Presentation
Karlskrona kommun

Digitalt nytänkande

Publicerad 11 november 2019
Carl-Martin Lanér, kommundirektör och Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT.
Carl-Martin Lanér, kommundirektör och Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT.

Digitalisering i framkant – det är ett av redskapen som Karlskrona använder för att möta framtidsutmaningarna. Arbetet uppmärksammas, och kommunen är en av fem finalister till Sveriges digitaliseringskommun.

– Det är väldigt roligt att nomineras, och det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. För oss är förändringsarbete väsentligt och digitalisering är en viktig del av det. Vi ser det som en möjlig-görare, inte som ett självändamål, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.
Det grundläggande syftet med digitaliseringen är att öka kvaliteten på kommunens välfärdstjänster och skapa optimala förutsättningar för demokrati, delaktighet och insyn. Ett bra företagsklimat är också centralt.
– Fokus är att leverera bra service. Det ska bli enklare för alla och en bättre och effektivare verksamhet för våra medborgare och företag, fortsätter han.

Strategiskt arbete
En central digitaliseringsenhet i kommunen arbetar strategiskt med att utveckla processerna. Det sker genom att förstå och förutse behov genom bland annat nulägesanalyser och därefter skapa nya tjänster och införa dessa på ett strukturerat sätt.
– Vi har arbetat med de här frågorna strategiskt och kommunövergripande i många år och har en verksamhet med hög IT-kompetens och förändringsvana. Det ger resultat, säger Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT.

Många projekt
Digitaliseringsarbetet består av flera projekt. Några uppmärksammade exempel är Serverat, ett nationellt projekt, där Karlskrona varit drivande, för att skapa enklare och snabbare hantering av tillstånd för krögare. Kommunen är också en av krafterna bakom projektet Får jag lov, för att tillsammans med Boverket underlätta bygglovsförfarande, och var tidigare drivande inom LEDA, som är ett program för smartare välfärdstjänster inom skola och e-hälsa. BarnSam är en framgångsrik digital samtalsmetod som Karlskrona utvecklat för uppföljning av barn och unga på HVB-hem.
Dessutom arbetar kommunen tillsammans med forskningsinstitutet RISE med att skapa arkitektur och datamodeller inom området Internet of Things (IoT).
Att med hjälp av drönare uppdatera översiktsplaner och skapa tredimensionella modeller för byggprojekt är ett annat exempel på digitalt nytänkande.
– Vi har redan ett dynamiskt näringsliv med ett spännande IT-kluster, berättar Carl-Martin Lanér.
–Genom att ligga i framkant digitalt blir Karlskrona ännu mer attraktivt och kan locka nya företag och kompetens till kommunen. Vi vill också samarbeta med andra kommuner och bidra med nya, smarta lösningar. Det finns ett stort intresse för vårt arbete och det är jättekul.

Karlskrona kommun

Det är andra gången i rad som Karlskrona är finalist till Sveriges digitaliserings-kommun, som är den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Bakom utmärkelsen står SKL, Myndigheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet, Vinnova, IT&Telekomföretagen, PwC, Telia och Kvalitetsmässan. Vinnaren utses på Kvalitetsmässan i november.

www.karlskrona.se