Etikettarkiv: Tjeders

Tjeders plattform flyttar tid från vårdadministration till patient

Tjeders har utvecklat en svårslagen spetskompetens inom tjänsteleveranser av larm och kommunikationslösningar för vård och omsorg. Inriktningen är densamma som vid starten för 77 år sedan, att vara länken mellan aktörer som erbjuder trygghet och människor som behöver den.

Marcus Rindestig, marknads- och försäljningschef på Tjeders.
Marcus Rindestig, marknads- och försäljningschef på Tjeders.

– Vi fortsätter med att utveckla bolaget och vårt erbjudande utifrån Sveriges vision om e-hälsa 2025. Siktet är inställt på att lösa de utmaningar våra kunder står inför i form av förändrad demografi, ökad livslängd och ökad befolkning, säger Marcus Rindestig, marknads- och försäljningschef.
Kärnan i Tjeders verksamhet är att arbeta med lösningar inom vård- och omsorgssäkerhet där basen består av larm- och kommunikationssystem.
– Vi arbetar nu med att hitta möjligheter till att sy ihop både våra egna produkter och andras, i syfte att skapa synergieffekter som underlättar kundens process. Vi går alltså från att ha öar av tekniska lösningar som löser ett enskilt behov eller en funktion, till att skapa ett eko-system som genererar mervärde för alla parter.

Öppet gränssnitt
Marika Westerblom, kvalitets- och miljöansvarig, påpekar att samhället går mot en tid då allt fler kommer att behöva vård och omsorgstjänster och färre kommer att ha möjlighet att stötta.
– Vi står inför ett paradigmskifte där de tekniska lösningarna kommer att bli ett komplement till välfärden. För att klara det krävs att samtliga aktörer i kedjan har ett helhetsperspektiv. Vår ambition är att utveckla ett öppet gränssnitt där vi tillsammans med samarbetspartners har möjlighet att tillhandahålla en öppen, skalbar tjänst till våra kunder.
Ett led i det arbetet är att Tjeders under de senaste två åren utvecklat en tjänsteplattform som ger möjlighet att både bygga vidare med egna produkter och system och att samverka med andra, små och stora, aktörer.
– Idag finns en uppsjö av väldigt bra funktioner som löser enstaka behov. Men om personalen i till exempel hemtjänsten har behov av flera lösningar krävs flera olika appar, vilket blir ohållbart i längden. Vi vill konsolidera detta och hitta en mer gemensam plattform för ändamålet, förklarar Marcus Rindestig.

Tjeders Life
Plattformen går under namnet Tjeders Life och ska erbjuda möjligheten att på ett smart sätt koppla ihop olika produkter i ett gemensamt ekosystem.
– Nyttan är att man förenklar personalens arbete och kvalitetssäkrar de beslut och åtgärder som medborgarna har. Vårt mål är att tid ska flyttas från administration till konkret vård och omsorg. Om färre händer ska ta hand om fler, då behöver vi maximera den tid som finns, säger Marika Westerblom.
Just nu arbetar Tjeders med pilotförsök i liten skala, den färdiga lösningen är dock avhängig av att fler aktörer är villiga att ingå i ekosystemet.
– Vi kan inte utveckla alla lösningar själva utan eko-systemet bygger på att vi hittar samarbetspartners som är intresserade av att integrera tillsammans med oss, säger Marika Westerblom.
Marcus Rindestig påpekar att ingen leverantör på marknaden, oavsett storlek, kommer att kunna erbjuda digitala vård- och omsorgstjänster i en one-stop-shop och samtidigt vara bra på det.
– Alla gagnas av att vi samarbetar kring dessa frågor. Och det är inte först till målsnöret som är det väsentliga, det viktiga är att möta samhällsutmaningen med bibehållen kvalitet och på ett säkert sätt. Vi är övertygade om att de utmaningar som vård och omsorg står inför enbart kan lösas genom samverkan i alla led. Vårt arbete med att utveckla en plattform som kan konsolidera innovativa lösningar för framtidens sjukvård och äldreomsorg är en viktig del av den strävan.

Tjeders

Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och kommunikation till medvetna kunder. Våra affärsområden är sjukvård, äldreomsorg, säkerhet och övrigt. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige och baseras på vår filosofi: användarvänlighet, funktionssäkerhet, hög servicenivå och ledande utveckling. Det betyder att våra produkter alltid innehåller ny teknologi, att vi erbjuder färdiga och anpassade system, alltid finns till hands och baserar vår produktutveckling på lång erfarenhet, höga krav och samverkan. Tjeders har kontor i Malmköping, Stockholm, Lund, Umeå och Skellefteå.

Tjeders
Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Tel: 010-494 99 00
www.tjeders.se

Tjeders utvecklar framtidens omsorgssystem

Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Larmföretaget Tjeders grundades 1942. Affärsidén är densamma nu som då, att vara en trygg samarbetspartner för sina kunder där tekniken är ett viktigt medel men inget mål.
– Grundtanken är att underlätta vardagen för både användare och brukare, säger Marie Svensson, vd.

Tjeders har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. En viktig del av framgångarna är att företaget tillverkar sina egna produkter.
– Vi har elektronikmontering, formsprutar våra egna plastdetaljer och utvecklar även hård- och mjukvara tillsammans med samarbetspartners, berättar Marie Svensson.
Just nu befinner sig verksamheten i en omvälvande fas. Produkterna var tidigare mer analoga men nu sker en snabb utveckling mot även digitala lösningar, och med det en ökad funktionalitet.
– Den digitala utvecklingen har bland annat lett till att vi idag kan erbjuda service och support på distans.
En viktig grundsten i Tjeders företagsfilosofi är att utvecklingen av nya produkter ska ske ur ett användarperspektiv och vara behovsstyrd.
– Bara för att tekniken finns kanske man inte ska ta fram allting. Därför utvecklar vi våra produkter i nära dialog med användarna. Det har gett oss en insikt om att vi ska använda ny teknik när den ger ett tydligt mervärde, säger Marie Svensson.

Tjänsteplattform
Tjeders skrev nyligen avtal med Göteborgs Stad gällande tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Kontraktet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.
– Vi har lång erfarenhet av liknande lösningar från sjukvården som vi nu överför till äldresektorn och ordinära boenden. En för oss relativt ny marknad där vi redan nu ser ett stort intresse även från andra kommuner.
I takt med att den digitala teknikutvecklingen går framåt sker en förskjutning av Tjeders verksamhet, från tillverkning och försäljning av produkter till att även leverera tjänster. För att ytterligare vässa sitt erbjudande har Tjeders inlett ett spännande samarbete med Aifloo som utvecklar e-hälsosystem baserade på medicinsk artificiell intelligens.
– Vi erbjuder idag lösningar med fokus på att öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ och bidra till högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ytterligare ett steg framåt, fastslår Marie Svensson.

Tjeders
Tjeders är ett svenskt personalägt företag grundat 1942 som tillverkar och säljer säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. Med Tjeders produkter och tjänster erbjuds en helhetslösning som skapar en lugn och trygg vårdmiljö för både brukare, patienter och vårdpersonal.

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Tel: 010-494 99 00
www.tjeders.se