Etikettarkiv: Upphandling

Experten på hållbar upphandling

Johan Lundvall, VD på Colligio. Foto: Johan Marklund
Johan Lundvall, VD på Colligio. Foto: Johan Marklund

Hållbarhet och den cirkulära ekonomin står alltmer i fokus inom offentlig upphandling. Men det är ofta svårt att veta hur detta ska implementeras i praktiken. Colligio har Sveriges kanske främsta expertis på området och erbjuder stöd genom hela processen.

Miljömässigt hållbar upphandling syftar till att minska utsläpp och uttaget av naturresurser genom cirkulär ekonomi. Det är ett område som är högaktuellt.
– Vi på Colligio ser att det finns ett stort behov att styra svensk offentlig upphandling i en mer hållbar riktning. Vi ökar nu vår fokus på hållbarhet eftersom detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna för såväl den offentliga sektorn som samhället i stort. Hållbarhetstänkandet och den cirkulära ekonomin finns med i alla upphandlingar som vi medverkar i och det är något som samtliga av våra konsulter prioriterar, säger VD Johan Lundvall.
Offentlig upphandling står för närmare 20 procent av Sveriges BNP och uppgick i fjol till cirka 900 miljarder kronor. I kraft av sin storlek är den därför ett viktigt verktyg i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle. Rätt genomförd kan den offentliga upphandlingen spela en avgörande roll för att Sverige ska lyckas med sina miljö- och klimatmål.

Komplext område
EU arbetar intensivt med att ta fram kriterier för så kallad Green Public Procurement, eller grön offentlig upphandling. Delegationen för cirkulär ekonomi, som regeringen tillsatte förra året, har också offentlig upphandling som ett fokusområde. Därtill jobbar många svenska kommuner, myndigheter och organisationer genom ett antal olika projekt för att utveckla hållbarhetskriterier och metoder för hållbar upphandling.
Johan Lundvall framhåller att det ofta finns en genuin vilja hos aktörer i den offentliga sektorn att upphandlingar ska vara hållbara och en del av den cirkulära ekonomin. Men det är ett oerhört komplext område, och det är inte lätt för den upphandlande myndigheten att navigera bland svenska och europeiska regelverk och rekommendationer.
– Det kan vara väldigt svårt att veta vilken lagstiftning som gäller och vilka krav som bör ställas på leverantörer. Våra kunder vill göra rätt, men behöver stöd för att formulera krav och utvärdera mervärden. Vi är ett expertbollplank, som hjälper till att säkerställa att allt blir rätt från början, säger han.

Specialistkompetens
Colligio, som är en av Sveriges ledande konsulter inom offentlig upphandling, har specialistkompetens i den absoluta framkanten på hållbar upphandling. Nyligen rekryterades hållbarhetsexperten Erik Årling, som har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete i Sverige och internationellt, bland annat inom FN.
– Erik lyfter vår kompetens inom hållbar upphandling till en helt ny expertnivå. Han stöttar och utbildar våra andra konsulter och detta är en nisch där Colligio nu är i främsta ledet, säger Johan Lundvall.
Colligio är en samarbetspartner genom hela upphandlingsprocessen. Företaget erbjuder utbildning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi, rådgivning samt stöd i framtagandet av krav och mervärdesmodeller för miljömässig hållbarhet. Uppföljning av avtal med speciellt fokus på mervärden och de hållbarhetskrav som ställts och överenskommits under upphandlingen är också en viktig del av verksamheten.

Samordnad elupphandling
Colligio har sedan 11 år tillbaka årligen genomfört samordnad upphandling av elkraft. I linje med sitt hållbarhetsfokus tog Colligio för två år sedan ett strategiskt beslut att all elkraft som upphandlas ska vara producerad från förnybara energikällor. Detta har fått en mycket positiv respons, och idag är företaget en av de största upphandlarna inom elenergi till offentlig sektor.
Colligio är en av ett fåtal upphandlingskonsulter i Sverige som erbjuder ett komplett tjänsteutbud för alla delar av offentlig upphandling.
– Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda både specialinriktning och helhetsleveranser. Dessutom har vi en stor utbildningsverksamhet. För oss handlar det inte bara om att optimera varje enskild upphandling för våra kunder. Vi känner också ett stort samhällsansvar och ser det som vår uppgift att vara med och bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Colligio

Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor och en av de främsta experterna på hållbar upphandling.
Bolaget erbjuder tjänster för alla typer av upphandlingar och är en partner genom hela upphandlingsprocessen. Colligio erbjuder även utbildning för inköpare på alla nivåer. Colligios konsulter har alla stort affärskunnande med spetskompetens och lång erfarenhet av sina områden. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping, Malmö och Falun.

www.colligio.se

Optimera upphandlingen med Colligio

Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Johan Lundvall, VD för Colligio. Foto: Johan Marklund
Varje år görs offentliga upphandlingar till nästan 700 miljarder kronor. Kraven är höga och juridiken komplex. Colligio har spetskompetens och är en samarbetspartner genom hela processen.

Till skillnad mot många konsultbyråer som arbetar med offentliga upphandlingar har Colligio ett tydligt fokus på själva affären, inte enbart juridiken. Företaget arbetar självständigt, i nära dialog med kunden och konsulterna har sina specialområden.
– Vi är inte ett bemanningsföretag. Här har vi högt kvalificerade specialister, som kan sitt område och som kan vara en partner genom hela processen, från ax till limpa. Tack vare sin spetskompetens är de verkliga experter på den aktuella upphandlingen. Vi anser att man måste kunna den specifika marknaden för det som upphandlingen gäller för att kunna leverera den absolut bästa och mest affärsmässiga lösningen, säger Johan Lundvall, VD för Colligio.
På Colligio arbetar ett 30-tal konsulter, spridda på fem orter i landet. Här finns bland annat ingenjörer, jurister, ekonomer och statsvetare, som alla har lång erfarenhet av sitt område. Inför varje uppdrag skräddarsys ett optimalt team, som sedan arbetar fokuserat och kostnadseffektivt. Företaget erbjuder tjänster inom juridik, utbildning och affärsstöd inom alla typer av offentliga upphandlingar.

Ställ rätt krav
En viktig aspekt av en upphandling är att ställa rätt krav från början. Idag finns ett stort fokus på innovationer, men vad detta egentligen innebär är ofta luddigt.
– Alla upphandlingar lämpar sig inte för innovation, däremot ska förfrågningsunderlaget skapa ett värde för leverantören att jobba med utveckling. Ibland är kravspecifikationerna så detaljerade att det finns noll utrymme för smarta, hållbara lösningar. Vi är duktiga på att hjälpa kunden att ställa rätt krav, säger Johan Lundvall.
Värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till en sjättedel av BNP. Det handlar om våra gemensamma medel som ska gå till viktiga samhällstjänster. Därför är det oerhört viktigt att de görs rätt och ger ett kostnadseffektivt och högkvalitativt resultat.
– Det är en stor andel av våra skattepengar som går till detta och därför blir dåliga upphandlingar dyra för medborgarna. Särskilt små kommuner anser sig ofta inte ha råd att ta in experthjälp, men det lönar sig ofta att konsultera oss för att undvika kostsamma misstag, menar Johan Lundvall och tillägger:
– Här på Colligio känner vi ett starkt samhällsansvar. Detta är något vi verkligen både kan och brinner för.

Colligio
Colligio AB är en ledande konsult inom upphandling till offentlig sektor.
Bolaget erbjuder tjänster för alla typer av upphandlingar och är en partner genom hela upphandlingsprocessen. Colligio erbjuder även utbildning för inköpare på alla nivåer. Colligios konsulter har alla spetskompetens och lång erfarenhet av sina områden. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping och Falun.
www.colligio.se

Vidareutveckla smarta staden

Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad. Foto: Liselotte van der Meijs
Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad. Foto: Liselotte van der Meijs
I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering och vidareutveckla den smarta staden, i vilken skolans digitalisering är en viktig del.

Strategin har vi tagit fram tillsammans med stockholmarna och är en del i vårt arbete med att nå visionen – Ett Stockholm för alla. I strategin finns målsättningen att göra staden hållbar inom fyra områden: ekologiskt, ekonomiskt, demokratiskt och socialt säger Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad.
För att kunna bedriva digitaliseringsarbetet på ett överskådligt sätt har de valt att starta pilotprojekt i det lilla formatet för att sedan skala upp de projekt som ger bra resultat.
– Det har varit en väldigt lyckosam strategi. Att digitalisera alla verksamheter i full skala i en storstad som Stockholm skulle annars bli övermäktigt.
De har skapat testbäddar inom olika områden och låtit exempelvis en förskola eller ett äldreboende testa nya digitala verktyg.
– Ett av de pilotprojekt inom skolan som nu skalats upp är att använda AI-tekniken (artificiell intelligens) för att screena elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. Tidigare tog en sådan screening en halv dag, nu tar den ett par minuter.
Det innebär att lärarna kan fånga upp även elever med mindre problem eftersom fler kan screenas, och dessutom kan lärarna använda den tid de vinner på att ge dessa elever mer hjälp och stöd.
– Ett annat projekt som sparat mycket resurser är de digitala papperskorgar som både komprimerar skräpet och skickar en digital signal när de behöver tömmas. De har sparat 97 procent av transportkostnaderna och 60 procent i tid som de som tömmer slipper lägga på att plocka skräp som hamnat utanför fulla papperskorgar.

Ett helt nytt sätt att arbeta
Den stora utmaning som Johanna Engman ser med att digitalisera stora delar av verksamheten är inte tekniken, utan att få de olika verksamheterna att definiera de behov och önskemål de har som sedan digitala verktyg kan hjälpa dem med.
– Det handlar om att få med sig alla i det förändringsarbetet som måste ske. Vi måste börja jobba på nya sätt, vilket på kort sikt kan bli lite mer tidskrävande. Men på lite längre sikt kommer det att effektivisera och underlätta många arbetsuppgifter.

Skolplattform
Skolplattformen är en del av stadens vision att år 2040 vara en stad för alla, och utvecklingen startade för cirka åtta år sedan.
– De verksamhetssystem och avtal vi då hade var gamla och behövde förnyas. Dessutom var det olika system för olika skolformer, till exempel ett separat för grundskola och ett för gymnasieskola. Den nya skolplattformen samlar allt på samma ställe, även förskolan, vilket ska göra det betydligt mer tillgängligt och effektivt, förklarar Johanna Engman.
Samtidigt är det en omfattande och komplex plattform som är tekniskt utmanande att få i full drift.

Omfattande förankringsarbete
För att se till att den nya plattformen möter skolans behov, krav och önskemål på innehåll samlade de 2013 över 100 pedagoger och sakkunniga som under ett år arbetade med att ta fram en genomarbetad kravspecifikation för den kommande upphandlingen.
– Vi valde då att låta Skolplattformen bestå av olika moduler. Dessa går att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten och i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger den nödvändiga flexibilitet som bidrar till att förskolans och skolans fortsatta digitalisering ska kunna genomföras på bästa sätt.
De genomförde därefter sex olika upphandlingarna, en för respektive modul.
– Vid upphandlingarna inträffade det smått unika att ingen av dem överklagades, vilket visar att den tid vi lade ner på förarbetet var väl investerad tid, avslutar hon.