Fokus på e-hälsa i VLL

Publicerad 27 oktober 2015

Ett av Västerbottens läns landstings prioriterade områden är att stärka styrning och ledning av e-hälsa så att tjänster och lösningar baserade på informationsteknik skapar nytta för invånare, patienter, personal och beslutsfattare.

Christina Igasto, e-hälsochef i Västerbottens läns landsting.
Christina Igasto, e-hälsochef i Västerbottens läns landsting.

Vårdsektorn står inför stora utmaningar. Många av dagens IT-system kom till under en tid då det inte fanns krav på hur systemen skulle samverka. Samtidigt behöver vården ta till sig ny teknik och nya lösningar som gör vården tillgänglig och flexibel.
I Västerbotten har landstinget därför skapat en e-hälsoenhet som ansvarar för IT- och teknikstrategi med fokus på just nytta.
– Invånare och personal vill ha digitala tjänster som stödjer deras behov på samma sätt som digitala tjänster gör inom andra områden. Det krävs en medveten strategi och handlingsplan för e-hälsoarbetet för att nå dit även inom vården, säger Christina Igasto, e-hälsochef i Västerbottens läns landsting.

Thomas Molén, strateg för vård på distans vid e-hälsoenheten.
Thomas Molén, strateg för vård på distans vid e-hälsoenheten.

Tillgängligare vård
Arbetet med e-hälsa i Västerbottens läns landsting omfattar också vård på distans, där samspel mellan tekniska lösningar och innovativa arbetssätt gör att rätt kompetens och rätt information blir tillgänglig oberoende av var patient eller personal befinner sig.
– Patienter med reumatologisk sjukdom i Skellefteå och Lycksele kan sedan fem år tillbaka träffa sin läkare i Umeå via video. Ett annat exempel är att vi erbjuder patienter med blodcancer i norra regionen besök av distansläkare i hemmet. Det har kraftigt minskat riskerna för patienter som är infektionskänsliga och reducerat restiderna avsevärt, säger Thomas Molén, strateg för vård på distans vid e-hälsoenheten.
– Vi vill utgå från arbetssätt som lämpar sig bäst för att främja en god, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård. Ska vi klara framtiden är det den vägen vi måste gå, avslutar de.

Västerbottens läns landsting
E-hälsa definieras som all IKT och teknik i hälso- och sjukvården i Västerbottens läns landsting. I ett samarbete med flera landsting ligger fokus på Framtidens vårdinformationsstöd – där utgångspunkten är IT-stöd för invånarnas, personalens och beslutsfattarnas behov.
I Västerbotten bor cirka 262 000 människor på en åttondel av Sveriges yta. Länet är landets näst största. ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”.

Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Tel. vxl: 090-785 00 00
www.vll.se/ehalsa