Etikettarkiv: Informationsteknologi

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen via dator eller telefon sparar massor av tid och garanterar rätt omsorg till den äldre. Det är vad vi levererar och utvecklar.
Det konstaterar Katarina Pihl, VD för snabbväxande Joliv där över hälften av personalen har jobbat på olika nivåer inom vård och omsorg.

Utmaningen är välkänd. Allt färre ska vårda allt fler. Samtidigt ska lagar, förordningar, budgetar och målsättningar om utmärkt vårdkvalitet och goda arbetsförhållanden mötas. Dessutom ska anhörigas önskemål och frågor hanteras.
– Verktyg för att organisera, dokumentera och analysera verksamheten inom äldreomsorgen är helt nödvändiga för att klara leveransen av bästa tänkbara vård och omsorg, detta i kombination med att systemen måste vara enkla och användarvänliga. Vi ska aldrig ha teknik för teknikens skull, säger Katarina som själv jobbat med tillsyn av vård och omsorg vid Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Hon har också jobbat inom vård och omsorg.

Grundat 1999
Joliv startades av två ambulanssjuksköterskor i Västerås 1999. De såg och sökte nya lösningar på hur verksamheten skulle styras och utvecklas, med hårda fakta som grund för att uppfylla fler mjuka mål.
– Enkelt uttryckt kan vi med rätt digitalisering åtgärda de värsta tidstjuvarna, så att chefer och personal kan använda tid till huvuduppdraget: att ge Algot och Märta den omsorg de ska och vill ha. I vårt system finns genomförandeplanen för att notera målen och aktiviteterna för varje enskild person. Där kan exempelvis framgå hur de vill ha sitt kaffe och om de brukar bre sin morgonsmörgås själva eller inte.
– Det är också enkelt för personalen att följa varandras insatser och se vad som gjorts och vad som återstår att göra under dagen. Tiden med 17 pärmar på äldreboenden är förbi. Egenhändigt skapade lösningar för att hålla rätt på alla uppgifter som ska genomföras finns på de flesta ställen idag, men de är väldigt individuella och svåra att överblicka.

Privat och offentligt
Bland Jolivs kunder finns idag bland andra Västerås kommun, Stockholms läns landsting samt de privata vårdbolagen Attendo, Aleris och Olivia. Jolivs system kan integreras i kundernas, oavsett om de är offentliga eller privata.
– Vi kan teknik, vård och omsorg, vi är inget vanligt IT-bolag. Tillsammans med privata och offentliga aktörer jobbar vi mot samma mål. Vi kan liknas vid en bro som tar olika omsorgsverksamheter över den digitala klyftan samtidigt som vi hela tiden jobbar nära kunderna. Med individen och genomförandeplanen i centrum och rätt mobilt arbetssätt optimeras resurserna, vilket är helt nödvändigt för att ge bästa tänkbara vård och omsorg.

Joliv
Utvecklar system för verksamhetsstöd som gynnar kvalitet och effektivitet i arbetet med vård och omsorg.
Genom Jolivs system Mobil Omsorg har:
• 50 000 äldre hjälp inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden.
• 15 400 medarbetare som använder systemet.
• 1,6 miljoner besök inplanerade de senaste 30 dagarna.
www.joliv.se

Digitaliseringen är verksamhetsdriven

Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Falkenbergs kommun är en av fem finalister i Årets Digitaliseringskommun 2017. Bakom framgångarna ligger en behovs- och verksamhetsstyrd digitalisering där siktet är inställt på att förenkla vardagen både för medarbetare och medborgare.

För åtta år sedan utsågs Falkenberg till Årets Digitaliseringskommun. Nu kan det vara dags igen.
– Oavsett placering är det en stor ära att bli nominerad, ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Kjell Lundblad, verksamhetsutvecklare Digitalisering IT-enheten.
Kollegan Katarina Nilsson, även hon verksamhetsutvecklare, nickar instämmande.
– Nomineringen har gett ringar på vattnet, vi har fått flera inbjudningar från kommunens förvaltningar som vill ha hjälp med att förverkliga olika idéer kring digitalisering i deras respektive verksamheter.
Just nu pågår en stor kartläggning av kommunens samlade IT-miljö.
– Vi måste ha järnkoll på alla system och integrationsmöjligheter. På så vis får vi klart för oss vad som behöver åtgärdas, vilka möjligheter som finns och hur vi kan ta vara på dem, säger Kjell.

Långt fram
Att Falkenberg ligger så långt fram inom området har flera orsaker.
– Vi har haft en kraftfull styrning av IT-enheten, det går snabbt att komma till beslut och driva igenom det vi bestämmer oss för. Här finns också en slags våga-prova-på-kultur. Om det inte fungerar så händer inget värre än att man får göra om och göra rätt, säger Kjell.
I grunden handlar det om att underlätta för invånare och företag i kommunen.
– Det gör vi genom att automatisera, samla ihop information samt ordna gemensam inloggning och liknande, säger Katarina, som berättar om den e-tjänst för skolstart som kommunen tagit fram.
Tidigare behövde vårdnadshavare fylla i uppemot tio olika blanketter, numera räcker det med ett e-formulär.
Ett annat exempel finns inom hemtjänsten.
– Vi har digitaliserat och framför allt mobiliserat hela verksamheten. Kommunikation, schemahantering, delegeringslistor, ja i stort sett allt inom hemtjänsten och hemmajukvården sker med hjälp av olika appar, berättar Kjell.
Den stora utmaningen är tid till att ta vara på alla idéer.
– Det fullkomligt bubblar därute, ett på sitt sätt angenämt problem. På många ställen kan det finnas motstånd att föra in nya system eller arbetssätt, här är det tvärtom. Utvecklingen drivs av de behov som finns i verksamheten. En viktig anledning till att vi på nytt blivit nominerade till Årets digitaliseringskommun, fastslår Katarina.

Falkenbergs kommun
Falkenberg som har småstadens charm, turistortens rika utbud av boende och aktiviteter och inlandets välkomnande naturrikedom växer för en hållbar framtid. Kommunen har cirka 44 000 invånare och är den till ytan största kommunen i Halland.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Tel: 0346-88 60 00
www.falkenberg.se