Presentation

BoKlok efterlyser mark till bostäder för den normaltjocka plånboken

Publicerad 13 november 2018

Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
BoKlok bygger bostäder för människor med vanliga inkomster – ett prissegment där behovet är stort. Problemet är att det finns en brist på planlagd mark att bygga på. Nu efterlyser bostadsföretaget mer mark från kommuner och fastighetsägare.

BoKlok är resultatet av ett unikt samarbete mellan två aktörer från helt olika delar av bostadsbranschen, Ikea och Skanska. Fröet till företaget såddes när Ingvar Kamprad i början av 1990-talet ville skapa fler bostäder som Ikeas kunder skulle ha råd att bo i. Samtidigt, i svallvågen av dåvarande bostadskris, ville Skanska bygga billigare bostäder. Tillsammans tog de fram ett unikt boendekoncept för människor med vanliga inkomster.
– Normalt sett utgår man från den unika tomten och ser vad det kostar att bygga där. Vi utvecklar våra bostäder utifrån vad våra kunder har råd med, säger Bengt Fardelius, chef för affärsutveckling på Boklok.
Ett omfattande arbete har lagts på att ta reda på vad kunderna har råd med och vad de tycker är viktigast att lägga pengarna på. En ständigt uppdaterad ”kvar att bo för”-kalkyl ger en verklighetsanknuten bild av kundernas utgifter och säkerställer att BoKloks prispolicy är väl förankrad i kundernas verklighet.
– Våra bostäder byggs med förutsättningen att en ensamstående förskolelärare med ett barn ska ha råd att bo i dem, säger Bengt Fardelius.

Kostnadseffektiva processer
En stor del av BoKloks kostnadseffektivitet hämtas från företagets industriella process som strömlinjeformats under deras dryga 20 år på marknaden. Husen kan anpassas till den omkringliggande miljön och färdiga grundläggande lovhandlingar ger en byggprocess som sker både snabbare och billigare än de flesta konkurrenter på marknaden.
– Genom att använda industriella processer kan vi halvera byggtiden och minska kostnaderna med 25-30 procent jämfört med traditionellt byggande. Kortare byggtid gör att vi minskar påverkan på närområdet med färre transporter och andra störningar. I vår fabrik i Småland kan vi säkra jämn och hög kvalitet och eftersom vi bygger i trä kan vi dessutom halvera koldioxidutsläppen, säger Bengt Fardelius

Hög efterfrågan på prisvärda bostäder
Idag bygger BoKlok cirka 1 200 bostäder om året i hela Sverige. Och fler kan byggas. Med de senaste årens fokus på bostäder i högre prisklasserna inom branschen, finns ett tomrum att fylla.
– Efter en tids överutbud av dyrare lägenheter har efterfrågan på sina ställen tagit mer eller mindre tvärstopp för det segmentet. Fler hyresrätter än vanligt har visserligen byggts, men i de flesta fall ändå till för höga hyror för många som behöver en ny bostad. Ser vi till vad våra kunder kan betala så är det få som har råd att flytta in där, säger Bengt Fardelius och fortsätter:
– Kommunerna har ett ansvar och behöver tillgodose bostadsbehovet som ändå kvarstår, och efterfrågan på bostäder till rimliga kostnader är stor.

Markbristen ett hinder
Det behövs mer planlagd mark och större fokus på kommunernas ytterområden.
– Eftersom efterfrågan i branschen till stor del handlat om populära stadsmiljöer har kommunerna ofta prioriterat projekt på komplicerade fill in-tomter. Det har fått lägen i ytterområden med förutsättning för prisvärda bostäder att bli nedprioriterade.
BoKlok vill därför att kommunerna nu prioriterar upp planläggning och bygglovshandläggning av markområden med förutsättningar för bostäder till rimliga kostnader.
– Vi är alltid på jakt efter mark och vill starta dialog med flera såväl kommuner som fastighetsägare som sitter på planlagd mark där efterfrågan på de planerade byggnationerna inte längre finns.

BoKlok
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget utvecklar och bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok har hittills byggt drygt 12 000 bostäder i hela Sverige. BoKlok ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationerna efter inflyttning. BoKlok har över 450 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Kontakta oss:
Kundtjänst: 020-26 55 65
Växel: 010-448 00 00
E-post: kontakt@boklok.se
www.boklok.se