Etikettarkiv: IKEA

BoKlok efterlyser mark till bostäder för den normaltjocka plånboken

Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
BoKlok bygger bostäder för människor med vanliga inkomster – ett prissegment där behovet är stort. Problemet är att det finns en brist på planlagd mark att bygga på. Nu efterlyser bostadsföretaget mer mark från kommuner och fastighetsägare.

BoKlok är resultatet av ett unikt samarbete mellan två aktörer från helt olika delar av bostadsbranschen, Ikea och Skanska. Fröet till företaget såddes när Ingvar Kamprad i början av 1990-talet ville skapa fler bostäder som Ikeas kunder skulle ha råd att bo i. Samtidigt, i svallvågen av dåvarande bostadskris, ville Skanska bygga billigare bostäder. Tillsammans tog de fram ett unikt boendekoncept för människor med vanliga inkomster.
– Normalt sett utgår man från den unika tomten och ser vad det kostar att bygga där. Vi utvecklar våra bostäder utifrån vad våra kunder har råd med, säger Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
Ett omfattande arbete har lagts på att ta reda på vad kunderna har råd med och vad de tycker är viktigast att lägga pengarna på. En ständigt uppdaterad ”kvar att bo för”-kalkyl ger en verklighetsanknuten bild av kundernas utgifter och säkerställer att BoKloks prispolicy är väl förankrad i kundernas verklighet.
– Våra bostäder byggs med förutsättningen att en ensamstående förskolelärare med ett barn ska ha råd att bo i dem, säger Bengt Fardelius.

Kostnadseffektiva processer
En stor del av BoKloks kostnadseffektivitet hämtas från företagets industriella process som strömlinjeformats under deras dryga 20 år på marknaden. Husen kan anpassas till den omkringliggande miljön och färdiga grundläggande lovhandlingar ger en byggprocess som sker både snabbare och billigare än de flesta konkurrenter på marknaden.
– Genom att använda industriella processer kan vi halvera byggtiden och minska kostnaderna med 25-30 procent jämfört med traditionellt byggande. Kortare byggtid gör att vi minskar påverkan på närområdet med färre transporter och andra störningar. I vår fabrik i Småland kan vi säkra jämn och hög kvalitet och eftersom vi bygger i trä kan vi dessutom halvera koldioxidutsläppen, säger Bengt Fardelius

Hög efterfrågan på prisvärda bostäder
Idag bygger BoKlok cirka 1 200 bostäder om året i hela Sverige. Och fler kan byggas. Med de senaste årens fokus på bostäder i högre prisklasserna inom branschen, finns ett tomrum att fylla.
– Efter en tids överutbud av dyrare lägenheter har efterfrågan på sina ställen tagit mer eller mindre tvärstopp för det segmentet. Fler hyresrätter än vanligt har visserligen byggts, men i de flesta fall ändå till för höga hyror för många som behöver en ny bostad. Ser vi till vad våra kunder kan betala så är det få som har råd att flytta in där, säger Bengt Fardelius och fortsätter:
– Kommunerna har ett ansvar och behöver tillgodose bostadsbehovet som ändå kvarstår, och efterfrågan på bostäder till rimliga kostnader är stor.

Markbristen ett hinder
Det behövs mer planlagd mark och större fokus på kommunernas ytterområden.
– Eftersom efterfrågan i branschen till stor del handlat om populära stadsmiljöer har kommunerna ofta prioriterat projekt på komplicerade fill in-tomter. Det har fått lägen i ytterområden med förutsättning för prisvärda bostäder att bli nedprioriterade.
BoKlok vill därför att kommunerna nu prioriterar upp planläggning och bygglovshandläggning av markområden med förutsättningar för bostäder till rimliga kostnader.
– Vi är alltid på jakt efter mark och vill starta dialog med flera såväl kommuner som fastighetsägare som sitter på planlagd mark där efterfrågan på de planerade byggnationerna inte längre finns.

BoKlok
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget utvecklar och bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok har hittills byggt drygt 12 000 bostäder i hela Sverige. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning. BoKlok har över 450 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Kontakta oss:
Kundtjänst: 020-26 55 65
Växel: 010-448 00 00
E-post: kontakt@boklok.se
www.boklok.se

BoKlok tror på en bostadsmarknad för alla

Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
Överallt syns de – byggkranarna. Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket som idag. Men nu hörs röster om att det redan byggts för mycket och att vi snart riskerar att stå med tomma lägenheter samtidigt som det råder bostadsbrist.

– Det byggs helt enkelt fel typ av bostäder. Det vi ser är en felmatchning mellan det som byggs och det människor faktiskt har råd att bo för, säger Bengt Fardelius, chef för affärer på BoKlok.
I över tjugo år har Boklok byggt bostäder för människor med vanliga inkomster. Det var grunden redan från början när Ingvar Kamprad var med och skapade konceptet. Då precis som nu är utgångpunkten att en ensamstående förskollärare med ett barn ska ha råd att bo i en Boklok-lägenhet.

Flera parallella bostadsutmaningar
Kommunerna har flera utmaningar när det gäller bostäder. Det framgår av den dagliga dialogen som BoKlok har med politiker och tjänstemän runt om i Sverige.
– Egentligen kokar det ner till frågan, hur kan vi skapa en bostadsmarknad för alla utan att ställa olika grupper mot varandra?, säger Bengt Fardelius.
I bostadsbristens Sverige har särskilt några grupper utmaningar på bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om unga som ännu inte kommit in på hyres- eller bostadsrättsmarknaden, nyanlända som har svårt att komma in både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, och äldre som har behov av en mer tillgänglig bostad.

Ökande kostnader för åldrande befolkning
I takt med den åldrande befolkningen ökar behovet av bostäder för äldre. Samtidigt ökar kostnaderna för kommunernas äldreomsorg. För att möta detta behov har BoKlok i samarbete med Silviahemmet tagit fram en ny typ av bostäder där människor ska kunna bo kvar i sitt eget hem längre.
– SilviaBo är inget vårdboende utan vanliga bostäder till en rimlig kostnad, anpassade för äldre och personer med till exempel demenssjukdom, säger Bengt Fardelius.
Genom samarbetet med Silviahemmet har man hittat smarta lösningar som underlättar vardagen. Det kan handla om särskilt tillgänglighetsanpassade badrum, olika tekniska hjälpmedel i hemmet eller något så enkelt som olika färger på entréerna till husen.

Blockhyrning kan minska insteget på bostadsmarknaden
För att hjälpa till med bland annat nyanländas etablering i samhället har BoKlok tillsammans med utvalda kommuner tagit fram ett koncept som ger förutsättningar för arbete, bostad och utbildning. Det nya i BoKloks koncept är att kommunen långtidshyr i nybildade bostadsrättsföreningar, som BoKlok startar och bygger. Kommunen hyr i sin tur ut dessa lägenheter till nyanlända eller andra grupper som står längre ifrån bostadsmarknaden.
– Genom den här modellen kan nyanlända snabbt etablera sig och få möjlighet till ett långsiktigt boende där de kan träffa nya grannar, lära sig språket och få tillgång till arbetslivserfarenhet. Då får vi en form av vardagsintegration, säger Bengt Fardelius.
Haninge blir första kommunen som kommer att blockhyra lägenheter i ett nytt projekt i Jordbro med inflyttning hösten 2018. Kommunen hyr lägenheterna i tio år, och hyr i sin tur ut dem på treårskontrakt. När kontraktet går ut ges familjerna som bor i lägenheten möjlighet att köpa den för att kunna bo kvar, annars kan kommunen hyra ut lägenheten igen.

Nytt ramavtal ger kommunerna prisvärda bostäder
Länge har SABO:s kombohus gjort det möjligt för kommunala bostadsbolag att avropa prisvärda bostadshus. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomfört en ramupphandling som gör det möjligt för över 900 kommunala bolag att bygga prisvärda hyresrätter upphandlade enligt LOU. BoKlok blev som en av fyra leverantörer utvalda. Första projektet som Bo­Klok kommer att bygga enligt SKL-avtalet blir i Leksand.
– Vi ser stora möjligheter i att kombinera hyresrätter enligt SKL-avtalet tillsammans med SilviaBo-konceptet och upplägget för blockuthyrning i samma bostadsområde. Det skapar en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter, lägenheter och radhus. Då kan vi verkligen nå olika målgrupper, i olika åldrar, med olika behov i skiftande livssituation. Vi är övertygade om att detta minskar klyftorna och segregationen på bostadsmarknaden och skapar förutsättningar för en mer inkluderande bostadsmarknad, för alla.

BoKlok
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget bygger omkring 1 200 bostäder per år och har hittills byggt 10 000 bostäder för människor med vanliga inkomster. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning. BoKlok har cirka 350 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Kontakta oss:
Kundtjänst: 020-26 55 65
Växel: 010-448 00 00
E-post: kontakt@boklok.se
www.boklok.se

www.boklok.se