Etikettarkiv: Molntjänster

SecureAppbox fortsätter lösa GDPR:s utmaningar

Daniel Vallentin, Affärsutvecklare, och Christina Skodra Petterson, VD på SecureAppbox AB.
Daniel Vallentin, Affärsutvecklare, och Christina Skodra Petterson, VD på SecureAppbox AB.
Med GDPR kom inte bara en ny lag utan även ett krävande förändringsarbete som tilldelats beslutsfattare och IT-chefer inom kommun och landsting. Efterlevnadsarbetet av den nya dataskyddsför­ordningen har visat sig vara mer utmanande än vad många kunnat förutse och har idag resulterat i att de flesta förknippar GDPR med huvudvärk.

IT-bolaget SecureAppbox ser dock ljuset i tunneln. Med färdiga processer och lösningar har bolaget idag redan motverkat huvudvärken hos flera kommuner i landet.
– Utmaningarna ligger inte främst i systemen, utan i processerna, säger Christina Skodra Pettersson, VD på SecureAppbox.

2 utmaningar som kräver en lösning
Grunden inom digital kommunikation är främst e-post, vilket även används för både webbformulär och fax, och som även är en central pusselbit i många processer. SecureAppbox har utifrån sin GDPR-säkra e-postlösning, SecureMailbox, skapat skräddarsydda tjänster för att lösa kommunernas utmaningar. Två av dessa utmaningar som identifierats är hantering av webbformulär samt faxärenden.

Utmaning 1 – Vanligt webbformulär kan inte hantera känslig information
En stor utmaning kring digitala formulär är till exempel en orosanmälan. Enligt lag måste samtliga avdelningar inom kommunen göra en anmälan vid misstanke av oro för barn. Socialtjänstlagen (14 kap 1 c § SoL) säger dessutom att anmälan ska göras ”genast”. För att kommuner och myndigheter ska kunna leva upp till lagens krav bör anmälan ske digitalt. Dock sätter GDPR käppar i hjulet för hur det ska kunna lösas då vanlig e-post, e-formulär eller fax inte längre kan användas för känslig information.
– E-formulär är inte bara komplext utifrån hur flödet ser ut, utan även för den information som den kan innehålla samt vikten av att kunna involvera flera instanser i samma process, säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.
SecureAppbox har tagit fram olika tjänster för att lösa problemen med e-formulär. Genom att koppla ihop ett formulär med SecureMailbox har bolaget nu tagit fram SecureForms. Med denna tjänst kan varje kommun eller myndighet garantera att information som kommer in via formulär både skickas och lagras krypterat samt når rätt person. SecureForms gör det även möjligt att hantera både interna och externa mottagare i en och samma process.

Utmaning 2 – gammal teknologi behöver nu bytas ut
Den andra utmaningen som identifierats är känslig information som hanteras via fax.
Det finns flera typer av brister i gammal teknologi och faxen är inte ett undantag. Det faxas en stor variation av information inom olika instanser som skulle kunna gå via vanlig e-post, vilket grundar sig i ett tidigare invant beteende. Enligt Christina Skodra Pettersson uppstår problematiken när det handlar om dokument som innehåller känslig information som exempelvis personuppgifter eller journalhandlingar. Denna information kan inte skickas via vanlig e-post, om det inte är en säker e-post där informationen är skyddad.
– Vi ser att organisationer idag bör ersätta de fysiska faxarna, för att ta steget mot säker digital kommunikation. Gammal teknologi kan idag inte leva upp till de krav som ställs för att skydda känslig information, förklarar Daniel Vallentin. SecureAppbox gör det möjligt att ersätta befintliga faxar med tjänsten GDPR e-Fax, där all inkommande fax krypteras och säkras genom SecureMailbox.
– Tack vare våra tjänster gör vi det enkelt att anpassa och möta de behov och utmaningar som lagarna kräver. Vårt mål är att ge organisationer möjlighet att fortsätta digitalisera sina processer och samtidigt kunna skydda känsliga data under dess livscykel, oavsett digital process, säger Christina Skodra Pettersson.

SecureAppbox
SecureAppbox AB och tjänsten SecureMailbox är en svensk molntjänst som hjälper myndigheter, företag och organisationer med att lagra och dela information utan att bryta mot lagen. Tjänsterna har erhållit Privasee SEAL för att man följer GDPR samt de internationella integritetsriktlinjerna i ISO/IEC 29100.

Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Tel: 08-66 17 225
E-post: info@securemailbox.com
www.secureappbox.se
www.securemailbox.com/sv

Eventful har spetskompetens inom molntjänster för skolan

Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.
Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.
Eventful bistår skolor och kommuner med integration av, och utbildning inom, Microsofts och Googles molntjänster för skolan. Företaget skapar fria flöden mellan olika skolsystem med målet att minska administration och manuell handpåläggning.

Med allt ökande krav på säkerhet och effektivitet inom hantering av datauppgifter kan det ibland kännas som ett ändlöst pussel att skapa en skolverksamhet med lättillgänglig och korrekt information i rätt system.
– Lärare och elever ska kunna fokusera på det viktigaste, nämligen att lära ut och lära in, inte att kämpa med tekniska problem och sådant som vi enkelt kan automatisera. Vi har spetskompetens inom Microsofts och Googles molntjänster för skolan, vilket innebär att vi kan erbjuda ett komplett paket som inkluderar allt från installation och integration till förvaltning, support och utbildning. Det är bland annat denna spetskompetens som skiljer oss från de flesta andra aktörer, säger Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.

Effektivare med Single Sign On
Kollegan Ola Melin, processledare sälj vid Eventful, nickar medhållande och betonar att det i förlängningen handlar om att utforma system som ger stöd och sparar tid istället för att krångla till saker ytterligare.
– Vi lägger kundernas systempussel så att de själva slipper lägga tid på det Eventful är specialister på. Den data som förs in i bassystemet ska flöda till alla andra system, så att man slipper bolla flera olika konton i flera olika system utan istället kommer åt all information via vad vi kallar Single Sign On. Att vi kan erbjuda detta beror dels på att vi har väldigt skickliga tekniker och integratörer, men också på att många av oss som arbetar här har bakgrund inom skolan och därför en omfattande förståelse för vilka behov och förutsättningar som finns där.
I och med kombinationen av spetskompetenser och bred erfarenhet kan Eventful också fungera som en bra och viktig partner vad gäller rådgivning och implementering. Många gånger rör det sig bara om att fungera som bollplank, medan det i andra fall handlar om att visa hur kommunen eller skolan kan arbeta i de olika systemen och vilka möjligheter de erbjuder. Det kan inkludera allt från omvärldsbevakning, rådgivning och förvaltning till support vid läsårsskiften eller vidareutveckling av den digitala plattformen.

Erbjuder pilotuppsättningar
Ofta går själva implementeringen både smidigt och snabbt; vid önskemål sätter Eventful upp pilotenheter med digitala samarbetsytor åt kunderna, som de sedan kan prova under tre månader med full support och applikationer. Efter inledande avstämningar som säkerställer att tekniken fungerar som den ska ingår en utbildning för att hjälpa kunden att komma igång och först därefter sker en full utrullning i hela kommunens skolverksamhet.
– Det är vid det stadiet som vi skapar en utbildningsplan och inkorporerar alla existerande enheter i systemet. Implementeringen sker för det mesta efterhand för att alla parter ska hinna lära sig att använda det till fullo, säger Malin.
Det är ovanligt för aktörer inom branschen att arbeta med både Google och Microsoft, som i ordinarie fall är rivaler. Både Ola och Malin framhäver dock vikten av att kunderna har möjligheten att välja och känna sig trygga i att få samma stöd oavsett vilken – eller båda – av tjänsterna de väljer.
– Ett av de verktyg vi använder för att åstadkomma det är Eventful SkolSynk (ESS), som genomför överläsning av användare, grupper och undervisningsgrupper från det elevadministrativa systemet till olika molntjänster, vilket minskar tidsödande administration samt ökar datakvaliteten. I och med att vi besitter verksamhetskunskapen kan vi på bästa sätt anpassa utbildningarna till medarbetarnas vardag, så att de är förankrade i deras verklighet, berättar Ola.

Satsar stort på fortbildning
Eventful expanderar kontinuerligt sin verksamhet, vilket medför ett regelbundet behov av nya medarbetare. I synnerhet efterfrågas i nuläget integratörer med teknisk bakgrund och insikt i skolans värld. Erfarenhet av Googles eller Microsofts tjänster är ett stort plus.
– Vi har en oerhört positiv och nära stämning inom Eventful och det finns alltid tid att lära känna varandra och umgås. Bland annat tränar vi tillsammans två gånger i veckan, reser tillsammans och det satsas stort på kompetensutveckling och fortbildning. Vi har helt enkelt väldigt roligt ihop, avslutar Malin.

Ola Melin, processledare sälj vid Eventful.
Ola Melin, processledare sälj vid Eventful.
Eventful
Eventful är Sveriges ledande experter på molntjänster för bland annat skolverksamhet.
Företaget hjälper skolor och kommuner att implementera, integrera och förvalta Microsoft Office365 och G Suite molntjänster för skolverksamhet, för att effektivisera och tidsoptimera administration.

Tel: 010-209 90 01
E-post: info@eventful.se
www.eventful.se