Högre kvalitet på personlig assistans genom Aiai

Publicerad 26 oktober 2015

Louise Frei, kundansvarig säljare och Magnus Crossner, vd på Kaustik. Foto: Lo Larsson Birgersson
Louise Frei, kundansvarig säljare och Magnus Crossner, vd på Kaustik. Foto: Lo Larsson Birgersson
Hälften av alla privata assistansföretag använder idag Aiai, Kaustiks efterfrågade webbtjänst för administration av personlig assistans. På senare år har allt fler kommuner valt att implementera samma möjlighet till effektivisering och kvalitetskontroll.

2006 lanserade Kaustik den första versionen av verksamhetsstödet Aiai (Administrativ Interaktiv Assistans över Internet) som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för den som arbetar med eller brukar assistans. Aiai underlättar och automatiserar den omfattande administration som personlig assistans kräver, vilket innebär att användarna i högre grad kan fokusera på utförandet. Med drygt 40000 användare är Kaustik marknadsledande i Sverige vad gäller verksamhetssystem för personlig assistans.
– SKL har identifierat välfärdsteknologi som ett prioriterat utvecklingsområde för Sveriges kommuner. Vi ser därför goda möjligheter att täcka kommunernas behov inom vår nisch eftersom kommunerna till stor del har samma behov som de privata utförarna, säger Kaustiks vd Magnus Crossner.
Sundsvalls kommun, Sölvesborgs kommun och stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad är exempel på kommuner som börjat använda Aiai med framgång. Intresset är stort även från andra kommuner. Nyfikenheten hur Aiai kan frigöra tid och säkra kvalitet inom kommunens verksamhet är stor, säger Louise Frei, kundansvarig säljare.

Effektiv schemafunktion spar tid
Kärnan i Aiai är en schemafunktion med automatiska tidrapporter och lönehantering som kontrolleras mot aktuella kollektivavtal och arbetstidslagen. Aiai håller koll på myndigheternas redovisningskrav. Försäkringskassans räkning och annan nödvändig rapportering upprättas automatiskt. Aiai innehåller dessutom ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation och journalhantering som Socialstyrelsen/IVO kräver för beslutande insatser enligt LSS.
– Ytterligare en fördel med Aiai är att systemet ständigt uppdateras utifrån nya regelverk för tillstånd och dokumentation. Det gör det enklare för användarna att hålla sig uppdaterade kring exempelvis nya krav från Försäkringskassan, säger Louise Frei.
När månadens sista arbetspass är över skapar Aiai automatiskt räkningen och tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat och med hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell jour/ väntetid.

Samhällsengagemang
Kaustik är ett IT-företag, men också ett kunskapsföretag som med ett genuint engagemang förmedlar kompetens och driver angelägna frågeställningar inom området personlig assistans. De tre kommande åren medverkar Kaustik exempelvis på Almedalsveckan, där de arrangerar seminarier och bjuder in intresseorganisationer, Försäkringskassan och andra aktörer till debatter om framtidens personliga assistans.
– Vi driver också Aiai Akademi, en mötesplats för Aiai-användare från såväl privat som offentlig sektor med kompetensutveckling i fokus. Aiai Akademi arrangerar regelbundet uppskattade mötesplatser där vi exempelvis bjuder in arbetsrättsexperter och andra aktörer som håller seminarier. Utbildningarna berör områden där kraven på kunskap är hög och där man har stor nytta av Aiai som systemstöd, säger Louise Frei.
Kaustik expanderar och har på kort tid växt från 15 till 21 medarbetare.
– Vår verksamhet karakteriseras av ett brinnande engagemang för personlig assistans. Flera anställda är själva assistansberättigade eller lever med barn med behov av personlig assistans. Andra har tidigare arbetat som personliga assistenter, vilket ger oss en ovärderlig kompetens kring hur personlig assistans fungerar i praktiken. Vårt samhällsengagemang tillsammans med den djupa förståelsen och egna erfarenheten kring personlig assistans gör oss helt klart unika som IT-leverantör säger Magnus Crossner.

Kaustik
Kaustik startades 2003 och utvecklar webbtjänsten Aiai och Omsorg24, en skräddarsydd webbtjänst för HBV- hem och LSS-boenden. Aiai effektiviserar och säkerställer god kvalitet för administration av personlig assistans. Aiai är marknadsledande i Sverige med fler än 40 000 användare.

Kaustik AB
Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Nygatan 20 B, 702 11 Örebro
www.aiai.se
www.omsorg24.se