Etikettarkiv: Kommunikationslösningar

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
– Trygghetslarm har historiskt sett varit knutna till en fast apparat i hemmet, då kan man lätt känna sig bunden till sitt boende. Med hjälp av våra lösningar kan våra äldre ta med sig tryggheten ut, säger Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.

Doro grundades för mer än 40 år sedan och har sedan starten allt mer fokuserat på moderna Telecare-lösningar och erbjuder idag ett brett sortiment av mobila trygghetslarm. Genom att anpassa modern teknik, så att den blir enklare att höra, läsa och använda gör Doro det möjligt för människor att hålla kontakten, njuta mer av livet och känna sig säkrare.
– Vi har en idé om att seniorer och andra som är i behov av trygghetslarm inte enbart ska känna sig trygga i hemmet. Tryggheten ska omfatta hela deras vardag och bidra till att de kan leva ett aktivt och självständigt liv utanför hemmet, säger Annika Hübner.

Nyhet
Den senaste nyheten är Doro Connect, där användaren har en direktkoppling från det mobila trygghetslarmet till en anhörig.
– Om den anhörige inte svarar kopplas larmet automatiskt vidare till Doros larmcentral. Det här är en lösning som ger trygghet inte minst för de närstående.
Doro erbjuder även larm i form av GPS-klocka som ser ut som ett vanligt armbandsur. Förutom möjlighet till GPS-positionering innehåller larmet flera andra smarta och trygga funktioner.

Lyckad pilot
Annika berättar att lanseringen av Doro Connect föregåtts av ett pilotförsök bland seniorer i Trelleborg.
– Piloten slog väl ut, samtliga deltagare uppger att de känner sig mycket tryggare i sin vardag utanför hemmet och har därför valt att fortsätta efter försöksperiodens slut.
Hon påpekar att den förändrade åldersstrukturen i samhället ökar behovet av fler och nya trygghets- och omsorgslösningar.
– Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla produkter som möjliggör för seniorer att bo kvar hemma längre samtidigt som de bidrar till större självständighet och bibehållen trygghet i vardagen.

Doro Care
Doro utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslösningar och tjänster för äldre och funktionshindrade personer för ett självständigt och tryggt boende i hemmet.
www.doro.com

Tjeders utvecklar framtidens omsorgssystem

Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Larmföretaget Tjeders grundades 1942. Affärsidén är densamma nu som då, att vara en trygg samarbetspartner för sina kunder där tekniken är ett viktigt medel men inget mål.
– Grundtanken är att underlätta vardagen för både användare och brukare, säger Marie Svensson, vd.

Tjeders har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. En viktig del av framgångarna är att företaget tillverkar sina egna produkter.
– Vi har elektronikmontering, formsprutar våra egna plastdetaljer och utvecklar även hård- och mjukvara tillsammans med samarbetspartners, berättar Marie Svensson.
Just nu befinner sig verksamheten i en omvälvande fas. Produkterna var tidigare mer analoga men nu sker en snabb utveckling mot även digitala lösningar, och med det en ökad funktionalitet.
– Den digitala utvecklingen har bland annat lett till att vi idag kan erbjuda service och support på distans.
En viktig grundsten i Tjeders företagsfilosofi är att utvecklingen av nya produkter ska ske ur ett användarperspektiv och vara behovsstyrd.
– Bara för att tekniken finns kanske man inte ska ta fram allting. Därför utvecklar vi våra produkter i nära dialog med användarna. Det har gett oss en insikt om att vi ska använda ny teknik när den ger ett tydligt mervärde, säger Marie Svensson.

Tjänsteplattform
Tjeders skrev nyligen avtal med Göteborgs Stad gällande tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Kontraktet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.
– Vi har lång erfarenhet av liknande lösningar från sjukvården som vi nu överför till äldresektorn och ordinära boenden. En för oss relativt ny marknad där vi redan nu ser ett stort intresse även från andra kommuner.
I takt med att den digitala teknikutvecklingen går framåt sker en förskjutning av Tjeders verksamhet, från tillverkning och försäljning av produkter till att även leverera tjänster. För att ytterligare vässa sitt erbjudande har Tjeders inlett ett spännande samarbete med Aifloo som utvecklar e-hälsosystem baserade på medicinsk artificiell intelligens.
– Vi erbjuder idag lösningar med fokus på att öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ och bidra till högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ytterligare ett steg framåt, fastslår Marie Svensson.

Tjeders
Tjeders är ett svenskt personalägt företag grundat 1942 som tillverkar och säljer säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. Med Tjeders produkter och tjänster erbjuds en helhetslösning som skapar en lugn och trygg vårdmiljö för både brukare, patienter och vårdpersonal.

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Tel: 010-494 99 00
www.tjeders.se