Digitalisering är nödvändigt för Älmhult

Publicerad 27 oktober 2015

Tomas Rikse, Kommunchef i Älmhults kommun.
Tomas Rikse, Kommunchef i Älmhults kommun.
Kommunchef Tomas Rikse vill skapa överraskande bra kundupplevelser. Genom att sätta kunden i centrum, ställs också krav på bättre sammanhängande interna rutiner och processer. Nu håller det inte längre att bara förbättra inom enskilda förvaltningar och verksamhetssystem. Rätt information måste bli tillgänglig för invånare själva, så väl som för personal. Arbetsrutiner måste förenklas och automatiseras. Digitaliseringen är en avgörande möjliggörare för att förenkla och förbättra.

Tomas framhåller att oavsett var och hur en kommuninvånare kommer i kontakt med kommunen, så ska man få samma positiva upplevelse. För att uppnå detta måste all information som finns om invånaren i kommunens system och delvis i andra myndigheters system, finnas tillgänglig för behöriga. Vi jobbar mot att en invånare ska kunna komma in i en självserviceportal, där man kan se all information om sina engagemang med kommunen. Väljer man att ändra en tjänst eller söka nytt, så sker detta i första hand via eTjänster, där formulär är för­ifyllda med den kvalitetssäkrade information som kommunen redan har. Detta gör det enklare för invånare och det blir färre fel att hantera för handläggare.

Robert Palmkvist, IT-chef i Älmhults kommun.
Robert Palmkvist, IT-chef i Älmhults kommun.
Det nya arbetssättet
En stor del av kommunens kundkontakter är personliga möten eller telefonsamtal. Robert Palmkvist som är IT-chef framhåller att vi inte längre kan agera utifrån interna organisatoriska gränser och hur olika IT-system sätter gränser. Här ställs ökade krav på att det är enkelt för kommunens behöriga medarbetare att ha tillgång till rätt information från rätt plats samt att det finns gemensamma arbetsrutiner. Om flera medarbetare kommer åt mera information från flera olika system och platser, så ställer detta högre krav på säkerhet och kontroll.

Säkerhetslösning finns på plats
Vi har redan en Identitetslösning på plats som möjliggör att på detaljerad nivå och med hög säkerhet styra tillgång till olika system och information säger Robert. Lösningen bygger på en kombination av delegerad administration, samt kvalitetssäkring mot centrala register. Detta är en lösning man utvecklat ihop med Pulsen.

Integrationer är nästa steg
Tomas ser att nästa steg i digitaliseringen är att satsa på integrationer för att tillgängliggöra information där den underlättar för medborgare. Integrationerna är också nödvändiga för att automatisera eller förenkla interna processer. Genom samverkan med Pulsen Connections, delar vi och återanvänder integrationer och funktionalitet ihop med många andra kommuner.

Pulsen
Pulsen är ett av Sveriges större IT-företag med ca 700 anställda och är den enda leverantören som har alla fyra nya Kammarkollegier avtal för IT-tjänster. Pulsen tillhandahåller lösningar för bl.a. omsorg, skola, informationssäkerhet, eTjänster, eFörvaltning, processer, integrationer och mobila arbetsplatser. Företaget är privatägt och har en lång tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner.

Pulsen AB
Nils Jakobsonsgatan 5
501 15 Borås
Tel: 033-17 18 00
E-post: kabi.hansson@pulsen.se
www.pulsen.se