ett utmärkt geografiskt läge med goda kommunikationer till både Göteborg och Halmstad. Utmaningen framöver är att hålla takten med att ta fram detaljplaner så att vi på allvar kan leverera till alla de som vill expandera och etablera sig här, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Foto: Hidvi Group
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varbergs kommun. Foto: Hidvi Group
Enighet kring tillväxtstrategi
Varberg har dock en tydlig tillväxtstrategi för fortsatt utveckling av kommunen. Strategin inkluderar fyra prioriterade områden: ökat bostadsbyggande, satsningar på infrastruktur, främjande av kompetensförsörjning och förbättringar av företagsklimatet.
– Kring dessa fyra områden råder en bred enighet och de är grundpelarna som vi kommer att arbeta med i vårt långsiktiga arbete. Vi är övertygade om att detta kommer att utgöra en stabil plattform för positiv tillväxt, men även för arbetet inom organisationen. Vi har en historik och ett värderingssätt i Varberg som vi är måna om och stolta över, och det bär vi också med oss i vardagen, säger Carl Bartler.
Han betonar att det inte handlar om att bygga ett nytt Varberg utan om att vårda kommunen som både tillväxtort, destinationsort och livsplats.
– Målet är att värna om den goda livsmiljö som finns här och det gör vi genom att ha ett starkt näringsliv och att fortsätta satsa på att skapa förutsättningar för utveckling och välfärd.

Lägger grunden för utveckling
Visionen är inte bara tomt prat; flera av kommunens aktuella satsningar lägger grunden för en mycket gynnsam utveckling i Varberg.
– Vi måste främst nämna kommunens stadsutvecklingsprojekt om tre delar, varav den första inkluderar ett tunnelprojekt på Västkustbanan i samverkan med Trafikverket, Region Halland och Jernhusen. Det kommer att kraftigt öka kapaciteten på banan och det leder till den andra och tredje delen, nämligen att vi flyttar Varbergs hamn till ett än bättre läge, samtidigt som vi frigör stora arealer för en ny stadsdel om 2 500 bostäder som heter Västerport. Kort sagt händer det verkligen mycket i Varberg, så det är en spännande tid, avslutar Ann-Charlotte Stenkil.