Presentation

Välkommen till Karlskrona 2.0

Publicerad 8 november 2017

Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Foto: Jens Jönsson / Karlskrona kommun
Bättre, enklare och effektivare. Karlskrona kommun tillhör landets främsta när det gäller digitalisering. Utvecklingsprogrammet Smarta Karlskrona har startat och är ett av flera som väckt uppmärksamhet.

I en tid då det mesta kan digitaliseras har Karlskrona kommit långt i processen och är en av fem kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
– Vi har lyckats med att koppla ihop digitaliseringen med både utvecklingen av vår egen verksamhet och nyttan för våra invånare, berättar Fredrik Sjölin, utvecklingschef för IT på Karlskrona kommun.

Digital samtalsmetod
Flera projekt som kommunen deltar i har väckt uppmärksamhet, bland andra LEDA och Serverat. Samma sak gäller inte minst för det egna projektet BarnSam, en digital samtalsmetod som används vid uppföljningssamtal med barn som är placerade i familjehem eller HVB-hem. En läsplatta som används tillsammans med barnet ersätter pappersarbete och dubbelarbete undviks. Det har gett möjlighet till bättre samtal, snabbare analys och mer tid har kunnat ägnas åt barnet.

Viktigt arbete
Kommundirektör Carl-Martin Lanér menar att digitaliseringen är ett viktigt arbete, både för de anställda och kommunens medborgare. Effektiviteten inom kommunen ökar liksom tillgängligheten och servicenivån.
– Vi ska ha fler digitala lösningar. Den viktigaste anledningen är för att kunna fortsätta erbjuda bra service till våra invånare, företag och besökare. Vi vet att vi står inför en stor ekonomisk utmaning de närmaste åren, bland annat på grund av demografiska förändringar och krympande skatteunderlag och behöver därför redan nu börja jobba smartare.

Uppmanar till kreativitet
Carl-Martin Lanér uppmanar sina medarbetare till att komma med förslag till förändringar.
– Kreativitet och innovationer behövs. Det är alla som arbetar i verksamheten som är experterna och vet vad som kan göras annorlunda och bättre. Vi vill att alla ska vara med och bidra i vår utvecklingsresa. Vi blir bättre och bygger samtidigt på vårt arbetsgivarvarumärke, våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Karlskrona kommun
Serverat – Nationellt samordnade digitala självservicetjänster som underlättar för restaurangägare vid ansökningar och registreringar. Karlskrona är ledande kommun.
LEDA för smartare välfärd – Utvecklingsprogram inom skola och e-hälsa för att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Resultatet finns på mittkoping.skl.se
Smarta Karlskrona – Utvecklingsprogram för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är bland annat att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.
www.karlskrona.se