En komplett lösning för framtidens skola

Publicerad 27 oktober 2015

Skoladministration från IST är en komplett lösning utvecklad helt och hållet med fokus på skolans behov.
– För oss var IST:s nya skol­administrativa system ett självklart val. Inga andra system uppfyllde alla våra krav och gav en sådan funktionalitet, säger Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige.

IT-systemen i skolan är helt centrala för alla delar av verksamheten. Ändå har många skolor och utbildnings­företag ett lapptäcke av lösningar, som inte är anpassade efter skolans speciella behov och som inte fungerar tillsammans som en helhet. När utbildningsföre­taget Lärande i Sverige, med grundskolor och gymnasieskolor i hela landet, skulle byta IT-system utvärderade de flera olika lösningar.
– Tidigare hade vi olika system för grundskolan och gymnasieskolan, de var ineffektiva och inte synkroniserade med varandra. Dessutom var de dyra. Vi fastnade snabbt för IST:s skoladmin­istrativa system eftersom det var den enda lösningen som uppfyllde samtliga av våra krav. Vi ville ha en webbaserad helhetslösning, för både grundskola och gymnasium med ett modernt och användarvänligt gränssnitt. IST har som vision att skapa det absolut bästa elev­administrativa IT-systemet och det märks, säger Ole Lidegran.

Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige. Foto: Pernilla Lindblom
Ole Lidegran, IT-chef på Lärande i Sverige. Foto: Pernilla Lindblom

Klart i grundskolan
Grundskolan var först ut med att byta till det nya systemet. Processen började förra hösten och var klar lagom till skolstart i år. Nu pågår arbetet med gymnasieskolan, som börjar använda det nästa höst. Ole Lidegran jämför processen att byta IT-system med en hjärttransplantation:
– Det är enormt omfattande och ingenting allvarligt får inträffa under tiden, för då rämnar hela verksamheten. Det är en stor utmaning, men samtidigt väldigt stimulerande och roligt.
Ole Lidegran lyfter fram att en stor fördel med systemet är att Lärande i Sverige från början har varit en aktiv part i processen och kunnat påverka utformningen av lösningen. Ingenting är hugget i sten, utan det finns en öppen­het från IST:s sida för att anpassa och förfina verktygen så att de uppfyller alla specifika krav. Samarbetet med IST fungerar som en kreativ process.
– IST är en samarbetspartner, inte enbart en leverantör, och man har varit mycket lyhörd för våra önskemål. Den här sortens samarbete förutsätter att man delar samma värderingar och mål och det känner jag verkligen att vi gör. Det finns ett ömsesidigt förtroende och respekt, säger han.

Största leverantören
IST är en av Nordens främsta leverantörer av system, lösningar och konsulttjänster till förskola, skola och vuxenutbildning med över hälften av alla kommuner i Sverige, Norge och Danmark på kundlistan. Syftet med IST:s lösningar är att effektivisera admin­istrationen, underlätta kommunikationen och skapa nya möjligheter i lärandet. Eftersom företaget har mer än trettio års erfarenhet inom utbildningssektorn finns det ett stort verksamhetskunnande och insikt i de speciella behov och utmaningar som utbildningssektorn har.
– Skolan skiljer sig från många andra verksamheter och därför är det en enorm fördel att ha en lösning som är skapad enbart för oss, framhåller Ole Lidegran.
– Vi måste ha en lösning som fungerar för myndighetsutövning, schemaläggning, frånvarorapportering, betyg, kommunikation med elever och föräldrar, ekonomi och en rad andra saker. Inom IST:s lösning ryms allt under ett och samma tak. Vi kommer att kunna analysera data och göra mycket bättre uppföljningar, till exempel när det gäller kopplingen mellan frånvaro och resultat. På så sätt kan vi driva en ännu bättre verksamhet.

Löst utmaningar
Som i all implementering av nya system har det funnits en del barnsjukdomar, men dessa har upptäckts och kunnat åtgärdas i samarbete med IST.
– Det går aldrig att undvika helt. Men när man vill nå sitt mål och skapa något nytt måste man uppför berget först för att sedan kunna njuta av utsikt­en, konstaterar Ole Lidegran.
Eftersom systemet har en så hög grad av automation sköts många uppgifter utan att personalen ens behöver tänka på dem, och det har varit lite av en omställningsprocess, berättar han.
– Det har faktiskt hänt att personal har känt stress över hur de ska hantera något i det nya systemet och så visar det sig att den uppgiften redan är löst genom en automatisk funktion.
Nu ser Ole Lidegran fram emot att få alla bitar på plats och att ha en helhetslösning för alla skolor i koncernen.
– Jag känner mig enormt trygg i vårt val av samarbetspartner. Detta kommer att innebära en enorm förbättring och effektivisering för hela vår verksamhet.

IST
IST har i mer än trettio år försett skolor och kommuner med system – och kunskap – som ger personal, föräldrar och elever verktygen de behöver i vardagen. Vi skapar lösningar som effektiviserar administrationen, förbättrar kommunikationen och ger mer tid till det som är viktigt – undervisningen.
www.ist.comVi är cirka 250 anställda i Sverige, Norge och Danmark och vi jobbar med mjukvaruutveckling, produkt­ledning, design, verksamhetsutveckling, support och mycket mer. För oss kommer alltid kunden först, och det präglar vårt sätt att vara och hur vi arbetar.
www.ist.com