Presentation

Kompletta lösningar från SchoolSoft

Publicerad 8 november 2017

Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
SchoolSoft är den mest kompletta webbaserade tjänsten för administrativa processer i skolan. I 15 år har företaget gått i bräschen för digitala lösningar som underlättar för pedagoger, lärare och föräldrar och frigör tid till undervisning.

Den svenska skolan står inför en omfattande digitalisering, som kräver nya helhetslösningar. Detta skapar stora möjligheter för skolan att utvecklas med nya, effektiva arbetssätt som gagnar såväl elever som pedagoger.
– Det är en väldigt spännande tid och vi ser en enorm potential för hur vi kan förbättra och underlätta verksamheten i våra skolor med hjälp av digitala verktyg, säger Hernán Ruiz, VD för SchoolSoft.
Hernán Ruiz, som tillträdde som VD i våras, har en bakgrund som entreprenör och för honom är en av de viktigaste aspekterna med det nya uppdraget att han får arbeta inom en samhällsnyttig verksamhet. SchoolSoft var en av de första aktörerna av sitt slag i Sverige när det grundades 2003.

Utmaningar i vuxenutbildning
SchoolSoft är i grunden en dokumentations- och kommunikationsplattform, men har under årens lopp breddats väsentligt och är idag en ledande leverantör av helhetslösningar för de flesta administrativa processer i skolan samt för kommunernas elevadministration. Ett område där Hernán Ruiz ser att SchoolSoft kan vara en drivande kraft för nya lösningar är inom vuxenutbildning. Där finns idag stora utmaningar, inte minst för att få nyanlända i arbete.
SchoolSoft har idag 100 procent av marknaden för folkhögskolor, 70 procent av friskolorna och 10 procent av de kommunala skolorna.
– Vi ser att kommuner och skolor gärna vill ha en helhet och där kan SchoolSoft fungera som ett nav, dit man kan koppla tjänster från andra företag. Det kan exempelvis röra sig om lösningar för digitala prov, digitala pedagogiska hjälpverktyg eller digitala läromedel. Det gäller att kommuner gör noggranna och verklighetsbaserade upphandlingar för att få en välfungerande lösning. Vi erbjuder ett enhetligt digitalt ekosystem där man som elev, vårdnadshavare och pedagog endast behöver en inloggning, säger Hernán Ruiz.
Hernán Ruiz är positiv till den nya nationella digitaliseringsstrategin för skolan.
– Strategin har en bra ambition och målsättning och kommer att betyda mycket för utvecklingen av skolan. I förlängningen handlar det om hur Sverige utvecklas som nation och där vill SchoolSoft bidra.

SchoolSoft
SchoolSoft erbjuder helhetslösningar för all administration på skolor, från förskolan till folkhögskolor och Komvux. Såväl friskolor som kommunala skolor använder systemet. Vi erbjuder ett långsiktigt användarvänligt helhetsstöd för lärande och skolutveckling. I systemet finns allt som behövs för att hantera skolans administration och kommunikation. SchoolSoft kan dessutom enkelt integreras med alla vanliga schemasystem och elevregister på marknaden, vilket gör systemet än mer flexibelt.
www.schoolsoft.se