It i skolan – ett sätt att skapa framtida världsmedborgare

Publicerad 27 oktober 2015
Text: Anette Bodinger

Daniel Broman, chef för Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.
Daniel Broman, chef för Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.
– Vi ser satsningen på it i skolan som en förutsättning för att våra kommuninvånare ska vara världsmedborgare i framtidens samhälle. Det är förvånande att andra fortfarande väljer att avvakta, säger Daniel Broman, chef för Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun var en av årets fem finalister till utmärkelsen ”Guldtrappan” som Sveriges Kommuner och Landsting delar ut till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan. Även om det stora priset i år gick till Sundsvall ser Daniel Broman finalplatsen som ett kvitto på de många framsteg som den digitala utvecklingen i kommunens skolor lagt grunden till.
Det var för sex år sedan som it-utvecklingen i kommunernas skolor satte fart på allvar. Då beslutade kommunen att införa en ”IKT-peng”, en summa per barn och år som skulle delfinansiera satsningen på information, kommunikation och teknologi i skolorna. Satsningen omfattade alla elever i förskoleklass, grundskola och särskola i både kommunala och fristående skolor i Sollentuna kommun. Grundtanken var att en väl utvecklad it-användning skulle göra undervisningen mer inspirerande, lustfylld och effektiv, både för elever och lärare. Vid ungefär samma tid utsågs även skolinspiratörer som skulle arbeta med att utveckla it som verktyg i den dagliga undervisningen. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Digitalisering har blivit en icke-fråga, den bara finns där. Det är fantastiskt och jag är stolt över att vi lyckats komma dithän, säger Daniel Broman.

I framkant
En viktig framgångsfaktor under resans gång, menar Daniel Broman är att politikerna varit med och stöttat den digitala utvecklingen i kommunens skolor till hundra procent. Något som kommit till stor nytta, inte minst då allt inte gått som på räls.
– Vi har jobbat med 1-1, när vi satte in alla datorer visade det sig att nätverket var för litet. Återigen var det politiken som gick in och stöttade så att vi kunde dimensionera nätverket efter de nya förutsättningarna.
Idag ligger Sollentuna kommun i framkant när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg. Längs vägen har det utvecklats en delandekultur, ett nytt kollegialt lärande på tvärs mellan alla skolor i kommunen.
– Vi har lärare som på fullt allvar säger att de inte hade varit lärare om vi inte gjort denna resa. Det är ett väldigt bra betyg, konstaterar Daniel Broman.