Etikettarkiv: Omsorg

Säkrar patienternas läkemedelsintag

Roboten, som står på plats ute hos patienterna, kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.
Roboten, som står på plats ute hos patienterna, kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.

Genom en beprövad teknik hjälper en robot patienterna att självständigt ta sina mediciner i tid, tekniken sparar tid och resurser inom vårdomsorgen.

Det är Evondos läkemedelsrobot som testats färdigt med mycket goda resultat och som nu rullas ut i full skala i många kommuner i Norden.
– Erfarenheterna visar att med roboten tar över 99 procent av patienterna sina mediciner i tid, vilket ökar deras välmående och besparar dem problem som kommer av felaktigt intagna mediciner, berättar Clarence Jacobson, VD på Evondos.
I Norden används roboten redan i över 150 kommuner och mer än 3 miljoner medicindoser har levererats via läkemedelsrobotarna.
– I Sverige är det hittills cirka 35 kommuner som testar eller tagit in den i full verksamhet. Bland de kommuner där tekniken redan är en integrerad del av verksamheten finns Hammarö, Umeå, Karlstad och Alvesta.
Själva roboten, som står på plats ute hos patienterna, är en del av en tjänst som inkluderar hyra av roboten, utbildning i användningen för hemsjukvårdens personal, driftövervakning, support och även hjälp med det förändringsarbete som införandet av den typen av digital tjänst innebär.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.

Rätt medicin i rätt tid till rätt patient
Roboten kombinerar flera olika funktioner som säkrar både vilken medicin som patienterna tar och att de tar den vid rätt tid.
Sedan 1990-talet finns tekniker som ApoDos där en patients läkemedel doseras i påsar, en påse för varje medicineringsintag. Sådana påsar laddas i roboten som också läser av via en streckkod att det är rätt doseringspåsar för just den patient som roboten står hemma hos.
– Roboten, som är stor som en kaffebryggare, registreras på en enskild patient och står hemma hos patienten. När det är tid att ta medicinen så säger roboten till och när patienten trycker på en knapp på roboten så matas en doseringspåse med förberedd medicin ut. Om patienten inte tar medicinen i tid larmas till vårdpersonal så de kan kontrollera vad som hänt.
Om patienten inte tar medicinen så placeras den doseringspåsen i ett låst fack för att undvika att patienten vid ett senare tillfälle tar dubbel dos.

Ökad frihet för patienterna
Enligt undersökningar så uppskattar också patienterna den självständigheten som roboten ger.
– Nu kan de själva bestämma över sin tid och behöver inte sitta hemma och passa när vårdpersonalen kommer för att ge dem medicinen, vilket tidigare skedde 3–4 gånger per dag. Nu kan de planera sin dag efter sitt eget schema och inte efter personalens.
Dessutom kunde det tidigare vara så att vårdpersonalen hade så många att dela ut kvällsmedicinen till att många fick ta sina sömntabletter tidigt på kvällen och därför fick gå och lägga sig betydligt tidigare än de skulle önska.
– Med roboten bestämmer de själva när de lägger sig, vilket ger en stor frihetskänsla.

Löser de demografiska utmaningarna
Mätningar visar att med medicinroboten hemma hos patienten så blir vårdpersonalens besök hos varje patient färre men längre, ofta ett besök istället för tre. Det innebär omsorgstid med mer kvalitet där de har tid att i lugn och ro prata med patienterna istället för att skynda vidare till nästa patient på medicineringsturen.
Att det blir färre besök sparar även både resurser och tid för vårdpersonalen.
– Ett av de mer extrema exemplen såg jag vid ett besök hos en vårdgivare ute i landet. En av patienterna bodde 1 timmes bilfärd från vårdcentralen och behövde få medicin fyra gånger per dag. Det innebar 8 timmars resväg per dag. Med roboten kan restiden begränsas till 2 timmar per dag, vilket sparar både resurser och miljön.
Den nya tekniken kan därigenom bidra stort till att i framtiden minska de problem som följer av att befolkningen blir allt äldre och fler kommer att behöva hemsjukvård.
– Det känns mycket bra att kunna bidra till att lösa de utmaningarna framöver. Men det viktigaste med roboten är ändå att säkerställa att patienter tar rätt mediciner i tid, och att det är ett helt driftsäkert och uppkopplat system som bidrar både till patienternas självständighet och säkerhet, avslutar Clarence Jakobson.

Evondos

Evondos, som grundades 2007, har sitt huvudkontor i Salo, Finland, där även utveckling och tillverkningen av läkemedelsroboten finns. De är drygt 70 anställda runtom i Norden.

www.evondos.se

En brygga mellan teknikens möjligheter och verksamhet

– För oss är digitalisering ett medel, inget mål. Den stora drivkraften är att människor som har behov av vård och omsorg ska få det på ett så bra och högkvalitativt sätt som möjligt. Vi vill vara en brygga mellan teknik och verksamhet, säger Katarina Pihl, VD för Joliv.

Joliv grundades för 20 år sedan av två ambulansförare som såg potentialen i de handdatorer som precis började komma ut på marknaden.
– Deras tanke var att de med hjälp av den handburna datorn skulle kunna få förhandsinformation om patienterna de hade i uppdrag att hämta. Deras idé mynnade ut i IT-bolaget Joliv. Bolagets första kunder återfanns inom hemtjänsten där de ansvariga behövde hjälp med att få ihop logistiken.
–På den tiden fanns översikten över dagens besök och medarbetare på handskrivna kort som sedan fästes upp på en stor tavla, berättar Katarina Pihl.
Sedan dess har det hänt en hel del. Idag är Joliv ett tillväxtbolag inom IT-branschen som tillhandahåller digitala lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård och där systerbolaget Qurelia arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn.
Katarina Pihl som varit VD för verksamheten sedan 2013 är utbildad socionom och har lång praktisk erfarenhet av arbete inom den sociala sektorn. En bakgrund som inte är helt vanlig bland ledare inom IT-sektorn.
– Halva vår arbetsstyrka har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Här finns både sjuksköterskor, undersköterskor, ambulansförare och arbetsterapeuter. Den förankringen är extremt värdefull. Oftast består merparten av arbetsstyrkan i IT-bolag av tekniker vilket gör lösningarna väldigt teknikfokuserade. För oss är tekniken ett medel men inget mål i sig, vi fokuserar på nyttan, säger Katarina Pihl.

Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Linda Eliasson
Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Linda Eliasson

Smarta lösningar
I sitt tidigare yrkesliv arbetade hon bland annat på Länsstyrelsen med tillsyn över socialtjänst och privata verksamheter samt med tillståndsprövning. Områden som fortfarande ligger henne varmt om hjärtat.
– Min drivkraft är densamma nu som då. Jag arbetar på Joliv för att jag drivs av att vård och omsorg ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara lätt att förstå vad uppdraget kräver av till exempel en undersköterska som arbetar inom hemtjänsten. Man ska inte behöva leta på flera olika ställen utan det ska finnas inbyggda, färdiga processer att jobba efter. Och det är här som vårt arbete på Joliv kommer in i bilden.
För att klara den samhällsutmaning som innebär att färre händer ska ta hand om fler människor krävs smarta lösningar.
– Men att digitalisera handlar inte om att göra besluten eller de handskrivna korten på tavlan digitala, det är ingen digital transformation. För att klara utmaningen inom vård och omsorg måste vi tänka helt nytt och inte fortsätta jobba som vi gjorde för 30 år sedan, säger Katarina Pihl bestämt.

Krävs samverkan
Det som krävs nu, menar hon, är samverkan i alla led.
– Som IT-bolag vet vi vilken teknik som finns och vad som är görbart. Kommunen å sin sida vet vilka behov de äldre har. För att komma framåt måste vi ta oss an utmaningen tillsammans. Men av tradition är det kommunen som sköter sitt och leverantörer håller man ifrån sig eftersom man ofta har uppfattningen att dessa primärt styrs av vinstintresse och att de inte delar önskan att skapa bättre vård och omsorg. Vi har inte råd med detta synsätt utan måste kunna se fördelarna med att börja samverka på allvar. Det krävs krafttag från alla parter för att klara detta paradigmskifte på ett bra sätt.
Om fem år hoppas hon att scenariot har ändrats till det bättre.
– Då måste vi ha hittat en samverkansmodell där leverantörer, kommuner och regioner har gemensamt tankesätt i den här frågan.
Joliv ser hon som en viktig och självklar del av den utvecklingen.
– Våra värderingar går som en röd tråd genom hela organisationen. Här gör vi skillnad genom teknik, där målet är en bättre vård och omsorg för alla som behöver den, fastslår Katarina Pihl.

Joliv

Joliv arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Det ger oss chansen att arbeta nytänkande och att göra stor skillnad för många människor. Kombinationen av verksamhetskompetens och teknisk kompetens ger oss rätt förutsättningar för att omvandla tekniska möjligheter till nytta och glädje för vård- och omsorgstagare, medarbetare och för samhället.

Joliv
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Tel: 021 470 89 00
www.joliv.se