Etikettarkiv: Årets Digitaliseringskommun

Digitaliseringsresan baseras på ett gediget grundfundament

Thomas Molén, CDO och Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.
Thomas Molén, CDO och Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.

Umeå kommuns omfattande och djupgående digitala transformation genomförs med utgångspunkt att det är medarbetarna som är nyckeln till förändring och att det handlar om en långsiktig förändringsprocess. Det strategiska arbetet har gett resultat, Umeå är en av fem finalister till utmärkelsen Årets digitaliseringskommun 2019.

– Nomineringen sporrar oss i vårt fortsatta digitaliseringsarbete och bekräftar att vi befinner oss på rätt väg, säger Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.

Digital kompetens
Umeå är en expansiv kommun vars mål är att vara 200000 invånare år 2050. Kommunen har under några år jobbat målmedvetet med ett tydligt fokus på att skapa bra förutsättningar för en digital transformation. Hörnstenar i förändringsarbetet är digital kompetens, förändringsledning och en stärkt innovationsförmåga. Det handlar om att introducera och implementera en digital kultur som genomsyrar samtliga verksamheter i hela kommunen.
– Sommaren 2019 antog kommunfullmäktige det övergripande målet Digitalt först. Kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och öka medborgarnyttan, säger Thomas Molén, CDO i Umeå kommun.
För att säkerställa att de utvecklingsprojekt och satsningar som ger mest nytta prioriteras, arbetar kommunen också med ett specifikt uppdrag kring prioritering, beslut, finansiering och effekthemtagning.
– Genom att effektivisera på rätt ställen frigör vi utrymme för utveckling och innovation. På så sätt kan Umeå som plats bli ännu mera attraktiv för både våra invånare och näringslivet, säger Johan Gammelgård.

Grundarbetet lönar sig längre fram
Just det faktum att Umeå kommun lagt mycket energi på att bygga en gedigen grundstruktur för sitt digitaliseringsarbete betraktar han som en framgångsfaktor. Under hösten drar även en webbaserad digitaliseringsutbildning för samtliga kommunens medarbetare igång.
– Vi vill stärka medarbetarnas kompetens kring vilken nytta digitaliseringen kan bidra med. Det skapar bra förutsättningar när vi sedan utvecklar framtidens digitala tjänster som hjälper oss att leverera en högkvalitativ välfärd även framöver. Vi är övertygade om att vårt grundarbete kommer att löna sig längre fram i digitaliseringsresan, säger Johan Gammelgård.

Umeå kommun

Umeå är norra Sveriges största stad och en av Sveriges snabbast växande platser. Umeå har under de senaste 50 åren mer än fördubblat sin befolkning, och är i dag Sveriges 11:e största stad med över 128000 invånare.
Umeå är norra Sveriges ledande industriort med stora världsledande exportföretag och en stor och växande tjänstesektor med spjutspetsföretag inom IT och bioteknik.

www.umea.se

Digitaliseringen är verksamhetsdriven

Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Kjell Lundblad och Katarina Nilsson.
Falkenbergs kommun är en av fem finalister i Årets Digitaliseringskommun 2017. Bakom framgångarna ligger en behovs- och verksamhetsstyrd digitalisering där siktet är inställt på att förenkla vardagen både för medarbetare och medborgare.

För åtta år sedan utsågs Falkenberg till Årets Digitaliseringskommun. Nu kan det vara dags igen.
– Oavsett placering är det en stor ära att bli nominerad, ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Kjell Lundblad, verksamhetsutvecklare Digitalisering IT-enheten.
Kollegan Katarina Nilsson, även hon verksamhetsutvecklare, nickar instämmande.
– Nomineringen har gett ringar på vattnet, vi har fått flera inbjudningar från kommunens förvaltningar som vill ha hjälp med att förverkliga olika idéer kring digitalisering i deras respektive verksamheter.
Just nu pågår en stor kartläggning av kommunens samlade IT-miljö.
– Vi måste ha järnkoll på alla system och integrationsmöjligheter. På så vis får vi klart för oss vad som behöver åtgärdas, vilka möjligheter som finns och hur vi kan ta vara på dem, säger Kjell.

Långt fram
Att Falkenberg ligger så långt fram inom området har flera orsaker.
– Vi har haft en kraftfull styrning av IT-enheten, det går snabbt att komma till beslut och driva igenom det vi bestämmer oss för. Här finns också en slags våga-prova-på-kultur. Om det inte fungerar så händer inget värre än att man får göra om och göra rätt, säger Kjell.
I grunden handlar det om att underlätta för invånare och företag i kommunen.
– Det gör vi genom att automatisera, samla ihop information samt ordna gemensam inloggning och liknande, säger Katarina, som berättar om den e-tjänst för skolstart som kommunen tagit fram.
Tidigare behövde vårdnadshavare fylla i uppemot tio olika blanketter, numera räcker det med ett e-formulär.
Ett annat exempel finns inom hemtjänsten.
– Vi har digitaliserat och framför allt mobiliserat hela verksamheten. Kommunikation, schemahantering, delegeringslistor, ja i stort sett allt inom hemtjänsten och hemmajukvården sker med hjälp av olika appar, berättar Kjell.
Den stora utmaningen är tid till att ta vara på alla idéer.
– Det fullkomligt bubblar därute, ett på sitt sätt angenämt problem. På många ställen kan det finnas motstånd att föra in nya system eller arbetssätt, här är det tvärtom. Utvecklingen drivs av de behov som finns i verksamheten. En viktig anledning till att vi på nytt blivit nominerade till Årets digitaliseringskommun, fastslår Katarina.

Falkenbergs kommun
Falkenberg som har småstadens charm, turistortens rika utbud av boende och aktiviteter och inlandets välkomnande naturrikedom växer för en hållbar framtid. Kommunen har cirka 44 000 invånare och är den till ytan största kommunen i Halland.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Tel: 0346-88 60 00
www.falkenberg.se

Välkommen till Karlskrona 2.0

Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Bättre, enklare och effektivare. Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Utvecklingsprogrammet Smarta Karlskrona har startat och är ett av flera som väckt uppmärksamhet.

I en tid då det mesta kan digitaliseras har Karlskrona kommit långt i processen och är en av fem kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
– Vi har lyckats med att koppla ihop digitaliseringen med både utvecklingen av vår egen verksamhet och nyttan för våra invånare, berättar Fredrik Sjölin, utvecklingschef för IT på Karlskrona kommun.

Digital samtalsmetod
Flera projekt som kommunen deltar i har väckt uppmärksamhet, bland andra LEDA och Serverat. Samma sak gäller inte minst för det egna projektet BarnSam, en digital samtalsmetod som används vid uppföljningssamtal med barn som är placerade i familjehem eller HVB-hem. En läsplatta som används tillsammans med barnet ersätter pappersarbete och dubbelarbete undviks. Det har gett möjlighet till bättre samtal, snabbare analys och mer tid har kunnat ägnas åt barnet.

Viktigt arbete
Kommundirektör Carl-Martin Lanér menar att digitaliseringen är ett viktigt arbete, både för de anställda och kommunens medborgare. Effektiviteten inom kommunen ökar liksom tillgängligheten och servicenivån.
– Vi ska ha fler digitala lösningar. Den viktigaste anledningen är för att kunna fortsätta erbjuda bra service till våra invånare, företag och besökare. Vi vet att vi står inför en stor ekonomisk utmaning de närmaste åren, bland annat på grund av demografiska förändringar och krympande skatteunderlag och behöver därför redan nu börja jobba smartare.

Uppmanar till kreativitet
Carl-Martin Lanér uppmanar sina medarbetare till att komma med förslag till förändringar.
– Kreativitet och innovationer behövs. Det är alla som arbetar i verksamheten som är experterna och vet vad som kan göras annorlunda och bättre. Vi vill att alla ska vara med och bidra i vår utvecklingsresa. Vi blir bättre och bygger samtidigt på vårt arbetsgivarvarumärke, våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Karlskrona kommun
Serverat – Nationellt samordnade digitala självservicetjänster som underlättar för restaurangägare vid ansökningar och registreringar. Karlskrona är ledande kommun.
LEDA för smartare välfärd – Utvecklingsprogram inom skola och e-hälsa för att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Resultatet finns på mittkoping.skl.se
Smarta Karlskrona – Utvecklingsprogram för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är bland annat att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.
www.karlskrona.se