Bra på att skapa möten mellan kommun och företag

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Annika Wihlborg

Envirotainer är världsledande inom säkra flygtransporter av kylda läkemedel. Efter många år i Knivsta kommun valde Envirotainer, med drygt 145 medarbetare i Sverige, att 2013 flytta sitt globala huvudkontor till Upplands Väsby kommun.

Simon Angeldorff, vd på Envirotainer.
Simon Angeldorff, vd på Envirotainer.

Eftersom vi har medarbetare från såväl Uppsala som Stockholm ville vi etablera oss i en kommun mellan de båda städerna. Vi prioriterar ett attraktivt logistiskt läge. När vi hittade en lokal som passade oss i Infra City i anslutning till E4:an bestämde vi oss för att flytta till Upplands Väsby kommun, säger Simon Angeldorff, vd på Envirotainer.
För Envirotainer är Infra City, som både kan erbjuda bra kommunikationer med bil, buss och pendeltåg samt en infrastruktur i form av lunchrestauranger, gym och butiker, ett attraktivt läge som matchar företagets globala verksamhet.
– Upplands Väsby kommun erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat som ofta rankas högt i nationella näringslivsrankingar. Väsby Promotion agerar dessutom proaktivt och för en kontinuerlig dialog med oss och andra företag, säger Simon Angeldorff.

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.
Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Flytten underlättade rekryteringen
För Envirotainer har flytten till Upplands Väsby bland annat gjort det lättare att rekrytera medarbetare från såväl Upplands Väsby som närbelägna Sigtuna och Sollentuna kommun.
– Vi fick besök av kungaparet när de besökte kommunen. Nästa vecka får vi besök från en av kommunens ledande politiker, vilket tyder på att de verkligen är lyhörda för våra åsikter. De bjuder även regelbundet in till frukostmöten, näringslivsdagar och liknande, säger Simon Angeldorff.
– En välfungerande dialog mellan företag, politiska företrädare och tjänstemän utgör grunden till ett attraktivt företagsklimat. Företagen har ofta en tydlig bild av vad som krävs för att de ska kunna utvecklas och växa, för oss som politiker handlar det mycket om att vara lyhörda för deras behov och att regelbundet besöka företagen för att förstå deras utmaningar, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun.

Dialogdagar förkortar beslutsvägarna
Väsby Promotion är en fristående ekonomisk förening som arrangerar möten och fungerar som en av kontaktytorna mellan företagare, politiker och kommunala tjänstemän. Varje år arrangeras dessutom Dialogdagarna, som samlar politiker, tjänstemän och många av kommunens företagare under samma tak för att diskutera aktuella näringslivsfrågor.
– Vår främsta framgångsfaktor är de välfungerande kontaktytor vi lyckats skapa. De mötesplatser och forum som arrangeras kontinuerligt förkortar beslutsvägarna och underlättar dialogen mellan olika aktörer i kommunen, säger Mathias Bohman.