Digitala lösningar för vård, omsorg och hälsa

Publicerad 27 oktober 2015

Mona Jonsson, verkställande sekreterare för Hälsans nya verktyg.
Mona Jonsson, verkställande sekreterare för Hälsans nya verktyg.
För att möta välfärdens utmaningar krävs digitala lösningar, men det kan vara svårt att ta nästa steg.
Flera beslutsfattare vänder sig därför till den oberoende föreningen Hälsans nya verktyg för att få kunskap och inspiration.

Sverige har en åldrande befolkning, och det krävs stora förändringar för att hantera de utmaningar som myndigheter och organisationer ställs inför. Digitala lösningar är viktiga pusselbitar som kan effektivisera vård och omsorg och samtidigt förbättra vardagen för individen.
– De flesta äldre vill bo kvar hemma och det finns smarta lösningar för individ, personal och anhöriga som gör att äldre kan bo hemma en längre tid. Dessutom kan samhällets resurser utnyttjas mer optimalt, säger Mona Jonsson, verkställande sekreterare för Hälsans nya verktyg.
Hälsans nya verktyg startades som ett VINNVÄXT-initiativ, som med hjälp av medel från VINNOVA och regionala aktörer i Östergötland har arbetat aktivt med att stimulera utbudet av nya digitala lösningar för vård, omsorg och hälsa. Det tioåriga projektet avslutades vid årsskiftet, och Hälsans nya verktyg, som numera är en nationell aktör och förening med det oberoende forskningsinstitutet SICS Swedish ICT som värd, bytte då kurs.
– Idag finns det många bra produkter och tjänster på marknaden. Problemet är att de inte nyttjas. Istället för att stimulera utbudet hjälper vi nu beslutsfattare att identifiera hinder och behov, och para ihop det med de möjligheter som finns på marknaden.

Oberoende aktör
Nyckelfri hemtjänst, mobila digitala larm, nattillsyn med kamera, robotar vid måltider, digitalt anhörigstöd och vård på distans med hjälp av kameror är några av de smarta lösningar som en del kommuner och privatpersoner redan använder.
– Som en oberoende aktör utan fokus på försäljning av produkter tar vi i nätverket fram goda exempel på verktyg som innehåller relevant fakta och lärdomar om en lösning. Vi tar reda på varför andra har satsat på produkten eller tjänsten och vad som var viktigt inför investeringsbeslutet.
Föreningen dokumenterar de satsningar som har genomförts i Sverige och utomlands, samarbetar med Myndigheten för delaktighet och andra aktörer, samt anordnar relevanta nätverksmöten där människor med intresse för digitala lösningar inom hälsa, vård och omsorg kan dela med sig av kunskap och erfarenheter.
– Med vår tioåriga erfarenhet och det samlade nätverket har vi en verklig möjlighet att nå beslutsfattare som i detta nu står inför utmaningar. Hälsans nya verktyg jobbar för att kunskapen och verktygen ska nå de som sitter med frågor kring digital välfärdsteknik, och få dem att ta nästa steg.

Hälsans nya verktyg
• Värd för Hälsans nya verktyg är forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.
• Med tio års erfarenhet av innovationsfrämjande har Hälsans nya verktyg sadlat om till att hjälpa beslutsfattare att ta nya steg mot digital välfärdsteknik.
• Hälsans nya verktyg är ett nationellt nätverk som stöttar beslutsfattare med kunskap, inspiration och möten.
• För att nå ut med kunskap om nyttiga exempel och hur man kan ta nästa steg, samlar Hälsans nya verktyg ett medlemsnätverk. Gå med i nätverket på www.hnv.se/medlemsinformation

Kontaktperson:
Mona Jonsson
Tel: 070-891 92 91
mona@hnv.se
Läs mer på hnv.se