Presentation
Joliv

En brygga mellan teknikens möjligheter och verksamhet

Publicerad 11 november 2019

– För oss är digitalisering ett medel, inget mål. Den stora drivkraften är att människor som har behov av vård och omsorg ska få det på ett så bra och högkvalitativt sätt som möjligt. Vi vill vara en brygga mellan teknik och verksamhet, säger Katarina Pihl, VD för Joliv.

Joliv grundades för 20 år sedan av två ambulansförare som såg potentialen i de handdatorer som precis började komma ut på marknaden.
– Deras tanke var att de med hjälp av den handburna datorn skulle kunna få förhandsinformation om patienterna de hade i uppdrag att hämta. Deras idé mynnade ut i IT-bolaget Joliv. Bolagets första kunder återfanns inom hemtjänsten där de ansvariga behövde hjälp med att få ihop logistiken.
–På den tiden fanns översikten över dagens besök och medarbetare på handskrivna kort som sedan fästes upp på en stor tavla, berättar Katarina Pihl.
Sedan dess har det hänt en hel del. Idag är Joliv ett tillväxtbolag inom IT-branschen som tillhandahåller digitala lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård och där systerbolaget Qurelia arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn.
Katarina Pihl som varit VD för verksamheten sedan 2013 är utbildad socionom och har lång praktisk erfarenhet av arbete inom den sociala sektorn. En bakgrund som inte är helt vanlig bland ledare inom IT-sektorn.
– Halva vår arbetsstyrka har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Här finns både sjuksköterskor, undersköterskor, ambulansförare och arbetsterapeuter. Den förankringen är extremt värdefull. Oftast består merparten av arbetsstyrkan i IT-bolag av tekniker vilket gör lösningarna väldigt teknikfokuserade. För oss är tekniken ett medel men inget mål i sig, vi fokuserar på nyttan, säger Katarina Pihl.

Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Linda Eliasson
Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Linda Eliasson

Smarta lösningar
I sitt tidigare yrkesliv arbetade hon bland annat på Länsstyrelsen med tillsyn över socialtjänst och privata verksamheter samt med tillståndsprövning. Områden som fortfarande ligger henne varmt om hjärtat.
– Min drivkraft är densamma nu som då. Jag arbetar på Joliv för att jag drivs av att vård och omsorg ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara lätt att förstå vad uppdraget kräver av till exempel en undersköterska som arbetar inom hemtjänsten. Man ska inte behöva leta på flera olika ställen utan det ska finnas inbyggda, färdiga processer att jobba efter. Och det är här som vårt arbete på Joliv kommer in i bilden.
För att klara den samhällsutmaning som innebär att färre händer ska ta hand om fler människor krävs smarta lösningar.
– Men att digitalisera handlar inte om att göra besluten eller de handskrivna korten på tavlan digitala, det är ingen digital transformation. För att klara utmaningen inom vård och omsorg måste vi tänka helt nytt och inte fortsätta jobba som vi gjorde för 30 år sedan, säger Katarina Pihl bestämt.

Krävs samverkan
Det som krävs nu, menar hon, är samverkan i alla led.
– Som IT-bolag vet vi vilken teknik som finns och vad som är görbart. Kommunen å sin sida vet vilka behov de äldre har. För att komma framåt måste vi ta oss an utmaningen tillsammans. Men av tradition är det kommunen som sköter sitt och leverantörer håller man ifrån sig eftersom man ofta har uppfattningen att dessa primärt styrs av vinstintresse och att de inte delar önskan att skapa bättre vård och omsorg. Vi har inte råd med detta synsätt utan måste kunna se fördelarna med att börja samverka på allvar. Det krävs krafttag från alla parter för att klara detta paradigmskifte på ett bra sätt.
Om fem år hoppas hon att scenariot har ändrats till det bättre.
– Då måste vi ha hittat en samverkansmodell där leverantörer, kommuner och regioner har gemensamt tankesätt i den här frågan.
Joliv ser hon som en viktig och självklar del av den utvecklingen.
– Våra värderingar går som en röd tråd genom hela organisationen. Här gör vi skillnad genom teknik, där målet är en bättre vård och omsorg för alla som behöver den, fastslår Katarina Pihl.

Joliv

Joliv arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Det ger oss chansen att arbeta nytänkande och att göra stor skillnad för många människor. Kombinationen av verksamhetskompetens och teknisk kompetens ger oss rätt förutsättningar för att omvandla tekniska möjligheter till nytta och glädje för vård- och omsorgstagare, medarbetare och för samhället.

Joliv
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Tel: 021 470 89 00
www.joliv.se