Gränsöverskridande fokus i Övertorneå kommun

Publicerad 27 oktober 2015

Foto: Viktor Lahti
Foto: Viktor Lahti
I Övertorneå kommun har man anammat såväl begreppet ”gränsöverskridande” som innebörden i det i många konstellationer. Kommunen verkar i nära samarbete med såväl grannkommuner som över nationsgränserna och satsar aktivt på att utveckla sitt näringsliv.

Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun.
Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun.

Näringslivschef Stig Kerttu i Övertorneå kommun har varit en av de drivande krafterna bakom att utveckla samverkan mellan de nordligaste kommunerna för att etablera nya företag och verksamhet i Norrbotten.
– Det har varit och är en kraftig tillväxt i flera kommuner här och sådana förändringar påverkar oss allihop. Ur en näringspolitisk synvinkel har vi därför skapat North Business Arena, där de åtta nordligaste kommunerna gått samman i ett treårigt samverkansprojekt.
Ett annat exempel på regionens gränsöverskridande inriktning är det utbyte som pågår över riksgränsen. På senare år har många nya företag med både finskt, norskt och ryskt ursprung sökt sig till området, som också historiskt har haft anknytning till Barentsområdet och Nordkalotten. Detta avspeglas även i kommunens skolväsende.
– Vi har en nordisk yrkesskola – Utbildning Nord – med studenter från en mängd olika nationer. Därutöver har vi Tornedalens folkhögskola och Gräns­älvsgymnasiet som samverkar med andra skolor inte bara i Sverige utan också i exempelvis Finland.

Tillväxt inom flera sfärer
Kerttu framhåller att just närheten till naturen är en av områdets stora styrkor. Besöksnäringen står för en stor del av sysselsättningen och tillsammans med näringslivet har man mutat in varumärket Polcirkelland – Land of the Arctic Circle.
– Norra polcirkeln går igenom kommunen vilket är en utmärkt grogrund för besöksnäringen såväl på sommaren som på vintern. Vi har dessutom Västeuropas största laxälv och fantastiska möjligheter för jakt som lockar många besökare. Samverkan regionalt med bland annat Swedish Lapland är av stor betydelse.
Också inom andra sfärer genomgår kommunen en stark tillväxt. Kerttu berättar att det finns flera privata initiativ till att utveckla kulturutbudet och från myndighetshåll satsas det på ett välutvecklat IT-nätverk med hög hastighet. Övertorneå har därtill profilerat sig som Sveriges första Ekokommun, något som inkluderar allt ifrån ekologisk odling till aktiva samarbeten med Svea Skog, LKAB, LRF och många fler för att förbättra klimatet och vidareutveckla olika typer av kraftkällor.

Effektiv integration
Kollegan Carina Ylipuranen är förvaltningschef för Stöd och omsorgsförvaltningen i Övertorneå kommun och hon berättar att det pågår ett intensivt arbete för att locka nya invånare. Ett led i det arbetet är ett avtal med Migrationsverket om att ta emot kvotflyktingar, som hittills har fallit mycket väl ut.
– Vi har en effektiv integration och fokuserar på att ta vara på våra nya invånares kompetenser och hitta utbildningsmöjligheter och praktikplatser för de som behöver komplettera sina kunskaper. Övertorneå blir ju deras hemkommun och fördelen med en liten kommun är att de snabbt kan komma in i SFI och få stöd via arbetsförmedlingen.
Bland annat vården, som har haft brist på personal, har dragit stor nytta av de nyanlända och Carina framhåller att kommunen nog hade haft svårt att hantera personalbristen över sommaren om det inte varit för deras insatser.
– Vårt viktigaste mål är att ingen ska behöva sitta hemma utan ska kunna komma ut och skapa kontaktytor genom exempelvis familjecentralen, föreningar eller andra aktiviteter. Många som är födda här engagerar sig dessutom gärna i att få nysvenskarna att känna sig välkomna!

Antti-Pekka Palokangas.
Antti-Pekka Palokangas.

Positiv attityd till företagande
En av de företagare som etablerat sig i området är Antti-Pekka Palokangas. Han har arbetat med Övertorneås utveckling sedan Sverige gick med i EU. Hans roll då var projektledare, men under samma period fick han tillfälle att starta eget. Han tog chansen och sedan dess har han drivit fritidsaktiviteter och -anläggningar i samarbete med Tornedalen.
– Området är väldigt populärt, särskilt för besökare från Frankrike och Tyskland samt övriga Mellaneuropa och efterfrågan är stor framförallt under vintertid. Då jag 2009 tog över verksamheten kring Svanstein Lodge var det med vetskapen att såväl kommunen som skogsägarna har en mycket positiv inställning till besöksnäringen.
Antti-Pekka har även anläggningar i Finland och han berättar att perspektivet i regionen överlag är internationell. Nästa steg är att utöka kontakten med nationer österut och visa fram den oerhört vackra naturen samt möjligheterna i norra Skandinavien.
– Här går det hemtrevliga och det vilda hand i hand och det finns stora värden att utforska och utveckla. I Finland och Sverige arbetar man på olika sätt, men båda kan lära av varandra vad gäller att lyfta fram sina regioner. Attityden och viljan finns, inte tu tal om saken, men det finns mycket kvar att utveckla, avslutar han.

Övertorneå kommun
Mitt i vackra Tornedalen, vid gränsen till Finland, ligger Övertorneå. Kommunen är stor som Blekinge och norra kommundelen korsas av Polcirkeln. Här upplever man midnattssol på sommaren och magiska norrsken under vintern! Kommunen har god ekonomi, låg kommunalskatt, billigt boende, bra kvalité i barnomsorg, äldreomsorg och närhet till naturen.

Övertorneå kommun
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå
Tel. vxl: 0927-720 00
E-post: kommun@overtornea.se
www.overtornea.se