Etikettarkiv: Skola

Nacka – superkommun i utveckling

Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Nacka är en av årets superkommuner. Fokus på en hög lägsta­nivå och ekonomi i balans är några av framgångsfaktorerna. Nu tar kommunen nästa steg och bygger stad i centrala Nacka. Totalt ska 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser få plats i hela Nacka.

Det är tidningen Dagens Samhälle som korar årets superkommuner, ett pris för kommuner ”som lyckas exceptionellt väl och står särskilt starkt rustade inför framtiden”. Utmärkelsen baseras på hur kommunen presterat inom en rad nyckelområden. Nackas framgångar är resultatet av ett långvarigt och konsekvent kvalitetsarbete och ständig utveckling, menar stadsdirektör Lena Dahlstedt:
– Årets superkommun är en väldigt rolig utmärkelse att få, eftersom den är helt faktabaserad och speglar hur det faktiskt ser ut inom våra olika områden. Utmärkelsen är ett kvitto på att vårt fokus, en riktigt hög lägstanivå i alla verksamheter, har gett resultat.

Bra skolor driver utveckling
Lena Dahlstedt lyfter fram förskolan och skolan som en nyckelfaktor när det gäller att stå starkt rustad för framtiden. Kommunen har under lång tid prioriterat utbildning högt. För tio år sedan inleddes ett strukturerat kvalitetsarbete, med tydliga mål i linje med läroplanen. Man arbetar metodiskt med kontinuerliga uppföljningar med alla skolor och förskolor varje år.
– Alla barn i Nacka ska ges de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Vi arbetar långsiktigt och uthålligt för att varenda elev ska klara sig och idag har nästan alla elever fullständiga betyg när de går ut grundskolan. Vi har ett väldigt högt snitt, jämfört med resten av landet. Vi vet att detta är oerhört viktigt för Nackaborna och också en av de faktorer som gör kommunen till en attraktiv inflyttningsort, berättar Lena Dahlstedt och tillägger:
– Vi satsar också mycket på kultur och fritid för barn och unga. Alla unga kan idag välja vilken kulturaktivitet de vill delta i. Vi har ett checksystem som har gjort det väldigt populärt och ökat tillgängligheten.
En förutsättning för utveckling och framgång är ett gott företagsklimat. Från kommunens sida vill man ge snabb och smidig service vid nyetableringar och tillstånd samt minska byråkrati och krångel.
– Vi är måna om att skapa bra förutsättningar för företagande, utveckling och innovation i Nacka. Därför arbetar vi löpande med att bli bättre och skapa förutsättningar för entreprenörskap. I Nacka startas i genomsnitt tre nya företag om dagen! Nya goda exempel är bland annat VERCITY, en mötesplats för utbildning och ed tech-hubben Beyond, som är ett nav för start-ups inom utbildningsteknologi.

Stadsutveckling i takt med Nackaborna
Nacka är idag en av de kommuner som växer snabbast. Inom de närmaste 20 åren ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser i Nacka, varav majoriteten på Västra Sicklaön, det framtida Nacka stad. Till detta kommer utveckling av lokala centrum och kommunal service. Samtidigt dras tunnelbanan till Nacka, som får tre nya stationer.
– Det pågår cirka 200 byggprojekt i kommunen och det är avgörande att utvecklingen sker i samklang och dialog med medborgarna. Centrala Nacka står inför urbanisering, men minst lika viktigt är att bevara och utveckla kommundelarnas särart och våra unika natur- och kulturvärden, säger Lena Dahlstedt.
Dagens befolkning på cirka 103 000 personer beräknas öka till 140 000, med en inflyttningstakt på närmare 2 500 nya invånare per år. Det skapar stora möjligheter, men även utmaningar.
– När kommunen växer måste vi säkerställa att välfärden utvecklas i takt med inflyttningen, utan att administrationen därför blir större och mer tungrodd. Det är en utmaning och vi ser att digitalisering av vissa processer kan vara en lösning.
Lena Dahlstedt framhåller vikten av att framtiden formas tillsammans med Nackaborna och utan att man tappar sikte på kommunens vision, om öppenhet och mångfald.
– Utveckling och förnyelse har gått som en röd tråd genom Nackas historia, från den tidiga industrialiseringen till att bli årets superkommun och bygga stad. Att vara öppen för förnyelse och mot omvärlden är en naturlig del av Nacka och en nyckel till framgång.

Skolans digitalisering innebär nya pedagogiska möjligheter

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.
Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge
kommun.

Skolans digitalisering är en nödvändighet för att skolan ska utvecklas i takt med övriga samhället. Samtidigt öppnar digitaliseringen upp nya möjligheter till individuellt lärande, effektivisering och särskilt stöd för elever som är i behov av det.

Vellinge kommun, som de senaste fyra åren utsetts till årets skolkommun och i år tilldelades Guldtrappan, en utmärkelse för digitalt lärande, har arbetat konsekvent med digitalisering i skolan sedan 2010.
– För att lyckas med digitalisering av skolan krävs att skolan redan i ett tidigt skede får med sig kommunpolitikerna på tåget. Bjud in dem till skolan så de får en bild av hur lärare och elever använder digitala verktyg. Se också till att budgeten för digitaliseringen av skolan är realistisk, räkna med att det kostar minst tjugo procent mer än beräknat, säger Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun.

Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.

Utpräglad vilja att testa nytt
– Ett tips är att börja med enkla funktioner så alla lärare vänjer sig vid att använda digitala verktyg. Vi började med att digitalisera frånvaro- och omdömeshanteringen. Därefter har vi byggt på med fler funktioner efterhand. Inled digitaliseringssatsningen i ett mindre sammanhang, gärna på lärarlagsnivå, säger Mattias Nylander, gymnasielärare på Vellinge lärcenter.
– Vi satsade redan tidigt på att erbjuda alla elever en bredd av digitala verktyg, exempelvis talsyntes och rättstavningsprogram som kan användas vid behov. En framgångsfaktor för oss är också att det finns en utpräglad vilja bland lärare och elever att använda och våga testa olika digitala verktyg, säger Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.
Lina Bårdskär Barba, andraspråkslärare på Sundsgymnasiet.

Effektiviserar lärarnas arbete
– I början av digitaliseringsprocessen gör många kommuner misstaget att stirra sig blinda på vilka digitala verktyg man ska använda, hur programmen ska installeras och hur man ska hantera it-säkerhetsfrågor. Visst är det viktigt, men dessa frågor brukar lösa sig efterhand, säger Roger Funhagen.
Han anser att kommuner bör uppmuntra lärare att våga prova sig fram med olika digitala verktyg. Kollegialt lärande är också viktigt för att det digitala lärandet ska bli framgångsrikt.
– Digitala verktyg kan även bidra till att spara tid för lärare och elever. I slöjdundervisningen har vi exempelvis lagt in svaren på vanliga frågor som eleverna ofta ställer i en digital plattform. Det gör att de slipper vänta och själva kan hitta svaret på enklare frågor. Då kan läraren fokusera mer på de elever som verkligen behöver hjälp, säger Roger Funhagen.

Årets skolranking är klar

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
– Kommunerna måste sluta slåss om lärarna och börja slåss för lärarna. Alla måste bidra för att göra läraryrket mer attraktivt. Det sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i samband med att priserna för Sveriges Bästa skolkommun delades ut i början av oktober.

Lärarförbundet presenterade nyligen sin årliga rankning Bästa Skolkommun. Rankingen som genomfördes för sextonde året i rad baseras på 13 kriterier och omfattar bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Vellinge kommun hamnade i topp, tätt följd av Orust och Ovanåker.
– Huvudsyftet är att lyfta fram de kommuner som värnar om sina lärare och sätta ljuset på hur viktiga kommuner är som lärararbetsgivare och förutsättningsgivare till en bra skola, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon påpekar att rankingen inte mäter allt, men fungerar som dörröppnare för viktiga samtal om lokal skolutveckling.
– Vi får många signaler på att rankingen driver skolutveckling och inte minst initierar att man träffas lokalt och samtalar kring styrkor och svagheter med sin skola, om vad som behöver åtgärdas och om vad som kan bli bättre.
Listan toppas av små kommuner, såväl Stockholm, Göteborg som Malmö återfinns långt ner i listan. Men enligt Johanna Jaara Åstrand spelar storleken ingen roll.
– Med rätt beslut, investeringar och dialog kan alla kommuner bli Bästa Skolkommun.

Olika recept
Utmaningarna för dagens skola är många och de ser olika ut i olika kommuner.
– Vi ska ha en skola som är likvärdig i hela Sverige. För att klara det krävs ett nationellt ansvarstagande för att säkerställa att resurserna fördelas bättre än vad som sker idag. Receptet för att säkerställa en bra skola ser inte lika ut överallt. Det handlar om att kunna anpassa organisation, lärarinsatser, specialpedagogiska insatser och andra typer av åtgärder som krävs för att eleverna ska få det som de behöver.
En av skolans allra största utmaningar är lärarbristen.
– På kort sikt så tvingas jag nog konstatera att bristen på lärare kommer att förvärras. Men kommunerna måste sluta slåss om lärarna och i stället börja slåss för lärarna. Alla måste dra sitt strå till stacken för att göra yrket mer attraktivt. Högre löner, bättre villkor och större tillit till lärarna är viktiga grundstenar i det arbetet, avslutar Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2017:

Plats Kommun Poäng Plac. 2016
1 Vellinge 713 1
2 Orust 1058 42
3 Ovanåker 1068 52
4 Kalmar 1100 12
5 Aneby 1144 60
6 Piteå 1184 5
7 Grästorp 1208 93
8 Osby 1209 48
9 Varberg 1219 2
10 Lomma 1285 22

Kompletta lösningar från SchoolSoft

Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
SchoolSoft är den mest kompletta webbaserade tjänsten för administrativa processer i skolan. I 15 år har företaget gått i bräschen för digitala lösningar som underlättar för pedagoger, lärare och föräldrar och frigör tid till undervisning.

Den svenska skolan står inför en omfattande digitalisering, som kräver nya helhetslösningar. Detta skapar stora möjligheter för skolan att utvecklas med nya, effektiva arbetssätt som gagnar såväl elever som pedagoger.
– Det är en väldigt spännande tid och vi ser en enorm potential för hur vi kan förbättra och underlätta verksamheten i våra skolor med hjälp av digitala verktyg, säger Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
Hernán Ruiz, som tillträdde som VD i våras, har en bakgrund som entreprenör och för honom är en av de viktigaste aspekterna med det nya uppdraget att han får arbeta inom en samhällsnyttig verksamhet. SchoolSoft var en av de första aktörerna av sitt slag i Sverige när det grundades 2003.

Utmaningar i vuxenutbildning
SchoolSoft är i grunden en dokumentations- och kommunikationsplattform, men har under årens lopp breddats väsentligt och är idag en ledande leverantör av helhetslösningar för de flesta administrativa processer i skolan samt för kommunernas elevadministration. Ett område där Hernán Ruiz ser att SchoolSoft kan vara en drivande kraft för nya lösningar är inom vuxenutbildning. Där finns idag stora utmaningar, inte minst för att få nyanlända i arbete.
SchoolSoft har idag 100 procent av marknaden för folkhögskolor, 70 procent av friskolorna och 10 procent av de kommunala skolorna.
– Vi ser att kommuner och skolor gärna vill ha en helhet och där kan SchoolSoft fungera som ett nav, dit man kan koppla tjänster från andra företag. Det kan exempelvis röra sig om lösningar för digitala prov, digitala pedagogiska hjälpverktyg eller digitala läromedel. Det gäller att kommuner gör noggranna och verklighetsbaserade upphandlingar för att få en välfungerande lösning. Vi erbjuder ett enhetligt digitalt ekosystem där man som elev, vårdnadshavare och pedagog endast behöver en inloggning, säger Hernán Ruiz.
Hernán Ruiz är positiv till den nya nationella digitaliseringsstrategin för skolan.
– Strategin har en bra ambition och målsättning och kommer att betyda mycket för utvecklingen av skolan. I förlängningen handlar det om hur Sverige utvecklas som nation och där vill SchoolSoft bidra.

SchoolSoft
SchoolSoft erbjuder helhetslösningar för all administration på skolor, från förskolan till folkhögskolor och Komvux. Såväl friskolor som kommunala skolor använder systemet. Vi erbjuder ett långsiktigt användarvänligt helhetsstöd för lärande och skolutveckling. I systemet finns allt som behövs för att hantera skolans administration och kommunikation. SchoolSoft kan dessutom enkelt integreras med alla vanliga schemasystem och elevregister på marknaden, vilket gör systemet än mer flexibelt.
www.schoolsoft.se