Etikettarkiv: Läkemedel

Säkrar patienternas läkemedelsintag

Roboten, som står på plats ute hos patienterna, kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.
Roboten, som står på plats ute hos patienterna, kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.

Genom en beprövad teknik hjälper en robot patienterna att självständigt ta sina mediciner i tid, tekniken sparar tid och resurser inom vårdomsorgen.

Det är Evondos läkemedelsrobot som testats färdigt med mycket goda resultat och som nu rullas ut i full skala i många kommuner i Norden.
– Erfarenheterna visar att med roboten tar över 99 procent av patienterna sina mediciner i tid, vilket ökar deras välmående och besparar dem problem som kommer av felaktigt intagna mediciner, berättar Clarence Jacobson, VD på Evondos.
I Norden används roboten redan i över 150 kommuner och mer än 3 miljoner medicindoser har levererats via läkemedelsrobotarna.
– I Sverige är det hittills cirka 35 kommuner som testar eller tagit in den i full verksamhet. Bland de kommuner där tekniken redan är en integrerad del av verksamheten finns Hammarö, Umeå, Karlstad och Alvesta.
Själva roboten, som står på plats ute hos patienterna, är en del av en tjänst som inkluderar hyra av roboten, utbildning i användningen för hemsjukvårdens personal, driftövervakning, support och även hjälp med det förändringsarbete som införandet av den typen av digital tjänst innebär.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.

Rätt medicin i rätt tid till rätt patient
Roboten kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.
Sedan 1990-talet finns tekniker som ApoDos där en patients läkemedel doseras i påsar, en påse för varje medicineringsintag. Sådana påsar laddas i roboten som också läser av via en streckkod att det är rätt doseringspåsar för just den patient som roboten står hemma hos.
– Roboten, som är stor som en kaffebryggare, registreras på en enskild patient och står hemma hos patienten. När det är tid att ta medicinen så säger roboten till och när patienten trycker på en knapp på roboten så matas en doseringspåse med förberedd medicin ut. Om patienten inte tar medicinen i tid larmas till vårdpersonal så de kan kontrollera vad som hänt.
Om patienten inte tar medicinen så placeras den doseringspåsen i ett låst fack för att undvika att patienten vid ett senare tillfälle tar dubbel dos.

Ökad frihet för patienterna
Enligt undersökningar så uppskattar också patienterna den självständigheten som roboten ger.
– Nu kan de själva bestämma över sin tid och behöver inte sitta hemma och passa när vårdpersonalen kommer för att ge dem medicinen, vilket tidigare skedde 3–4 gånger per dag. Nu kan de planera sin dag efter sitt eget schema och inte efter personalens.
Dessutom kunde det tidigare vara så att vårdpersonalen hade så många att dela ut kvällsmedicinen till att många fick ta sina sömntabletter tidigt på kvällen och därför fick gå och lägga sig betydligt tidigare än de skulle önska.
– Med roboten bestämmer de själva när de lägger sig, vilket ger en stor frihetskänsla.

Löser de demografiska utmaningarna
Mätningar visar att med medicinroboten hemma hos patienten så blir vårdpersonalens besök hos varje patient färre men längre, ofta ett besök istället för tre. Det innebär omsorgstid med mer kvalitet där de har tid att i lugn och ro prata med patienterna istället för att skynda vidare till nästa patient på medicineringsturen.
Att det blir färre besök sparar även både resurser och tid för vårdpersonalen.
– Ett av de mer extrema exemplen såg jag vid ett besök hos en vårdgivare ute i landet. En av patienterna bodde 1 timmes bilfärd från vårdcentralen och behövde få medicin fyra gånger per dag. Det innebar 8 timmars resväg per dag. Med roboten kan restiden begränsas till 2 timmar per dag, vilket sparar både resurser och miljön.
Den nya tekniken kan därigenom bidra stort till att i framtiden minska de problem som följer av att befolkningen blir allt äldre och fler kommer att behöva hemsjukvård.
– Det känns mycket bra att kunna bidra till att lösa de utmaningarna framöver. Men det viktigaste med roboten är ändå att säkerställa att patienter tar rätt mediciner i tid, och att det är ett helt driftsäkert och uppkopplat system som bidrar både till patienternas självständighet och säkerhet, avslutar Clarence Jakobson.

Evondos

Evondos, som grundades 2007, har sitt huvudkontor i Salo, Finland, där även utveckling och tillverkningen av läkemedelsroboten finns. De är drygt 70 anställda runtom i Norden.

www.evondos.se

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Det råder akut brist på utbildad vårdpersonal i landets kommuner. Samtidigt väntas behoven av kommunal omsorg öka framöver, vilket stärker behovet av smarta digitala tjänster som ökar brukarens självständighet och avlastar sjukvårdspersonalen så de kan fokusera mer på kvalitativ omvårdnad.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Ett exempel på en intelligent digital tjänst är Evondos, en tjänst där det ingår en läkemedelsrobot som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering.
– En lösning på den kommunala omsorgens utmaningar är att de i högre grad nyttjar digitala tjänster. Evondos används i dagsläget i flera kommuner runtom i Sverige. Vår robot ökar brukarnas självständighet och trygghet och avlastar personalen. Eftersom den automatiserar läkemedelsutdelning som idag sker manuellt, frigör den mycket tid så kommunernas vårdpersonal kan ägna den åt kvalitativ omvårdnad, säger Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Evondos kan användas av brukare i såväl hemsjukvården som hemtjänsten och socialpsykiatrin. Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.

Patientsäker med god följsamhet
– När många brukare ska få sina läkemedel vid ungefär samma tid, exempelvis på morgonen, ökar risken för fel. Vår tjänst tillhandahåller rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt till varje brukare. Om brukaren av någon anledning inte tar sin medicin i rätt tid lägger roboten medicinen i ett låst fack, säger Clarence Jacobson.
– Kommunens omsorgspersonal larmas så snart en patient inte tagit sin dos.
Läkemedelsroboten skickar ett larmmeddelande till ansvarig sjuksköterska, som därefter kan agera på det sätt som situationen kräver, säger Clarence Jacobson.
En nyligen genomförd attitydundersökning som Evondos genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Omnibus visar att allt fler svenskar är positiva till ny välfärdsteknologi. Medan en dryg tredjedel, 35 procent, av svenskarna 40–59 år tror att ny teknologi för egenvård kan senarelägga behovet av direkt daglig hjälp från vårdpersonal, är motsvarande siffra för sextioplussare 40 procent.

Evondos
Evondos är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat tjänsten där läkemedelsroboten ingår. Tjänsten som ökar följsamheten enligt en klinisk studie av Rantanen et al. delar läkemedel till mer än 1 000 brukare runtom i Norden.

Evondos AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: 018-50 04 25
www.evondos.se