Digitaliseringsrådet

Lyckad digital transformation kräver rätt ledarskap

Publicerad 11 november 2019
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Ester Sorri
Ann Hellenius, CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Foto: Ester Sorri
Ann Hellenius, CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Foto: Ester Sorri

– Största utmaningen i arbetet med digital omställning handlar inte om teknik utan om människor. Hur vi kan tillgodogöra oss ny kunskap, se möjligheter, jobba mot rädslor och sätta oss över organisatoriska gränser, säger Ann Hellenius, ledamot av Digitaliseringsrådet.

Att digitalisera en verksamhet handlar allt mindre om teknik och allt mer om människor och förändring. Det handlar om ledarskap rakt av, menar Ann Hellenius, som har ägnat i stort sett hela sitt yrkesliv åt arbete med digital transformation, både inom privat och offentlig sektor. Sedan 2018 är hon CIO på Scandic Group och ledamot i regeringens digitaliseringsråd.
– För att kunna dra nytta av transformationens alla möjligheter krävs ledare som förstår hur man får med sig människor och inser vilket värde de kan skapa i organisationen.
Viktigt är också att ledarskapet är i linje med tidsandan.
– För 20 år sedan kunde man leda mycket mer med kunskapsövertag. Den som visste mest var också den som kunde leda bäst. Men att hålla upp en fasad av kunskapsövertag och perfektion fungerar inte idag, när kunskapen finns bara ett klick bort. Tidigare handlade ledarskap om kontroll och uppföljning, medan dagens ledarskap måste vara tillitsbaserat, fastslår Ann Helenius.
Även arbetskulturen har ändrats över åren.
– I slutet av 1990-talet var det full fart framåt som gällde i många organisationer. Det går inte med de informationsmängder som finns nu. Idag måste det till ett närvarande ledarskap och att ha förmåga att leda både de medarbetare som är egna anställda och fysiskt nära, och de som arbetar på distans och inte alltid befinner sig på samma fysiska plats som en själv. Idag har vi även andra anställningsformer. Ett exempel på det är att cirka 20 procent av Sveriges arbetsföra befolkning numera tillhör gig-ekonomin, en global trend som kommer att öka.

En bit kvar
Att arbeta efter flerårsplaner var en självklarhet för dåtidens ledare.
– De långa cyklerna har fått stryka på foten eftersom förväntningarna ändras snabbare. Det händer något med oss när vi börjar använda ny teknik, så vi behöver hitta sätt att arbeta i flera takter samtidigt. Förr ledde man också mer gissningsbaserat. Nu, när datamängden i samhället ökat, går det att få fram mycket bättre beslutsunderlag. Det gäller att dra nytta av det.
Hon menar att Sverige har kommit en bit på väg när det kommer till digital transformation. Men för att kunna dra nytta av alla fördelar krävs att den digitala kompetensen utvecklas i hela samhället.
– Vi måste skapa en digital trygghet som mycket handlar om att skapa en digital inkludering och inte utanförskap.
Ann Helenius är ledamot av Digitaliseringsrådet som är inrättat av regeringen. Uppdraget utgår ifrån det yttersta målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Det är svårt att mäta vem som är bäst. Mer intressant är att se vilka förflyttningar man kan göra. Jag anser att Sverige tagit ett antal viktiga steg framåt men att vi fortfarande har en bit kvar innan den digitala transformationen nått sin fulla potential.