Etikettarkiv: Svenskt Näringslivs ranking

Nacka ger näringslivet förutsättningar för tillväxt

Thea Mårdbrant, operativ chef för Nobelberget, Martin Lagerberg, vd för Nobelberget och Jesper Weidlitz, vd för Urban Deli. Foto: Patrik Lindqvist
Thea Mårdbrant, operativ chef för Nobelberget, Martin Lagerberg, vd för Nobelberget och Jesper Weidlitz, vd för Urban Deli. Foto: Patrik Lindqvist
I Svenskt Näringslivs senaste ranking hamnar Nacka på en imponerande tredjeplats och det är långt ifrån första gången som kommunen tar hem en av rankingens topplaceringar. Kommunen satsar aktivt på att skapa förutsättningar som främjar såväl näringsliv som invånare, och 2016 var Nackas företag vinstrikast i Sverige.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Foto: Sören Andersson
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Foto: Sören Andersson
Nackas framgångar inom näringslivet beror mycket på kommunens välutbildade och entreprenöriella invånare. Det är Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), övertygad om.
– Här finns massor av kreativa idéer som resulterar i företag, och jag vill att man ska kunna förverkliga sina drömmar här i Nacka, oavsett om det handlar om företag, utbildning, eller att bo och leva. Det är upp till oss politiker att underlätta allt från bygglov och upphandling av tjänster till mångfald inom välfärden. Vi har en bejakande och öppen attityd, det ska vara lätt och enkelt att starta ett företag. Det är en målbild vi förmedlar till alla våra medarbetare.

15 000 nya arbetsplatser
För några år sedan tecknade kommunen ett avtal med landstinget om att bygga ut t-banan till Nacka och att bygga 13 500 bostäder fram till 2030. Dessutom har kommunen beslutat att under samma tidsperiod skapa 15 000 nya arbetsplatser, varav majoriteten i privat regi. Gerdau poängterar dock att det inte är antalet som är det viktiga, utan möjligheten att på allvar bygga stad i Nacka. Där får han medhåll av näringslivsdirektören Anders Börjesson.
– Vi vill bygga vidare på stadsbegreppet utanför Stockholm stads gränser och in i Nacka. Där går utvecklingen av kommunen för att både bo och arbeta, hand i hand, och därför utformade vi en näringslivsstrategi med grund i kommunens egen rådighet. Vi frågade oss själva vad vi har för inverkan på företagens möjligheter att verka och utvecklas och stärkte sedan våra tjänster gentemot såväl privatpersoner som företag. Vi etablerade en nyföretagarrådgivning och hårdsatsade på olika samarbetsorganisationer, vilket gav snabbt resultat och 2016 var företagen här de vinstrikaste i hela Sverige.

Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka. Foto: Sören Andersson
Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka. Foto: Sören Andersson
Planerar framåt
Kommunen driver flera projekt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringsliv och boende i Nacka. Några exempel inkluderar att stärka kommunens infrastruktur och tillgänglighet, att ha Sveriges bästa förskolor och skolor, vara generösa med vuxenutbildning och att utveckla metoder för att matcha kompetens som rimmar med vad företagen i Nacka behöver.
– Det som ligger framför oss är att utveckla de framgångsrika aktörer vi redan har och att i samverkan med fastighetsaktörer hitta lämpliga ytor för exempelvis kontorssammanhang och andra etableringar. Till syvende och sist handlar det om att ge förutsättningar för tillväxt, konstaterar Gerdau och Börjesson.

För dialog om högt och lågt
Några av de entreprenörer som har etablerat sig i Nacka är Jesper Weidlitz, vd för Urban Deli, och Martin Lagerberg och Thea Mårdbrant, vd respektive operativ chef för Nobelberget. För Weidlitz var det framförallt Nackas snabba utveckling som kändes spännande, men tillgången till rätt lokaler spelade också stor roll.
– Nacka är ett expansivt område och både fastighetsägare och kommunen har många intressanta planer. Det är ett område med hög tillgänglighet och jag kan föra en dialog med kommunen om högt och lågt. Ibland är det större frågor, såsom verksamhetsändring, detaljplaner eller trafikflöden, ibland handlar det bara om att stämma av. Det är lyhört och öppet och det är ständigt kreativa och proaktiva projekt på gång. Man förstår entreprenörsaspekten och ser varför det är bra för både företagen och kommunen.

Progressiv och växande kommun
För Mårdbrant och Lagerberg handlade det om att skapa något annorlunda på en unik plats och Nacka som kommun var initierande och pådrivande i att möjliggöra projektet, som hade målet att skapa en annorlunda kulturdestination i Stockholm.
– Vi är vana att arbeta med större kommuner, men att vara verksam i en mindre kommun har verkligen underlättat dialog och samarbete när det gäller tillstånds- och myndighetsfrågor, berättar Lagerberg.
– Nacka är en spännande plats att jobba mot, dels av den uppenbara anledningen att det är en progressiv och snabbt växande kommun och dels att vi har ett nyfiket närområde och engagerade invånare och företag, säger Mårdbrant.
Båda anger närheten till Stockholm som en mycket positiv aspekt med Nacka och betonar vikten av kollektiva färdmedel.
– Vi har fått tvärbanan ett stenkast ifrån oss, vilket är guld, men drömmen vore att även få t-banestationen Nobelberget runt knuten. Det ska bli spännande att se hur utvecklingen ser ut, avslutar Lagerberg.

Gullspång klättrade 91 placeringar på rankingen

Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun. Foto: Elin Asp
Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun. Foto: Elin Asp
När Svenskt Näringsliv hösten 2017 presenterade resultatet från sin årliga ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner klättrade Gullspångs kommun näst mest i hela Sverige. Gullspångs kommun är en liten kommun som verkligen förstår vikten av att samverka med näringslivet för att tillsammans nå konkreta mål som gynnar hela kommunen.

– Vi har arbetat konsekvent för att stärka vår attraktivitet. Vår målsättning är att ge ett varmt och professionellt bemötande. Vi ska vara pålitliga och trygga, men också kunna erbjuda kommunens företagare det lilla extra. Svenskt Näringslivs senaste ranking är ett kvitto på att våra ansträngningar burit frukt, säger Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun.

Livskvalitet
Kommunen jobbar med ambassadörer för att locka nya invånare att upptäcka den unika livskvalitet som Gullspång erbjuder. Som att ha en egen täppa, att kunna jobba på distans, att låta barnen gå i en trygg och bra skola, att ha naturen runt knuten, att ha lagom pendlingsavstånd till flera större städer, att leva i en lugn och avstressad miljö, att ha mer kvar i plånboken för att boendet är prisvärt, att ha närhet till sjöar och vattendrag där du kan fiska, bada och ha egen båt. Allt detta kan bli verklighet i Gullspångs kommun.

Gemensamt utvecklingsbolag
– Våra politiker har beslutat att bilda ett näringslivsråd där våra lokala företag kan spela in sina perspektiv. Kommunen och det lokala näringslivet har också startat ett gemensamt utvecklingsbolag som för närvarande arbetar för att renovera hotellet i kommunen. Hotellverksamheten efterfrågas av företagen och när vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål ökar förutsättningarna för att lyckas, säger Elisabeth Olsson.
Ytterligare ett framgångsrikt samverkansexempel är de 24 nybyggda lägenheter som i höst står inflyttningsklara i Hova. Lägenheterna är ett resultat av näringslivets efterfrågan på attraktiva bostäder.

Problemlösande attityd
Servicekänsla och ett problemlösande arbetssätt utmärker näringslivsservicen i Gullspångs kommun. Bland tjänstemännen finns en uttalad vilja att snabbt hjälpa kommunens företag, oavsett vilken frågeställning de har.
– Vi skräddarsyr ofta team med olika kompetenser baserat på varje enskild fråga. Vi är också snabba med att, via nyhetsbrev, delge våra företagare information som kan intressera dem. Vi arrangerar regelbundna företagsfrukostar och näringslivsansvarig fungerar som en samlad väg in i kommunen för företagen, säger Elisabeth Olsson.

Gullspångs kommun
Gullspångs kommun är en kommun i Västra Götalands län med drygt 5 200 invånare. Kommun erbjuder livskvalitet i form av sjölivet på Vänern och storslagna skogar i Tiveden. Inom en timmes restid har du tillgång till Skövde, Karlstad och Örebro. Gullspångs kommun är en kommun för alla!
www.gullspang.se

Mora allt bättre för företag

MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster är ett av Moras mest snabbväxande företag. Företaget flyttade in i nya lokaler i somras.
MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster är ett av Moras mest snabbväxande företag. Företaget flyttade in i nya lokaler i somras.
På ett år klättrade Mora 84 platser på Svenskt Näringslivs kommunranking.
Viktiga faktorer är tätare dialog mellan företagare och kommunen, lokala upphandlingar och satsningar på infrastruktur.
– Moras företag går bra. Vi ser oss som en möjliggörare när de vill växa, säger kommundirektör Peter Karlsson.

2014 tog politiker och tjänstemän i Mora ett krafttag tillsammans med företag och invånare. Fyra fokusområden formades: Trafik och infrastruktur. Kompetensförsörjning. Mark- och planredskap och kommunikation. Dialog och service.
– När det gäller exempelvis flygtrafik och tågtrafik verkar vi inom politiken genom våra kanaler och företagen inom sina. Dessutom agerar vi tillsammans. Det ger resultat och stärker den viktiga Moraandan, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och fortsätter:
– Kompetensförsörjning och infrastruktur är andra viktiga frågor. De är centrala för företagen och kommunen. Ett exempel är att vi satsat 80 miljoner kronor på bredband, bland annat till byn Venjan. Även byar och företag utanför centralorten ska utvecklas.

Bättre upphandling
Förutom förbättrad infrastruktur premierar Svenskt Näringsliv även andelen kommunala upphandlingar. Här har Mora lyckats få mer lokalproducerad mat på skolor och serviceboenden genom smarta upphandlingar tillsammans med grannkommuner.
– Det gynnar våra odlare och uppfödare samtidigt som en önskan från medborgarna uppfylls, säger Anna Hed.
Kommundirektör Peter Karlsson konstaterar att Mora är en samlande kraft för kommuner och företag i norra Dalarna:
– Vi har ett stabilt näringsliv med en besöksnäring och handel som lockar. För kommunen betyder det intäkter och möjlighet till bättre service för medborgare och företagare, den bekanta symbiosen i sammanhanget.
– Vasaloppet, Anders Zorn, vårt hockeylag och våra klassiska storföretag med knivar, dalahästar och kranar känner de flesta till. Teknikindustrin fortsätter att växa här också, bland annat inom telekom. Med förbättrad dialog, en ny serie företagsbesök och än smidigare service gör vi från kommunen det vi kan för att även de ska växa.
Ett företag som växt snabbt är MAFI, som tillverkar ståldetaljer till bland annat telekommaster. VD Pierre Bengtsson konstaterar:
– Vi tycker att Mora är en mycket bra plats att driva företag på. Samarbetet mellan företagen såväl som med kommunen fungerar mycket bra. Mora­andan stimulerar till fortsatt tillväxt.

– Vi är glada över resultatet men fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Mora, säger Anna Hed, kommunalråd och Peter Karlsson, kommundirektör i Mora.
– Vi är glada över resultatet men fortsätter att jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Mora, säger Anna Hed, kommunalråd och Peter Karlsson, kommundirektör i Mora.
Mora kommun
• 20 376 invånare.
• 2 034 företag.
• Största branscher: Handel. Tjänster. Bygg.
• Plats 79 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking.
• Stora företag: FM Mattsson Group. Assre Assistans. Jale. Wibe. Morakniv.
www.mora.se