Etikettarkiv: Digitaliseringsrådet

Lyckad digital transformation kräver rätt ledarskap

Ann Hellenius, CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Foto: Ester Sorri
Ann Hellenius, CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Foto: Ester Sorri

– Största utmaningen i arbetet med digital omställning handlar inte om teknik utan om människor. Hur vi kan tillgodogöra oss ny kunskap, se möjligheter, jobba mot rädslor och sätta oss över organisatoriska gränser, säger Ann Hellenius, ledamot av Digitaliseringsrådet.

Att digitalisera en verksamhet handlar allt mindre om teknik och allt mer om människor och förändring. Det handlar om ledarskap rakt av, menar Ann Hellenius, som har ägnat i stort sett hela sitt yrkesliv åt arbete med digital transformation, både inom privat och offentlig sektor. Sedan 2018 är hon CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd.
– För att kunna dra nytta av transformationens alla möjligheter krävs ledare som förstår hur man får med sig människor och inser vilket värde de kan skapa i organisationen.
Viktigt är också att ledarskapet är i linje med tidsandan.
– För 20 år sedan kunde man leda mycket mer med kunskapsövertag. Den som visste mest var också den som kunde leda bäst. Men att hålla upp en fasad av kunskapsövertag och perfektion fungerar inte idag, när kunskapen finns bara ett klick bort. Tidigare handlade ledarskap om kontroll och uppföljning, medan dagens ledarskap måste vara tillitsbaserat, fastslår Ann Helenius.
Även arbetskulturen har ändrats över åren.
– I slutet av 1990-talet var det full fart framåt som gällde i många organisationer. Det går inte med de informationsmängder som finns nu. Idag måste det till ett närvarande ledarskap och att ha förmåga att leda både de medarbetare som är egna anställda och fysiskt nära, och de som arbetar på distans och inte alltid befinner sig på samma fysiska plats som en själv. Idag har vi även andra anställningsformer. Ett exempel på det är att cirka 20 procent av Sveriges arbetsföra befolkning numera tillhör gig-ekonomin, en global trend som kommer att öka.

En bit kvar
Att arbeta efter flerårsplaner var en självklarhet för dåtidens ledare.
– De långa cyklerna har fått stryka på foten eftersom förväntningarna ändras snabbare. Det händer något med oss när vi börjar använda ny teknik, så vi behöver hitta sätt att arbeta i flera takter samtidigt. Förr ledde man också mer gissningsbaserat. Nu, när datamängden i samhället ökat, går det att få fram mycket bättre beslutsunderlag. Det gäller att dra nytta av det.
Hon menar att Sverige har kommit en bit på väg när det kommer till digital transformation. Men för att kunna dra nytta av alla fördelar krävs att den digitala kompetensen utvecklas i hela samhället.
– Vi måste skapa en digital trygghet som mycket handlar om att skapa en digital inkludering och inte utanförskap.
Ann Helenius är ledamot av Digitaliseringsrådet som är inrättat av regeringen. Uppdraget utgår ifrån det yttersta målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Det är svårt att mäta vem som är bäst. Mer intressant är att se vilka förflyttningar man kan göra. Jag anser att Sverige tagit ett antal viktiga steg framåt men att vi fortfarande har en bit kvar innan den digitala transformationen nått sin fulla potential.

GDPR – en global succé!

Anders Jonson, GDPR-expert på SecureAppbox.
Anders Jonson, GDPR-expert på SecureAppbox.
För att vi ska våga lita på den snabba digitala utvecklingen behöver samhället skapa förutsättningar för trygghet. Vi har träffat Anders Jonson som är GDPR-expert på SecureAppbox och varit med och tagit fram e-tjänsten FamiljehemSverige.se, som idag används av över 120 kommuner.

Digitalisering och GDPR har visat sig vara en stor utmaning inom offentliga sektorn. Därför har nu Digitaliseringsrådet skickat in en rapport till regeringen som klargör vad som behöver göras för att skapa digital trygghet i Sverige.

Du har läst rapporten av Digitaliseringsrådet som lämnats in till regeringen, vad är din kommentar?
– Rapporten ger en bra överblick var vi står och vad som behöver göras. Den sammanfattar sex viktiga områden som behövs för att vårt samhälle framgångsrikt kan digitaliseras. Det viktiga är nu att vi samarbetar med lokala näringslivet för att förverkliga detta, för då skapar vi inte bara en digital grund för samhället utan förhoppningsvis några framgångsrika företag.

Lanseringen av den nya dataskyddslagen blev rejält hypad och en hel del rykten om stora böter spreds om man inte anpassade sig. Nu har vi haft GDPR i 6 månader, hur har det tagits emot?
– GDPR är en global succé. Många hyllar nu Europa och EU för att man på ett framgångsrikt sätt genomfört införandet av GDPR i alla medlemsländer vilket medfört att makten gällande data på Internet är mer balanserad vad gäller den enskildes rättigheter. Stora länder som Japan och Brasilien följer nu efter och inför regleringar som kopplas till GDPR.

Vilka lyckas med sitt efterlevnadsarbete och vad gör de?
– De som lyckas har förstått vikten av att kombinera organisatoriskt tydliga direktiv med digitala verktyg så medarbetare tryggt kan utföra sina uppgifter. Man behöver bra kontroll på de verksamheter som hanterar känsliga uppgifter för där krävs extra resurser för hanteringen.

Kan du utveckla vad du menar med ett exempel?
– Om vi tar e-post, ett av alla organisationers mest använda verktyg så erhåller alla medarbetare en e-postadress och det är genom sin e-postadress man identifierar sig digitalt. Detta gör att man bör få tydliga direktiv för hur man får använda sin e-post i sitt arbete, vilket man på bästa sätt kan göra genom att införa en ”no personal data e-mail policy”. Många medarbetare använder sin e-post för privata ärenden, men det flera missar är att man representerar företaget med företagsadressen. Genom att inför en e-postpolicy kan organisationer kontrollera användandet av e-post.

Varför har inte alla detta redan?
– För att många inte förstått bredden av problemet. Men eftersom GDPR kräver bättre kontroll och skydd så innebär en ostrukturerad e-post en för stor risk, så alla kommer att behöva införa detta så snart som möjligt.