Presentation

Eventful har spetskompetens inom molntjänster för skolan

Publicerad 13 november 2018

Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.
Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.
Eventful bistår skolor och kommuner med integration av, och utbildning inom, Microsofts och Googles molntjänster för skolan. Företaget skapar fria flöden mellan olika skolsystem med målet att minska administration och manuell handpåläggning.

Med allt ökande krav på säkerhet och effektivitet inom hantering av datauppgifter kan det ibland kännas som ett ändlöst pussel att skapa en skolverksamhet med lättillgänglig och korrekt information i rätt system.
– Lärare och elever ska kunna fokusera på det viktigaste, nämligen att lära ut och lära in, inte att kämpa med tekniska problem och sådant som vi enkelt kan automatisera. Vi har spetskompetens inom Microsofts och Googles molntjänster för skolan, vilket innebär att vi kan erbjuda ett komplett paket som inkluderar allt från installation och integration till förvaltning, support och utbildning. Det är bland annat denna spetskompetens som skiljer oss från de flesta andra aktörer, säger Malin Karlsson, integrationsspecialist och marknadsansvarig för Googledelen av Eventfuls verksamhet.

Effektivare med Single Sign On
Kollegan Ola Melin, processledare sälj vid Eventful, nickar medhållande och betonar att det i förlängningen handlar om att utforma system som ger stöd och sparar tid istället för att krångla till saker ytterligare.
– Vi lägger kundernas systempussel så att de själva slipper lägga tid på det Eventful är specialister på. Den data som förs in i bassystemet ska flöda till alla andra system, så att man slipper bolla flera olika konton i flera olika system utan istället kommer åt all information via vad vi kallar Single Sign On. Att vi kan erbjuda detta beror dels på att vi har väldigt skickliga tekniker och integratörer, men också på att många av oss som arbetar här har bakgrund inom skolan och därför en omfattande förståelse för vilka behov och förutsättningar som finns där.
I och med kombinationen av spetskompetenser och bred erfarenhet kan Eventful också fungera som en bra och viktig partner vad gäller rådgivning och implementering. Många gånger rör det sig bara om att fungera som bollplank, medan det i andra fall handlar om att visa hur kommunen eller skolan kan arbeta i de olika systemen och vilka möjligheter de erbjuder. Det kan inkludera allt från omvärldsbevakning, rådgivning och förvaltning till support vid läsårsskiften eller vidareutveckling av den digitala plattformen.

Erbjuder pilotuppsättningar
Ofta går själva implementeringen både smidigt och snabbt; vid önskemål sätter Eventful upp pilotenheter med digitala samarbetsytor åt kunderna, som de sedan kan prova under tre månader med full support och applikationer. Efter inledande avstämningar som säkerställer att tekniken fungerar som den ska ingår en utbildning för att hjälpa kunden att komma igång och först därefter sker en full utrullning i hela kommunens skolverksamhet.
– Det är vid det stadiet som vi skapar en utbildningsplan och inkorporerar alla existerande enheter i systemet. Implementeringen sker för det mesta efterhand för att alla parter ska hinna lära sig att använda det till fullo, säger Malin.
Det är ovanligt för aktörer inom branschen att arbeta med både Google och Microsoft, som i ordinarie fall är rivaler. Både Ola och Malin framhäver dock vikten av att kunderna har möjligheten att välja och känna sig trygga i att få samma stöd oavsett vilken – eller båda – av tjänsterna de väljer.
– Ett av de verktyg vi använder för att åstadkomma det är Eventful SkolSynk (ESS), som genomför överläsning av användare, grupper och undervisningsgrupper från det elevadministrativa systemet till olika molntjänster, vilket minskar tidsödande administration samt ökar datakvaliteten. I och med att vi besitter verksamhetskunskapen kan vi på bästa sätt anpassa utbildningarna till medarbetarnas vardag, så att de är förankrade i deras verklighet, berättar Ola.

Satsar stort på fortbildning
Eventful expanderar kontinuerligt sin verksamhet, vilket medför ett regelbundet behov av nya medarbetare. I synnerhet efterfrågas i nuläget integratörer med teknisk bakgrund och insikt i skolans värld. Erfarenhet av Googles eller Microsofts tjänster är ett stort plus.
– Vi har en oerhört positiv och nära stämning inom Eventful och det finns alltid tid att lära känna varandra och umgås. Bland annat tränar vi tillsammans två gånger i veckan, reser tillsammans och det satsas stort på kompetensutveckling och fortbildning. Vi har helt enkelt väldigt roligt ihop, avslutar Malin.

Ola Melin, processledare sälj vid Eventful.
Ola Melin, processledare sälj vid Eventful.
Eventful
Eventful är Sveriges ledande experter på molntjänster för bland annat skolverksamhet.
Företaget hjälper skolor och kommuner att implementera, integrera och förvalta Microsoft Office365 och G Suite molntjänster för skolverksamhet, för att effektivisera och tidsoptimera administration.

Tel: 010-209 90 01
E-post: info@eventful.se
www.eventful.se