Digitala plattformar banar väg för morgondagens offentliga sektor

Publicerad 13 november 2018
Text: Anette Bodinger Larsson

Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.
Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.
– På 1900-talet lärde vi av bilindustrin, höll på med Lean och hade Toyota som förebild. Det är hög tid att lära av företag som Google, Apple och Amazon och att kommuner börjar se sig som plattformar för medborgarnas nätverkande, säger Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet.

Digitala plattformar banar väg för nya sätt att organisera verksamheter där kunder och användare får ökade möjligheter att medverka. Att införa digitala plattformar i offentlig sektor är dock inte så lätt. Nyligen tvingades E-hälsomyndigheten lägga ner sitt initiativ, ”Hälsa för mig”, där medborgare skulle kunna samla alla sina hälsodata, på grund av de juridiska hindren. Projektet hade då pågått i sex år och kostat 140 miljoner kronor.
– GDPR och integritetslagarna gör det svårt, rent juridiskt sett, att skapa plattformar, konstaterar Bo Dahlbom som påpekar att det i detta sammanhang finns en större resa att göra, nämligen att tänka i helt nya banor.
– Tidigare tänkte man, inför att något skulle göras, vad har vi för resurser och hur ska vi organisera det? Att byta till 2000-talet tankesätt, som handlar om att medborgarna själva kan utföra många uppgifter, och ska bjudas in till att delta i verksamheter, är en stor mental omställning som utmanar såväl professionaliteten i berörda organisationer som sekretess- och integritetsfrågor.
Som exempel nämner han tv-programmen.
– Förr var alla program professionellt gjorda, idag har vi Youtube där de som tittar även kan producera egna inslag. Vi har också plattformar som Blocket där den som vill själv kan sälja saker och vi har sociala medier där nyheter sprids på ett helt annat sätt än i traditionella nyhetskanaler. Nu är det hög tid att verksamheterna inom offentlig sektor går samma väg och skapar plattformar med självbetjäning och för medverkan av medborgarna.

Revolution
För att klara detta krävs en enorm omställning på flera olika plan, en slags digital revolution.
– Men det är inte lätt att göra revolution i ett komplext och regelstyrt samhälle och med en organisation som inte är gjord för att förändras. Men mycket kan göras i form av små steg längs vägen, vilket också sker.
I grund och botten handlar digitalisering, enligt Bo Dahlbom, om en gigantisk verksamhetsförändring.
– Om till exempel skolan tänkte i termer av plattform, skulle vi kunna ha pensionärer som hjälpte till med matematiken och lärare som såg det som sin uppgift att organisera lärandet istället för att stå och skriva 2 + 2 på tavlan, det kan en pensionär göra. Skolan ska organisera verksamheten med hjälp av en massa resurser, så tänker Youtube och det är så även vi måste tänka när det kommer till utveckling av digitala plattformar inom offentlig sektor.