Digitaliseringen måste upp på kommunledningsnivå

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Clas Lewerentz

Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk.
Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk.
Tioårsjubilerande Föreningen Sambruk arbetar med att skapa bättre förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling baserad på e-tjänster. En viktig fråga i dagsläget är att få upp it-frågorna på kommunledningsnivå.

Föreningen Sambruk organiserar idag drygt en tredjedel av Sveriges kommuner vilka tillsammans omfattar mer än hälften av landets befolkning. Föreningens verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson, är en av initiativtagarna som träffades för 12 år sedan och konstaterade att kommunerna har likartade verksamheter och borde kunna samordna utvecklingen av it-system och e-tjänster på ett mer kostnadseffektivt sätt. Claes-Olof framhöll samtidigt att det saknades ett forum där man kunde diskutera processer och verksamhetsutveckling.
– Att vi är över 100 medlemmar idag och är verksamma efter tio år tycker jag bevisar att det behövs ett forum som Sambruk.

Enklare för medborgarna
Grundbulten i föreningen är samverkan, framhåller Claes-Olof Olsson.
– Sambruksfilosofin är att lära av varandra, inte av systemleverantörerna. Deras affärsidé är att sälja system, inte att lära ut verksamhets- eller processoptimering.
– De mer framsynta kommunerna pratar om att vi måste tänka i termer av digitalisering av hela den kommunala verksamheten. Det vi försöker bidra med på olika sätt är att hjälpa kommunerna hjälpa sig själva att utveckla e-tjänster som tillför verksamheten och medborgarna något av värde. Vi satsar främst på den sortens e-tjänster som går att generalisera på nationell nivå, berättar Claes Olof Olsson.

Första gemensamma e-tjänsten
Ett av föreningens projekt har levererat Sveriges första – och hittills enda – nationellt gemensamma e-tjänst, kallad FixaMinGata.se. Om någon upptäcker en trasig belysning, ett hål i gatan eller nedskräpning som hindrar trafiken, så kan han/hon rapportera detta på ett enkelt sätt.
– FixaMinGata fungerar likadant oavsett vilken kommun du befinner dig i. Det finns många tjänster som kommunerna tillhandahåller som skulle kunna fungera på samma enkla sätt, framhåller Claes-Olof.
En annan aktuell fråga är molntjänster.
– Från föreningens sida försöker vi hjälpa kommunerna att värdera och utnyttja denna möjlighet, bland annat genom att ta fram utbildningsmaterial för att kunna driva frågan på ett konstruktivt sätt och dra nytta av molntjänster, kommenterar Claes-Olof Olsson.

Viktigt engagera kommunledningen
Om vi blickar framåt, vad ser du för stora utmaningar framöver från Sambruks horisont?
– Jag känner att vi behöver arbeta mera med kommunernas ledningsfunktioner och få kommunledning och förvaltningschefer att förstå att digitaliseringen berör även dem och att det är viktigt att de involverar sig. Många tycker fortfarande att det här är en fråga för it-avdelningarna, men det är det inte, det är en verksamhetsfråga, understryker Claes-Olof Olsson.