Etikettarkiv: Omställning

Digitalisering – ett medel för att nå viktiga samhällsmål

Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer i regeringen.
Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer i regeringen.
Riksdagens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– I grunden handlar det om att använda digitaliseringens möjligheter som ett medel för att nå andra viktiga samhällsmål, säger Åsa Zetterberg, regeringens Chief Digital Officer.

Åsa Zetterberg är regeringens digitaliseringschef. Hennes uppgift är att driva på genomförandet av den digitaliseringsstrategi som regeringen beslutade om i maj 2017. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Även om Sverige är ett av världens digitalt mest mogna länder har vi ett behov av att accelerera ytterligare, inte minst med tanke på att utvecklingen hela tiden går framåt. Det går inte att leva på gamla meriter.
Hon beskriver den pågående digitaliseringen som en omställningsresa där nation och samhälle, offentlig verksamhet, företag och individer ska gå från en tillvaro där digitalt inte var per default, till att nu vara ett faktum.
– Många nya företag har med sig digitaliseringen och dess möjligheter från start. Men det är många befintliga organisationer som behöver ställa om och hantera sitt arv och sin kultur för att flytta in uppdrag, arbetssätt och erbjudanden till en värld som i vissa avseenden ser annorlunda ut än för bara några år sedan.

Stor omställning
Den stora utmaningen, menar Åsa Zetterberg, är inte tekniken utan omställningen i sig.
– För att lyckas med omställningen behöver vi vara lyhörda mot omvärlden och de vi finns till för och involvera många olika typer av kompetenser och individer. Det går inte att marginalisera digitaliseringen till en it-fråga som bara rör dem som är tekniskt bevandrade.
Eftersom möjligheterna hela tiden utvecklas med ny teknologi, efterfrågan och mognad hos kunder, medborgare och verksamheter kan man inte ange en exakt tidpunkt då målet om att Sverige ska vara världsbäst på digitalisering är uppnått.
– Vi kommer liksom inte kunna säga att vi är klara, det handlar snarare om att gå i takt med tiden. Vår strävan att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter vilket kommer att gynna oss väl i arbetet med att skapa nya jobb, öka konkurrenskraften och inte minst när det gäller att skapa hållbarhet, en god livskvalitet och välfärd. Digitaliseringen är i det avseendet ett medel för många andra viktiga samhällsmål, fastslår Åsa Zetterberg.

Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.
Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.
Öka takten
Även Julie Améen, som ansvarar för offentlig sektor på CGI Sverige, är inne på att det inte är tekniken utan den digitala transformationen som är den stora utmaningen, inte minst inom offentlig sektor. Viktigt är också att öka takten.
– Enligt en granskning av Riksrevisionen som gjordes i våras behövs det 200 miljarder extra i statsbidrag om välfärden år 2030 ska hålla samma kvalitet som idag. Här blir digitaliseringen ett viktigt verktyg för att klara skola, vård och omsorg utan att höja skatterna, men det börjar bli bråttom.
Ett led i arbetet, menar Julie Améen, är att automatisera enkla, regelstyrda processer i syfte att jobba smartare och hushålla med befintliga personella resurser.
– Det krävs dock mer än ny teknik för att lyckas. Digitalisering och automatisering av processer påverkar människors arbete och det är viktigt att vara transparent, inkluderande och visa på alla positiva effekter, även för medarbetaren. Ett exempel är Trelleborgs kommun som digitaliserat och automatiserat en social bidragstjänst med mycket gott resultat. När socialtjänsten i en annan kommun skulle göra samma sak blev det oro och handläggare valde att sluta i protest. Rätt ledarskap är en oerhört viktig aspekt i olika verksamheters digitala resa.

Lagarbete
En annan viktig lärdom är att digitaliseringsprojekt förses med rätt resurser redan från början.
– Här gäller det att skapa team där det, förutom medarbetare från berörda verksamheter, ingår både kommunikatörer, jurister och it-människor, för att nämna några viktiga kompetensområden. Nu gäller det vår välfärd och för att lyckas öka digitaliseringstakten i offentlig sektor måste alla sträva mot en gemensam målbild och se möjligheter istället för hinder.
Hon framhåller även vikten av att skapa värde i de digitala tjänsterna.
– Riktigt bra e-tjänster skapar inte bara en enklare vardag för medborgaren utan frigör även tid på insidan, vilket gör att medarbetare kan lägga fokus på verkligt värdeskapande. För att komma dit gäller det att digitalisera hela processen och inte bara skapa ett digitalt gränssnitt på utsidan.

Digitala plattformar banar väg för morgondagens offentliga sektor

Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.
Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.
– På 1900-talet lärde vi av bilindustrin, höll på med Lean och hade Toyota som förebild. Det är hög tid att lära av företag som Google, Apple och Amazon och att kommuner börjar se sig som plattformar för medborgarnas nätverkande, säger Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.

Digitala plattformar banar väg för nya sätt att organisera verksamheter där kunder och användare får ökade möjligheter att medverka. Att införa digitala plattformar i offentlig sektor är dock inte så lätt. Nyligen tvingades E-hälsomyndigheten lägga ner sitt initiativ, ”Hälsa för mig”, där medborgare skulle kunna samla alla sina hälsodata, på grund av de juridiska hindren. Projektet hade då pågått i sex år och kostat 140 miljoner kronor.
– GDPR och integritetslagarna gör det svårt, rent juridiskt sett, att skapa plattformar, konstaterar Bo Dahlbom som påpekar att det i detta sammanhang finns en större resa att göra, nämligen att tänka i helt nya banor.
– Tidigare tänkte man, inför att något skulle göras, vad har vi för resurser och hur ska vi organisera det? Att byta till 2000-talet tankesätt, som handlar om att medborgarna själva kan utföra många uppgifter, och ska bjudas in till att delta i verksamheter, är en stor mental omställning som utmanar såväl professionaliteten i berörda organisationer som sekretess- och integritetsfrågor.
Som exempel nämner han tv-programmen.
– Förr var alla program professionellt gjorda, idag har vi Youtube där de som tittar även kan producera egna inslag. Vi har också plattformar som Blocket där den som vill själv kan sälja saker och vi har sociala medier där nyheter sprids på ett helt annat sätt än i traditionella nyhetskanaler. Nu är det hög tid att verksamheterna inom offentlig sektor går samma väg och skapar plattformar med självbetjäning och för medverkan av medborgarna.

Revolution
För att klara detta krävs en enorm omställning på flera olika plan, en slags digital revolution.
– Men det är inte lätt att göra revolution i ett komplext och regelstyrt samhälle och med en organisation som inte är gjord för att förändras. Men mycket kan göras i form av små steg längs vägen, vilket också sker.
I grund och botten handlar digitalisering, enligt Bo Dahlbom, om en gigantisk verksamhetsförändring.
– Om till exempel skolan tänkte i termer av plattform, skulle vi kunna ha pensionärer som hjälpte till med matematiken och lärare som såg det som sin uppgift att organisera lärandet istället för att stå och skriva 2 + 2 på tavlan, det kan en pensionär göra. Skolan ska organisera verksamheten med hjälp av en massa resurser, så tänker Youtube och det är så även vi måste tänka när det kommer till utveckling av digitala plattformar inom offentlig sektor.