Presentation

Digitaliseringen är verksamhetsdriven

Publicerad 8 november 2017

Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Falkenbergs kommun är en av fem finalister i Årets Digitaliseringskommun 2017. Bakom framgångarna ligger en behovs- och verksamhetsstyrd digitalisering där siktet är inställt på att förenkla vardagen både för medarbetare och medborgare.

För åtta år sedan utsågs Falkenberg till Årets Digitaliseringskommun. Nu kan det vara dags igen.
– Oavsett placering är det en stor ära att bli nominerad, ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Kjell Lundblad, verksamhetsutvecklare Digitalisering IT-enheten.
Kollegan Katarina Nilsson, även hon verksamhetsutvecklare, nickar instämmande.
– Nomineringen har gett ringar på vattnet, vi har fått flera inbjudningar från kommunens förvaltningar som vill ha hjälp med att förverkliga olika idéer kring digitalisering i deras respektive verksamheter.
Just nu pågår en stor kartläggning av kommunens samlade IT-miljö.
– Vi måste ha järnkoll på alla system och integrationsmöjligheter. På så vis får vi klart för oss vad som behöver åtgärdas, vilka möjligheter som finns och hur vi kan ta vara på dem, säger Kjell.

Långt fram
Att Falkenberg ligger så långt fram inom området har flera orsaker.
– Vi har haft en kraftfull styrning av IT-enheten, det går snabbt att komma till beslut och driva igenom det vi bestämmer oss för. Här finns också en slags våga-prova-på-kultur. Om det inte fungerar så händer inget värre än att man får göra om och göra rätt, säger Kjell.
I grunden handlar det om att underlätta för invånare och företag i kommunen.
– Det gör vi genom att automatisera, samla ihop information samt ordna gemensam inloggning och liknande, säger Katarina, som berättar om den e-tjänst för skolstart som kommunen tagit fram.
Tidigare behövde vårdnadshavare fylla i uppemot tio olika blanketter, numera räcker det med ett e-formulär.
Ett annat exempel finns inom hemtjänsten.
– Vi har digitaliserat och framför allt mobiliserat hela verksamheten. Kommunikation, schemahantering, delegeringslistor, ja i stort sett allt inom hemtjänsten och hemmajukvården sker med hjälp av olika appar, berättar Kjell.
Den stora utmaningen är tid till att ta vara på alla idéer.
– Det fullkomligt bubblar därute, ett på sitt sätt angenämt problem. På många ställen kan det finnas motstånd att föra in nya system eller arbetssätt, här är det tvärtom. Utvecklingen drivs av de behov som finns i verksamheten. En viktig anledning till att vi på nytt blivit nominerade till Årets digitaliseringskommun, fastslår Katarina.

Falkenbergs kommun
Falkenberg som har småstadens charm, turistortens rika utbud av boende och aktiviteter och inlandets välkomnande naturrikedom växer för en hållbar framtid. Kommunen har cirka 44 000 invånare och är den till ytan största kommunen i Halland.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Tel: 0346-88 60 00
www.falkenberg.se